Kosmische Turbo – de Raadgevers van de Raden

Welkom,

Bij deze interactie met betrekking tot communicatie en creatie.

De raakvlakken worden als maar duidelijker, als toerusting, voor het in- en uitgaande. Samenhang en tijdkunst.

Het is onze wens om vanaf de Zonzijde van het Leven jullie lichtvoetigheid in de nieuwe dageraad bij te staan en ware hoeders te zijn, bewaarders te zijn, voor deze nodige nieuwe tred voor op de bijzonder planeet Aarde.

Dat jullie meer en meer, de kennis ervan hebben, dat jullie op de hoogte zijn van en voor, dat jullie door iets gedragen worden, met diepgaande genegenheid.

 

Wij hebben het woord tijdkunst toegepast, om uit te leggen dat wat gewoontes in een ‘tijd’ is geworden, wordt gebruikt door overheden, regeringen, belangen van machtshebbers en zakenlieden, media en marketing, de justitiële en farmaceutische greep.

Men kan zeggen, ze maken het zich eigen.

De dageraad die zo wonderlijk aan het dagen is, vind daar ontoereikende, passende ‘kleding’ bij.

Let op lieve dierbaren, op dat wat werkelijk in vrijheid is ontstaan.

Let op hoe jullie je gedragen en hoe de keuzemogelijkheden worden ingezet.

Lep op hoe jullie in nauwe samenhang staan met de natuur waar jullie het blikveld op richten, er is een innige sfeer bij betrokken vanwege de samenhang van de uiterlijke beelden en wat daardoor IN jullie, als totale mens zijnde, wordt aangesproken, wordt gewekt. Ook door middel van ruiken, proeven, horen, tasten en zo. Door adem halen.

Gebruik jullie wakkere en het bewuste mens zijn, om alert te zijn op specifieke manieren hoe de ‘voeding’ voor jullie wordt voorbereid!

We gebruiken nu voor dit het Engelse woord ‘tricky’, het onbemerkte kan van de tegenpartij zijn.

Het ligt in de bedoeling dat er wordt behaald wat jullie zo graag willen krijgen.

 

Wij zijn van de ‘helpvolkeren’, als familie. Bemiddelaars, dienstbaren, diegenen die het altijd in stand houden en regelen. Engelen van en voor transformatie, wijsheid en inspiratie, engelen van en voor overtuiging, plezier en broederschap, engelen van en voor loslaten en verdriet en dit is maar een beperkte opnoeming.

Het is een mengelmoes van al de betrokken energieën, betrokken bij het Ene hart, het eerlijke hart, zo heel grote hart dat alle velden en wegen overziet.

Jullie sensitiviteit wordt aangespoord, want deze nieuwe dageraad heeft niet enkel een marstempo maar mede tempo van de verste planeet zoals Pluto en de asteroïde Arrakoth. Het beteren van de Aarde galmt tot ver door onder de ‘helpvolkeren’. De kosmische ‘turbo’ is in gebruik.

Het leven van het kosmische alledaagse draagt bij op deze luchtige en lichtvoetige manier, met humor en heerlijkheid en kleuren en geuren en talloze aanwijzingen via dat van interacties.

We zouden de naam eraan kunnen geven, als ‘ruimteweer’ en dat geeft momenteel nog roerige confrontaties met het ‘aardeweer’.

Iedere vleug qua weertype, iedere zucht, is om ervan te leren wat leven is.

 

Sluit jullie niet af omdat dit er zo is. Tegenzin komt van het ego.

Al die stemmingen van de gemoederen zullen de juiste toon vinden en raken.

Maak gebruik van iedere klop op de deur van jullie binnenste.

De Zonzijde van het Leven geeft flinke uitbarstingen, qua doses wordt er flink toebedeeld. Alles heeft een reden. Het hele stelsel vraagt om bijdragen en co-creatie. Lichtvoetigheid brengt vreugde, een lach en een traan zelfs van plezier en innig begrip. Het heeft allemaal een ritme en een stem.

 

De nieuwe dageraad is niet voorbij aan jullie grenzen, jullie Zijn als mensen in het huidige bewuste is dragend genoeg. Niets is meer of minder.

De nieuwe dageraad heeft een bijzondere horizon, het heeft een ‘positie’, zoiets als van een hoogwaardigheidsbekleder, dat komt door de Wil van het Opperste die creëert en handhaaft via Zonnen, en andere kosmische bewoning en via jullie als kinderen van het Heelal.

Het vertegenwoordigt het evolutionaire licht in deze dageraad op een andere ontvangende manier.

De zonnekrachtsignalen bevatten een ander niveau die onze cellen beïnvloeden, de cellen zullen zich meer relevant kunnen gaan verenigen met de spirituele energieën. Benodigd voor de transitie van de gewoontes en aanpassing aan lagen van hogere dimensies en het meer openbarende van de content van dit deel van het Universum.

Wij zijn ons bewust van de woorden van onze keuze, want het inhoudelijke als ware beleving omvat veel meer. Maar deze Missie is in hoogwaardige uitvoering en de takken van deze Levensboom zullen duidelijker de spiegelingen gaan laten waarnemen en inzien. Het is als een promesse.

 

Namens al de Raadgevers van Raden voor alle betrokkenen, samen sterk en deel wat er essentieel toe doet. Onze liefde is overal bij jullie en om jullie heen, als een mantel die alle zorg met alle liefde verleend.

 

Zegeningen met enorm veel Licht, Warmte en diepgaande genegenheid.

Vergeef en sta ervoor in, met alle liefde vanuit het ware vanbinnen!

 

Geplaatst op de website 28 juni 2023.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie