Verstrooid of Geruit? Het Levendig Houden 1/7/2023

Verstrooid of Geruit?

Voor lezers een uitleg.

Sinds een poos, laat ik dit woord maar gebruiken om een tijdsindicatie aan te geven, vertaal ik Heavenletters, iedere weekend zaterdagochtend.

Soms is het even anders. Ander moment.

Sinds vorig jaar 2022, volgden er ingevingen door degenen aan de andere zijde, degenen die de vertalingen bijstaan en ander spiritueel werk.

Het is een Eenheid, maar toch is er een, wat wij noemen een toebedeling.
Er wordt iets gedeeld.

Deze ‘Brief’, van deze zaterdagochtend, vertelt via Gods overgebrachte woorden, over dat er enkel eeuwigheid is. Leeftijd niet bestaat en ouder worden, er is zoveel samen, eigenlijk alles o.a.

Maar toch…

 

Aarde en mensheid, dat zijn voor ons menszijn, al twee woorden voor twee creaties van en voor de Ene Creatie.

Het is aan ons doorgegeven via bijvoorbeeld channeling berichten, dat wij als mensen, wij kunnen ons Zijn, als Creatiekind, anders verdelen.

Heel eenvoudig verwoord als, je komt van Hoger Bestaan, dan maakt jouw ziel, wenst jouw ziel, deel te nemen aan een leven op Aarde.

(In dit geval, er bestaan ook andere Rijken voor mogelijkheden)

 

Ik nodig je uit, om mee te varen.

Je bent de prachtige creatie als kind van de Schepper, in dit prachtige Thuis, het Eerste en Enige.

Dan bestaan er uitnodigingen om anders te ervaren voor dat wat er ook kan zijn. Daarvoor ga je op stap met je Goddelijke Kind Zijn.

In het deel van het Universum waar je kan ervaren tweeheid van Al in dat prachtige Thuis, zeg maar een Veilige Haven. Gods woord is dichotomie.

Als een soort zee, zijn er elementaire reisvelden, met wegen, dalen en bergen, planeten, manen, zonnen, sterren, verblijfsoorden, omgevingen, andere rijken met dat wat er daarvoor mede is gecreëerd. Je kan hier en daar zijn, ooh, er zijn opties. Daar gaat het om, keuzes en beslissingen. Het hoe en waarom en waarvoor. Waar en daar en hoe lang.

 

Toen ik in het Nu, als mens hier op Aarde, kennisnam van dat er meer is van mij, dan dat wat op Aarde is. Vergetelheid sluiers werden opgelost.

Kon ik mij verenigen met een Hoger Zelf, een bewustzijn met verschillende niveaus, ziel en geest. En probeerde te herinneren dat ik, waar mogelijk, mij Zelf nog meer verdeeld had, zoals gezegd hier en daar.

Daarna heb ik waarachtig gecommuniceerd met hen van Boven:

“Waarom zou ik dat hebben gedaan?”

Dat voelde op dat moment veraf van dat. “Dat heb ik niet gedaan”.

 

Vanzelfsprekend, stopte de samenspraak daar niet.

Ik kon mij verenigen met wat er volgde.

-Het hoeft niet, maar het kan wel. –

-Het kan zijn dat je dat toch al eerder hebt gedaan. –

-Wanneer je lichaam, ziel en geest, als de drieheid accepteert als, het is zo.
Dat is te bevatten als, de eerste en meest simpele, van origine optie.

Daar kan je mee op weg. –

-En alles is voor herhaling vatbaar en is dan weer als nieuw. –

Dat toverde een lach in dat wat er is van mij op Aarde als mens en wat er nog meer is.

 

Ik ben hier zo in dat van de materiële wereld en al wat er is.

Toegegeven, ik hou van veel van het materiële waarmee we kunnen ervaren.

Dat is tevens in de samenspraak aan de orde gekomen.

“Sommige is echt leuk, prachtig en handig. Wat ben ik blij dat dat er is”.

Zo heeft iedere zijn lijst of rijtje. Ook van het tegenovergestelde.

Dat is op een manier bewerking voor het Universum.

Zoals wij hier planten van voedingsstoffen voorzien.

 

God spreekt in deze brief over dat wij het effect zijn, als wij God als oorzaak beschouwen. Maar daar waar dat is als God en God is, kent geen oorzaak.

Wij zijn daar van origine niet van gescheiden. Daar is het stappenplan voor.

 

Daarna heb ik de notitie gemaakt: ‘Verstrooid of geruit?’

Ik doe hier nu op mijn manier aan bevatten.

Er is een afbeelding voor gemaakt als hulp bij de uitleg.

Je kan je Zelf meer verstrooien, dan is er als het ware veel meer dat van de ruimte ertussen is.

De keuze is er eveneens om meer in het gewevene te blijven, dan is het meer geruit en blijft het dichter bij elkaar.

Het gaat over afstanden.

 

Toen heb ik gevraagd: “Waar gaat dat dan over?’

Het antwoord bevatte: Punten, lijnen, draagwijdte, getallen en geometrie en uitoefenen. Plat en Bol. Om wat te noemen voor mens zijn begrippen.

Het gaat om of over dat wat eraan voorafgaat.

Het gaat over waar Ik Ben in het Moment, Proces gewijs.

 

Ik werd blij hiervan en vooral het laatste deel van het woord gewijs, wijs, want in deze ‘Brief” wordt verteld dat eeuwigheid, in waarheid een nooit eindigend lied is …zonder onderbreking….

 

Gedaan, de eerste van de maand Juli 2023.

 

Informatie:
Het betreft Heavenletter 683 van 2 september 2002.

 

Geplaatst op de website zaterdag 1 juli 2023.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van partner Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie