Het Levendig Houden – Ongekunsteldheid

HET LEVENDIG HOUDEN

Ongekunsteldheid 

 

De kringlopen van het Leven.

Zelfs Brieven van God uit de Hemel blijken van samenstelling in relatie te zijn met kringloop. Plaatsing van, de indeling, het schikken, het herschikken, voor het dienst doen in de processen. Gewoon, het doen.

 

Grondbeginselen, ongekunsteld van Nature.

Liefde is altijd voor alles en iedereen hetzelfde.

Het is eeuwig en wat het is, het heeft te maken met geven voor en om Leven.

Altijd imponerend, het tegenovergestelde hiervan, want dat hoort bij dichotomie, is voor mij, gewoon ‘stille eenvoud’.

Wat een cirkel, kringloopboog is dat!

 

Laten we een woord uit – De Wisselende Seizoenen- eruit lichten, impact.

Wat ik er indrukkend aan ondervindt is, als je het uitpluist.

Overigens tevens met Latijnse wortels, ik stap nu in het Engels.

Im – I’m, I am, Ik Ben.

Pact – Verbond, een overeenkomst.

In totaal gebruik doet het wat met onze Ik ben in verbond.

Een soort van een constante waar we dagelijks mee te doen hebben.

Dan het Latijn, het Latijnse impacãtus waar mondt het naar uit?

Het betekent onrustig, zonder vrede. En impactio is een stoot, het botsen.

Ik stel voor een poging te doen, dit in te ‘zien’. Wij doen dat heel veel op Aarde, in relatie met het gekunstelde en ongekunstelde.

 

Een dankwoord is naar mijn beleving op zijn plaats.

Dank U Lieve Schepper dat er relatie bestaat in het Leven tussen het ongekunstelde en gekunstelde. Dat het bij elkaar kan bestaan.

En helpt bij het doorgaan.

 

De woorden via de Schepper gaan maar door en door.

Realiserend dat Liefde een bijzondere aandrijving is.

 

Persoonlijk vind ik de acht vragen, dat is het laatste deel van deze Brief, imponerend met impact.

Toen kwam er als gedachte. Als je dit nu eens ergens noteert, zodat je er zo nu en dan, nogmaals gedachten op kan richten en zodat je de goede vragen kan stellen. Voor het vervullen van het beantwoorden van deze acht vragen…

 

Toegeven dat je het allemaal niet weet, niet meer weet.

Ongekunsteld, gewoon doen. Daar is van Nature Licht in.

 

Als epiloog wil ik graag het volgende delen.

Vraag 6 bleek en is voor mij een terugblik naar toen…

Over openen, voor mij is dat nu van hart naar hart, bewust.

Toen … heb ik als tienjarige een weg geopend, van A naar B voor autoverkeer.

Ergens, als in een soort verte, in mijzelf, blijkt er iets van realisatie aanwezig te zijn geweest, het is van belang om het te doen.

De toenmalige commissaris van de Koningin, deze persoon was bedoeld dit te doen en ik het jonge meisje wat de schaar aan mocht bieden, voor het doorknippen van het lint.

Woorden in het krantenbericht hadden als strekking:

“De commissaris (naam) liet opening nieuwe weg aan Anja over”.

Toen kwam de knip met de metalen schaar.

 

Nu, om te delen voelt het goed om dit te delen.

Om jullie deelgenoot te maken.

 

Eerlijkheidshalve, heb ik niet zo vaak deze terugblik gedaan.

Gelijk aan als een mooie flits van licht, is het nu aan het oplichten en verlichten.

En toen heb ik gisteren als een keuze gecreëerd, als Schepping voor het hier en nu, vooral voor op Aarde, voor het -te doen-;

Iedere keer als ik er weer aan denk, gaat er wat open, wordt er iets verduidelijkt door licht en liefde, wat er maar nodig is.

Door het te delen kunnen mensen de keuze doen, om deelgenoot te worden, dan gebeurt hetzelfde.

De magie van Merlijn opgeroepen om het te bezegelen.

 

Ik kijk naar de strakblauwe lucht, die zo ongekunsteld is, terwijl ik dit schrijf.

Dat dit de tentoonstellingen mag overkoepelen en beschermen, met dat van Al waar Liefde, als van Nature, ongekunsteld voor is.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 702, gepubliceerd 21 september 2002. Vertaald 19 augustus 2023.

 
Afbeelding: klavertje – 1001freedownloads.com
Opening weg: foto van toen, gekregen.

 
Geschreven 20 augustus 2023, geplaatst op de website 21 augustus 2023.
Voor website bewerkt door Anja, support van partner Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie