Ashtar – Het Levendig Houden – Channeling 26 mei 2023

‘Het Levendig Houden’

Nu, een Groet voor jullie, geliefden, dierbaren op Aarde.

En welkom, nogmaals. Een gebeurtenis in het Nu.
Solide als stenen, allerlei vormen en soorten, die op Aarde kunnen zijn.

Ontmoet het leven zoals het naar je komt en ga verder.
Het bestaat, omarm het en voel de Liefde.

Het is een intentievol advies door God gegeven in één van Zijn brieven uit de Hemel. (Nummer 662, 12 augustus 2002).

In deze, in het bijzondere zijnde gebeurtenissen, is er zoveel om op te reageren. Vol geladen met intenties. Van goede natuur.
Als men goed ervoor is, dan is het goed als reactie. Hoog geschaald.
Het volgende, ook uit hetzelfde schrijven: “Probeer niet alle sporen te bewaren”. Ook het NU heeft evolutie jaarringen.
Het laat wel mogelijkheid over, er kan wat bewaard worden.

Laat ik een voorbeeld van sporen gebruiken zoals op Aarde voorkomt.
Uit de dierenwereld, ik moet erbij vermelden, het is seizoen gebonden.
En enkel in gebieden waar er sneeuwval voorkomt.

Een dier maakt in de sneeuw zijn sporen en men kan zeggen verraadt op deze aanwezige manier, aanwezigheid. Ik zou kunnen zeggen, geschreven in de sneeuw, als symbolen, afdrukken van presentie.

Ergens wordt dat opgeslagen in jullie als mens zijn. Er is geheugenopslag.

Als vervolg op het bericht, kortgeleden doorgegeven via deze optie, naar aanleiding van een Brief uit de Hemel, de Schepper die woorden zo wonderbaarlijk en intentievol als bijdragen communiceert.
(Nummer 660, 10 augustus 2002) Het volgende.

Voor ons is het zo, dat wij gebruik kunnen maken van opties.
Wanneer het dan zo, ook voor mij en anderen, die jullie zo willen helpen en bijstaan, daar is eigenlijk geen passend woord voor, wij hebben en krijgen, als het ware, in licht en liefde, het aangereikt. Het woord planning past er eigenlijk bij, in de zo flexibele gebeurtenissen.

Licht en liefde en aanreiken, het Plan, de Planning, zijn heel treffend, zoals het is tussen ons, bijvoorbeeld van het Ashtar Commando en jullie, die op Aarde zijn. De handen van de Schepper.

Wat ik hiermee wil aanreiken is, er zijn sporen van ons, daar waar wij ze maken. Daarvoor is sneeuw gebruikt als uitleg.

Soms is het dichtbij Aarde, of heel dichtbij, uiteraard ook verder weg. Wat afstanden kan worden genoemd. Sneeuw, is een heel delicaat product, welzeker als het onder vergrootglazen wordt bekeken. Daar gaan onze spoorafdrukken over, als aanwezigheden.  Ze zijn zo delicaat en prachtig als sneeuwvlokken.

Kunnen jullie sneeuw horen vallen?

Maar jullie kunnen het wel voelen, dat is astraliteit.

En zien, het Oog. En er vallen wat ‘dingen’ mee te ondernemen en beleven.

Deze wonderlijke wereld. En dat is het, waar wij vertoeven en mee leven en beleven. Jullie zouden onze ademhaling kunnen bemerken.

Door de warmte van Liefde in onze Ik persoonlijkheden is er beweging, activatie voor de richtingen via Wind.

Tezamen in het zichtbare en onzichtbare.

Wij zijn nu in een ring van de evolutie, waar jullie verheldering wordt aangeboden en helpen dit te bevorderen. Het is wel een ‘ontspannen’ evenement. De spanning(en) worden minder en minder en geven plek aan ruimte voor aangenaam ademhalen.

Welk deel van de Weg is zich meer aan het openen?

Wat gaat er komen in de verschijnselenreeks, om jullie het bevredigende te laten ervaren? Tot dat wat als vanzelfsprekend geen uitleg nodig heeft.

Het geloof is al aanwezig in jullie. Wie heeft dat spoor in de sneeuw gemaakt?

Dat is aanschouwelijke weergave en een levendige weergave.

Verduidelijking wat behoort bij ontwikkeling op evolutionair niveau, zodat het Oog kan zien. Het duidelijk beeldende, de cinema van het Leven.

Onverwacht omdat het nog niet bemerkt is geworden.

Dat hangt als het ware in de luchten, omringd door nevels.

Normen en waarden worden onthuld en de stralen van onze Zon, breken door de nevels heen en houden het open.

Dat is eveneens wat wij waarnemen in onze circulaties door het Melkweg Ruim. Dan bemerken wij, ja wij doen dat daar en boven, en vervullen daarmee dienstbaarheid om het aan jullie over te brengen. Het is zo enorm dit Samen Zijn.

Er is Eén die weet waar de weg ons naar toe zal leiden.

Wij hebben elkaar nodig voor de hele weg, dat is bemerkbaar.

Saluut dierbaren, mijn adem, mijn leven is met jullie met alle liefde.

Met menige groet met gelijke inhoud van menig dierbare van jullie, hier in het bestaan in dit deel van het Ruim van het Heelal waar het Commando vertoeft.

ASHTAR

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Ontvangen op 26 mei 2023 en uitgewerkt voor publicatie.
Met behulp van partner Michael. Op website 27 mei 2023.

 

Voor gebruik van materiaal zie de website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie