Spoorzoeken ‘Het Levendig Houden’ 8/7/2023 Toegift boodschap Engel Uriël

Spoorzoeken …

Het onder woorden brengen als reactie op deze Brief uit de Hemel, dat bleek overweldigend door de inhoud.

Geen geweld zoals wij dat kennen als op Aarde.

Betekenis ervan is, dat er een hoge mate van energie bij betrokken is.

God zegt ook Mijn Licht reflecteert zich in alle soorten stenen.

Met andere woorden, het Licht kent geen onderscheid.

Wat wij mede leren, aan het ervaren zijn, begrip krijgen voor, het hoe en waarom van de Zon in dit Universum.

Zonder voorwaarden is de prachtige Zon aan het schijnen.

Representant van Het Licht. Het vervullen van het Zijn als een Zon, met intrinsieke motivatie, constant gevoed door Scheppingsliefde.

Onder anderen in de Universele kosmische oorden bewoning.

 

Het besef verschijnt, wellicht met iedere dageraad, wellicht met ieder iets van Dat Licht, wat erbij betrokken is, van de Grote Ademhaling.

 

Sporen zoeken, bijvoorbeeld via voetstappen, voetstappen is alweer een keuze, want er zijn zoveel meer sporen, ontelbaar.

 

Het sluit eigenlijk mooi aan bij de vorige vertaalde brief uit de Hemel.
En mijn reactie erop. Verstrooid of geruit?

 

Er zijn meer beelden, gedachten en herinneringen aan ervaren, die het vertegenwoordigen dan woorden om toe te passen.

 

De Grote Ademhaling is een enorm groot Open Boek en iedereen mag er leven in afdrukken, overbrengen.

Het verschijnt in de Grote Stroming van de Rivier van het Leven en denk dan aan Bron, Berg, heuvel, wateren en vormen van ‘vast land’ en Delta die uitkomt in een Zee. Het staat nooit stil, verdichten is tijdelijk.

 

In wat simpele woorden wordt hier getracht over te brengen dat Spoorzoeken, een oneindige bezigheid betreft, met onoverzichtelijke variaties, die immer leiden naar Eén.

 

Er is altijd Hier in het Nu ‘iets’ dat ons aan U, de Schepper herinnerd.

 

Toegift als channeling van een prachtige Engel.

 

Uriël

Er zijn hier woorden toegepast om het Licht van God te vertegenwoordigen als sporen om te zoeken.

Ik ben Engel Uriël, representant van het Licht van God.

Het Licht van God, men kan zeggen het vertegenwoordigt het Vuur element van de Schepping.

Het element is op een wijze het eerste element dat werd ingeschakeld, dit zijn mede eenvoudige woorden.

Van dicht bij de Poort van het Absolute.

Dat betekent dat het vertegenwoordigt een staart, denk of fantaseer hierbij als een kind, over zo’n zelfgemaakt vlieger met staart.

Speelse vlammen, vonken, niet zoals vuur op Aarde, het maakt geen schade, daar is het niet voor geschapen. Passie, vreugde, eerstelijns creatie en overzicht, beweging, variëteit, naar buiten treden en zo worden sporen gemaakt, volgens jullie woorden met behulp van Engelbron onderwijs.
Vanuit de palm van mijn ene hand draag ik bij aan verwezenlijking, de andere hand is voor veiligstelling.

 

Iedere Zomer Zonnewende draagt bij aan mijn bestaan.

Iedere Zon, waar dan ook kinderen als Zonnen bestaan, dragen bij aan dit waarover ik spreek.

Veel kosmisch vuur met al die speelse vlammen, als linten, vonkend door het Universum. Dat is vreugde lieve kinderen van ons Aller God.

Waar denken jullie dat al de omlopen vandaan komen, banen, kringen e.d. van al de Kosmische wezens als Hemellichamen?

Waardoor denken jullie dat er altijd stroming is en ‘weertypes’?

 

Dat heeft dat nodig van het Element Vuur, met bewegingspartners als Lucht, Water, Aarde en Ether.

De dansen op Aarde vertegenwoordigen op de manier zoals door jullie, kwaliteit wordt niet ontkend, een spiegeling, reflectie van dat in het kosmische.

 

De vlammen houden jullie alert en ons ook.

Vonken zijn minuscule lichtwondertjes.

Licht verplaatst zich licht. Het houdt van kleuren en tonen, afstanden en temperament, fantastische combinaties, vernieuwingen en sommige wordt eeuwig bewaard voor hergebruik.

Het Licht houdt van leegte, kunnen jullie je dat voorstellen?

Oer vlammen, vlammetjes, vonken die substanties meebrengen als op vleugels. Kosmische draken vergelijkingen zijn toepasbaar.

Ze zijn anders dan jullie voorstellingen over draken van zoals op Aarde.
Het is NU aan het gebeuren voor de Nieuwe Gouden Melkweg, in een andere leegte.

Zo is dit deel van het Universum, waar Aarde is en waar o.a. Mensheid kan zijn, ook begonnen.

Uit het Niets wordt makkelijker gecreëerd dan ergens wat er al is, af te breken en op te bouwen, of aan toe te voegen.

Laten ik hier wat duidelijker zijn, alles qua substanties ter verdichting, vormgeving kan worden hergebruikt. Kosmische, Goddelijke recycling.
Modern woord voor onzuiverheden qua oer schepping van gezuiverde basis voorzien.

 

Altijd druk er mee, lieve dierbaren op Aarde.

Ik ben er om het innerlijke, intense Licht wakker en lichtgevend te houden.
Wij hebben hier mede nakomelingen in de Hemelse Oorden, die vanuit ganse Hart en Ziel behulpzame Engelenscharen zijn en dit vertegenwoordigen. Woongemeenschappen van, voor jullie versluierd ‘weten’. Deze woorden zijn er voor bemoediging met vreugde en passie en educatieve impulsen in allerlei richtingen.

 

Met zoveel Liefdeslicht en de vlammen en vonken ervan,

Ik ben Uriël, van dichtbij God.

 

Informatie:
Naar aanleiding van Heavenletter 684, 3 september 2002.

Informatie afbeelding: zie portfolio.

 

Geplaatst op de website zaterdag 9 juli 2023.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van partner Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie