Ashtar – Het Levendig Houden – Channeling 20 mei 2023

‘Het Levendig Houden’

Hallo aan iedereen die dit leest, lieve mensen,

 

Kleine inleiding;

Er volgt altijd reactie op het vertalen van een Brief uit de Hemel.

Dit is dit keer een combi, want gisteren, dat was met Nieuwe Maan in Taurus, die al snuffelt naar Gemini en Cancer, daar was Ashtar met een bericht.

Op dat moment was het nog minder helder over de relatie met deze Brief uit de Hemel (660). Zie je, een moment is een moment.

De momenten kwamen meer bij elkaar voor het helder worden.

Vandaag vertaald (20 mei 2023) toen werd het meer helder en zo veel meer omringend. De ringen blijven altijd draaien.

Ashtar Commando is gekend bij sommige van jullie lieve mensen, maar als principe kent ieder het.

Ashtar heeft gevraagd om in deze inleiding, om de betekenis van het woord Commando, van een andere kleur, geluid en betekenis te voorzien.

Het heeft te doen met gezag, maar meer met de betekenis als van ervaringen overdragen als vorm van evolutie traditie aan anderen.

Het volgende is ook gevraagd om te verklaren, gewoon omdat het zo bemoedigend is en vol liefde, van het Goddelijke.

Er gaat worden gesproken over ‘schepen die reizen in het Universum’ en één ervan heeft de naam ‘Neco’.

Ik maak notities van wat wordt doorgegeven, de naam raakte me onmiddellijk, als een lieve donderslag.

Er is betekenis betrokken, Neco vertegenwoordigt het equivalent van: kameraad, maatje, vriend, homie, broer of broeder, zus of zuster, bro (familie), ombre > weefsel.

ASHTAR

Salut Geliefden,

Ik heb ook nagedacht voor dit bericht. Wij zijn anders zoals jullie als mensen zijn, en daar bedoel ik mee, zoals jullie op Aarde kunnen bestaan.

Met vol respect. Er is Heelheid.

Maar wij zijn met jullie, als gewaarwording, het aanvoelen van jullie ervaringen als levensoverbrengingen. Het is voor ons heel intens.

Bewustzijn is voor ons meer beschikbaar.

Je kan zeggen in andere onderlinge verhoudingen.

Waarom via dit schrijven van Onze Schepper?

Daar kom ik bij een eventuele titel terecht of uitspraak die in feite passend is, na mijn overdenkingen en begeleiding, die naar voren kwam.

“Doe het enkel zo”. Of “Er moet altijd iets gebruikt worden”.

Corresponderend met het meerzijdige.

 

Overleg is hier altijd, zorgvuldig, zoals jullie bijvoorbeeld van een product een pond afwegen of een kilo e.d.

Hier in de andere regio’s is meer van creatiedaad werkzaam, aan inter Universele dienstbaarheid, aan elementaire behoeften voor het bestaan.

Wat je kan benoemen als de ‘bepalende massa’ het Zijn in meer openhartige en vanuit de ziel gerichte communicatiemogelijkheden. Het uitwerken.

Als vergelijking omdat het duidelijk is dat het op Aarde anders is.

Welgemeend en goedbedoeld.

Een creatiedaad, in het meest omvangrijke begrip dat erbij geplaatst kan worden, betekenend, het heeft invloed op verwerkelijkingen.

 

Ik wil jullie graag een voorstel doen om over na te denken.

Het gaat over gedachten laten gaan over een Open systeem of een Gesloten systeem. Er zijn in bestaansvorm getreden in het relatieve een meervoud van het oer systeem!

 

Wij doen ook aan reizen, verplaatsen, in wat is als coöperatieve ruimte en dat geldt ook voor jullie. Dat, wat wij zijn, wil uitleggen over ‘In Samenwerking’.

Er is geen verspilling van het beschikbare creatieve materiaal, de substanties.

Vogels op Aarde vliegen zonder ‘dat’ waar jullie objecten de ruimte mee insturen. Wij vliegen of reizen met wat verbindbaar is met dat van het elementaire. Er kan worden gezegd, sommige van het dierenrijk, als voorbeeld, zij hebben dat, als ingeboren om dat van het elementaire te gebruiken. Lieve allemaal, dit communicatiebericht heeft geen intentie om dit meer gedetailleerd tot uitleg te brengen, dat valt buiten de kaders van het bericht. Tot zover dit.

 

Het kader van dit bericht, daar hebben wij inder Daad inhoud aan gegeven.

De inhoud betreft, wij nemen jullie mee op reis, eigenlijk een reisverslag en een verslag over hoe er begeleiding plaatsvindt bij generatieoverdracht.

Een educatief verslag, mede meerzijdig, met andere woorden.

 

Als Ashtar vertegenwoordig ik, als educatie overbrenger, maar wat tevens van belang is, tegelijkertijd doe ik als deskundige, aanvullende ervaringen op, waarvan sommige spiksplinternieuw zijn. Kunnen jullie vreugde al bespeuren?

Dit is een verslag over, ik ben als ‘leider’ met een drietal ‘schepen’ onderweg.

Ze varen door de ruimte. Want golven zijn golven, allemaal golven van Liefde.

Er zijn drie schepen, 1. Bethanie, 2. Dakota en 3. Neco.

Er zijn daar drie door generatieopvolging, aanvoerders, RikdeKir, AnneLore en Cobja. En zij hebben wat medereizigers aan boord, met educatie, ervaringsbedoelingen. Zo ik teleporteer van het ene schip naar het andere.

Om het met woorden uit te drukken, de planetendans wordt gevolgd.

Maar ook dat van de sterren, Zon, Manen, kometen en asteroïden en nog wat meer. Wat ik leuk vind om aan jullie te vertellen, ‘het danst nooit alleen’.

Er is mede als educatie inbegrepen, de ‘kapiteins’ die moeten leren hoe ruimteschepen te besturen, zoals bijvoorbeeld met een kwadratuur positie van de in de ruimte aanwezige wezens > planeten e.a. en driehoeken en ander wat geometrisch aanwezig is. Posities en bewegingen, zwaartekracht of niet, magnetisme of niet of hoeveel e.d.? Afstanden? En, wat is er in gebruik?

 

Invalshoeken, het Universum heeft van oorsprong dichotomie, elementen en windrichtingen, o.a. Heeft als gevolg elementaire invulling, daar gaat het mede om, wat is verbindbaar met…, bijvoorbeeld, wat op Aarde zo heel belangrijk is, zuurstof? Wat is bruikbaar en hoe, waarvoor en waarom?

 

De intentie van dit bericht is om jullie een vrij kort verslag over te brengen, om jullie te informeren en aan te moedigen. Wij weten dat jullie heel benieuwd en vol verlangen zijn naar > vliegende objecten, die niet van Aarde afkomstig zijn.

Zoals jullie wellicht kunnen begrijpen door deze vorm van verslag, ze zijn er.

Dat betekent ook, ze zijn daar buiten de illusie, of IN dat buiten de illusie van op Aarde. Ik, Ashtar, vertel jullie, jullie zijn als facet van het Goddelijke, als keuze, want dat moet ook worden gezegd, jullie zijn met ons ook daar, zoals wij met jullie. Bewustzijn is uitermate van belang.

 

Lieve allemaal, door geboorte gegeven, stralen we allemaal.

Liefde en Licht.

Ik kan spreken over invalshoeken, vanuit geometrie, verzekerd erbij betrokken.

Laat ik nog even vertellen over de nerven van een boomblad, de compositie, om als hulp aan te reiken, vanuit Moeder Natuur.

Want dat is voor iedereen vrij dichtbij op Aarde. Het nader bestuderen waard.

Stel jezelf voor als een blad van een loofboom.

Het hele proces, de verdeling door de nerven van het blad, vertegenwoordigen menige invalshoek, seizoensgebonden. Het wederkerige.

Jullie hebben dat ook, vermenselijkt. In de Spirit hebben jullie het allemaal.

Gecreëerd vanuit Liefde. Dat van het Opperste.

 

Ik hou diepgaand van al wat we met elkaar meemaken, het doen en dienstbaar zijn en het Leven, om het Levendig te Houden en Met alle liefde …

ASHTAR

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Ontvangen op 19 en 20 mei 2023, op 20 mei het bericht verwoord.
Met behulp van partner Michael. Op website 22 mei 2023.

Voor gebruik van materiaal zie de website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie