Vreugde is Ritmisch – Het Levendig Houden 17 juni 2023

VREUGDE IS RITMISCH

Er is immer beweging gaande, vibreren kan heel uitgebreid, uitgespreid zijn, mede intens innerlijk, tot als een soort stiltepunt.

 

Zo is het tevens gesteld met dat van het leven van en in de vierde dimensie, in al de subs en vooral de hogere en de passage, de drempel naar de vijfde dimensie. Er zijn stiltepunten die erkenning nodig hebben voor verwerkelijkingen van benodigd herstel. Het weer krijgen van vreugde voor het Leven en al wat daarmee samenleeft in essentie. Met als voorbeeld denk maar aan de golven van water, maar ook de bijna onzichtbare golven van warmte. Die de tonen vervoeren, bevatten, van het hogere dimensionale, voor samenleven, met de intentie om lief en vriendelijk te zijn voor elkaar, vredig en met vreugde.

 

Wij als mensen zijn uitgerust met temperament en karakter, voor dit schrijven laten we uitleg hierover in het midden, omdat er meerdere aanleidingen hiervoor zijn in levens. Gradatie als het ware ingeschakeld in genetisch materiaal. De een heeft dit en de ander heeft en doet dat met vreugde en drama, de intensiteit van lijden en genot. Dat heeft behoorlijke swing.

 

Aan de andere zijde, wat Nu genoemd wordt de onzichtbare zijde, het spirituele of geestelijke leven, zij zijn daar, vele dierbaren, in al de diversiteit, zoals vertegenwoordigd op prachtige Moeder Planeet Aarde.

Op diverse wijzen al doorgegeven via prachtige boodschappen overbrengers. Zij genieten van onze vreugde, goede intenties, onze roes, met spanning of in afwachting, heisa en hilariteit, verwarring en ontknoping.

Zij genieten mee van het delen van waarheid en wijsheid, zodat anderen mede hun stappenplan kunnen uitvoeren voor het herwinnen van de intentie van wat er als het ware wordt gemist. Zij zijn daar net zo bezig als wij hier op Aarde, om te assisteren met herontdekken van de ware betekenis van Al het Leven.

 

Universele wetten zijn er, één ervan is de Wet van Compensatie.

Altijd in bedrijf, constant actief, voor tegemoetkomingen, vergoedingen, vereffeningen, door de Wil voor het streven naar dat wat evenwicht brengt door tegenwicht. Wij hebben daar vertegenwoordiging voor uitgedacht door middel van een slingerklok, die heeft meer ritme dan een weegschaal.

Relatie tussen slingerklok en weegschaal lijkt wel duidelijk.

De relatie met tijd en ruimte is bijzonder intiem.

 

Naar levensbelevingen in dit leven, blijkt dat dit heeft te doen met leren van ontvangen, wat klaarblijkelijk zal gaan blijken in de manieren van uitdrukken in het wereldse leven dat zo aan het veranderen is.

 

De Zon bedeelt, in bepaalde periodes, overvloedig Zoninhoud toe aan ons op Aarde. Zo ook Nu, anno juni 2023, waargenomen in Nederland, Europa.

Ik heb mij de vraag gesteld: “Is de Zon ons aan het warmen voor vreugde, in ieder geval voor het meer realiseren van wat Vreugde als inhoud heeft”?

Want er worden flinke doses gegeven.

 

De volgende vraag was: “Wat komt ervan terecht”?

Er is zoveel meer met dit licht-warmte, de aanwezigheid van de Zon, het hele stelsel, tot aan Pluto en Arrakoth toe.

 

Zoals hier wordt ervaren, draagt het bij om ons meer te openen, want er is meer dan wat wij als mens op Aarde, hier en nu, als een geheel, let vooral op het woord geheel, in staat zijn om waar te nemen als ervaringen.

Er is ‘iets’ achter of dat wat erna komt.

Dat komt op ons, ik spreek voor ons zelf, over als een ruim, als het ware van een schip, vliegschip, dicht bij zuiverheid, lichtheid, essentiële Bronwarmte.

Wat vraagt om invulling, bijdragen, activiteit, co-creatie…

 

Met andere woorden:
Het innerlijke kind toe te staan om vrijelijk uitdrukking te geven aan het ritme van vreugde, de bewegingen ervan en laten we de klank mede ter ore nemen.
En vreugde blijkt werkelijk een basis golfpatroon qua vibratie toepassingen.

 

Een voorstel om het in de vorm van affirmatie of meditatie, of in de positieve geest, toe te passen:

Ik ben, maak aanspraak op de vreugde van de Schepping van de Schepper.
Om hier uitdrukking aan te geven, in het Hier en Nu, in het huidige moment.
Ik ben mij bewust dat het een ervaring is van frisheid en dat het is wat je kan ontdekken en ervaren en inschakelen voor het leven…
Dat dit mag bijdragen aan het herstel van het Plan voor Aarde.

 

 

Uitleg afbeelding: Ik hou ervan om met natuurmateriaal te werken.

Veel gedaan met gedroogde bloemen en gras e.d.

Dit twee dagen geleden gemaakt voor in huis, de vlinder is nagemaakt met ander materiaal, maar is wel heel vreugdevol. Ik geniet er altijd met volle teugen vreugde van om dit te doen. Digitale foto.

 

Naar aanleiding van het vertalen van Brief uit de Hemel 674.

 

Geplaatst op de website zaterdag 17 juni 2023.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie