Wanneer er om is gevraagd …

Wanneer er om is gevraagd …

De invitatie voor het maken van een collage, een verzamelvertelling, van wat van de berichten doorgegeven door Saul via John Smallman, bleek als dat er weer een memorie kaart werd omgedraaid.

Mijn relatie hiermee is ongemakkelijk om in woorden weer te geven, dus heel eenvoudig, Elia, Samuel en Saul, als een triniteit, één van de triniteiten, draag ik met mij mee in leven.

Met qua omvang, met enorme bewondering met glans vanaf de sterren, voor de continuïteit door Saul via John, voor ons op Aarde doorgegeven, over wat ertoe doet.

Er werd aangegeven, kijk op de website, het blog van John via Saul en neem het jaar 2009.
Reden, 9 voordat het 10 wordt.

Goddelijke ordening, aanvaardt ieder moment zoals het is.

Als starter;

Saul vertelt over God en zijn Liefde voor de Creatie.

Liefde is de macht en zonder begrenzing. De betrokken energie die maar doorgaat en doorgaat.
Met ontwerpen, bouwen en ontwikkelen, mede op manieren die wij ons op Aarde onmogelijk voor kunnen stellen, op de manier qua zoals het wordt bedoeld.

In feite is het een autoriteit, dit creatieve van het Goddelijke, met groei in zich, zoals gewassen, zoals wij kunnen ondervinden op Aarde.

Qua groei gedrag en processen idem dito. Het eeuwige tot ontwikkeling brengende, met ontelbaar mogelijkheden en veel hoogst wonderbaarlijk.

Het is voor andere reizen en verdere reizen voor ontdekking en vooral met vreugde.

Vervolg;

God en met elkaar dat is Eén, ook al ervaren wij ons zelf als de unieke individuen, ieder ander is anders dan de anderen.

Boodschappen worden doorgegeven, weergegeven in diversiteit van woorden en vormen, dat is dat eenieder in deze presentatie, zijn of haar manier kan vinden die met hem of haar resoneert en wel met het eigen diepe innerlijke weten.

Gevolg, eenieder van ons als mens op Aarde is in staat de primaire boodschap van Eén zijn te ontvangen en dan vervolgens op eigen, individuele manier op te nemen en op eigen passende manier te delen.
Geen enkele levenservaring raakt zoekt, van verspilling is geen sprake, alles draagt bij aan de oceaan van oneindigheid. Daaruit, dit grote Water, kan ieder zijn keuzes maken.

Een wonderbaarlijke opslagplaats en die groeit, er is toename, omdat alles wordt toegevoegd.
Stromingen van al de ervaringen.

Vervolg;

Onvoorwaardelijk liefde is met oneindige kracht. Goddelijk.
Saul spreekt over erfenis. Onze erfenis.
Het leven dat je als mens kan leiden, je kan het pad volgen, met al de stromingen van levenservaringen, om te leren, het heeft onbegrijpbare complexiteit. Er is dat van het Goddelijke plan met harmonieuze samenwerkingen voor het scheppen, van degenen die dicht bij dit allerhoogste zich ophouden, tevens van het allerhoogste belang, dit bevindt zich in de doorgaande stromingen.
Liefde, harmonie, mooi en voor eeuwig.
Ongelukken en toevalligheden zijn ongekend.

En;
Misschien geloof je in reïncarnatie, je hebt vorige, andere levens gehad, en er zijn er nog meer te kiezen om te gaan.
Het ‘karma’ ‘kosmische’ wiel, beweegt als een rad of molen door water.

Hoe wij dit kunnen ondervinden;

Wellicht is een leven, ieder leven, een bevredigende situatie of het tegenovergestelde, of via het kompas van leven, ertussenin.
Identiteit is minder prettig om als verlies te ervaren en dat blijkt toch de enige constante en noodzakelijke, als een vertrouwensbasis.
De zoektocht in een wereld op Aarde, die je eigenlijk mede zelf hebt gemaakt, maar wat is er te vinden …
De werkelijkheid, blijkt een onwerkelijkheid.

Geen punt is er, waarop illusie en realiteit elkaar ontmoeten of met elkaar samenwerken.
Je ontdekt wat wordt genoemd een onwerkelijke bestaansmogelijkheid. Veraf van wat in essentie voor eeuwigheid is gecreëerd, doordat wat zoeven is genoemd.

Het blijkt in veranderlijke vormen te beleven te zijn.

Tijd is als rook en spiegels, onwerkelijk, met denkbeelden, en of, maar toch, lijkt er iets aangaande dat er iets van essentie is en wat op Aarde reëel wordt genoemd. Gebeurtenis na gebeurtenis vindt plaats, met verloop, vooral degenen die op de een of andere manier ervoor zorgen dat het volgende plaatsvindt.

Hoe valt dit te rijmen?
Tijd lijkt aanwezig te zijn als er aandacht aan wordt besteed, er interesse voor is en wat als er geen aandacht aan wordt besteed – waar is het dan?

Saul spreekt over spelende kinderen zonder besef van tijd.
Maar als ze moeten helpen opruimen, zij ze opeens buitengewoon bewust.

Wat zich begon te roeren;

Genoeg is genoeg. Saul zegt, jullie hebben veel te lang in de illusoire realiteit op Aarde doorgebracht, door van alles te bedenken en het te maken. Allerlei waar jullie elkaar mee bang kunnen maken en beschadigen. Er is strijd en wee. Saul noemt het een aantoonbare, gestoorde constructie. Jullie voelen je niet langer bereid om zo verder te spelen, gedwongen door…, dit spel is voorbij.

Gedachten, anders denken, over een bestaan van vreugde, vrede en verwondering, de mogelijkheden ertoe, beginnen bij jullie binnen te druppelen. Het Water is wonderlijk. De stemming wordt hierdoor verlicht tot meer vrolijk, de hoop gloort dat er een einde kan komen aan pijn en ontmoediging. Uitbreidend bewustzijn wordt ontmoet op het pad, geloof verspreidend over de onvoorwaardelijk, liefhebbende Vader God en Moeder God, het altijd verwelkomende in relatie met wakkere waakzaamheid.
Jullie gidsen en andere dierbaren worden aangevoeld, hoe dierbaar deze zijn, hoe zij jullie bij de hand willen nemen en wegleiden uit dit van het onwerkelijke.

Dus, vandaag de dag, ontspan, deze nieuwe gevoelens en energie-ervaringen zijn er om te ontspannen.
Sta dit jullie zelf toe, acceptatie, de aanpassingen hebben plaatsgevonden, het is om te genieten van het bijbehorende gevoel en de vrijheid, het wordt jullie aangeboden.

Wat erbij hoort; jullie gevoel van bewustzijn van Goddelijk doel wordt versterkt en meer intens. Het leven dat je aanvoelt, heeft een meer positieve en creatieve richting aangegaan, verkwikkend en vervullend.

Het is zo;

Jullie proberen werkelijk wakker te worden, wat is gebeurd achter te laten.
Om jullie ware identiteit te herinneren.
Het Eén zijn met de hele mensheid als door van God.
De stroom van liefde wordt anders aangevoeld, intensiteit is aan het werk in jullie menselijke zijn.
Emoties hebben alles te doen met Water, ze maken precies waar jullie behoren te zijn en hoe te zijn.

-Saul spreekt over losse eindjes worden weer verwerkt in het geheel, in deze fase van Gods plan. –

Heuvels en dalen;

Te vergelijken met de ups en downs, dit is te verwachten.

Voorbereid of onverwacht, overgang naar meer bewustzijn heeft dit als metgezel en zeker in de illusoire Aarde wereld.

Nogmaals, accepteer en blijf je zelf aansporen om te herinneren, het is een illusie.
Geen oordeel of kletspraatjes.

Het houden van door God is op elk moment present, voor iedereen en overal. Over dat er goede markeringen zijn en dat het ontdekken goed wordt uitgevoerd. Saul geeft aan dat gebed en meditatie behulpzaam zijn als de weg weer te nevelig lijkt te worden.

Vragen om hulp wordt altijd in behandeling genomen.

Afleiding komt door de illusoire uitingen, dat zijn tevens verzamelingen.

Wat is aangeboren;

Binnenin jullie leeft de herinnering aan jullie Goddelijke Oorsprong. Ieder van jullie heeft dat op eigen beleveningswijze weggestopt doordat het andere van het pijn en lijden als bedekking konden worden gebruikt en dit is ook gedaan.

De stroom van Liefde die jullie nu weer beter bereikt, begint dit op te lossen. Het gevolg daarvan is dat er heldere flitsen van de herinnering, door de herinnering, jullie aandacht trekken.

Fascinatie, betovering door liefde maakt jullie onweerstaanbaar geïnspireerd.

Het is spiritueel zoeken, het vindt plaats door steeds grotere aantallen van jullie op Aarde. Het heeft tot stand gebracht dat de Goddelijke energieën wat sneller actief kunnen zijn. Je kan het druppelen noemen. De overstroming van Liefde. Onze voortdurende inspanningen om in de juiste verhoudingen te komen met de Goddelijke Wil, creëren een extra energieveld, met enorme kracht en invloed voor op planeet Aarde.
Het gebeurt in perfecte, prachtige en harmonieuze samensmelting. Het Goddelijke energieveld met hetgeen wij produceren. Dit grenzeloze is altijd voor de mensheid beschikbaar geweest, acceptie, bereidwilligheid, sleutels.

Ego praatjes;

De praatjes vanbinnen, bijvoorbeeld in je hoofd of in je wat je om je heen ervaart of toch ergens anders vanbinnen.

Saul zegt, ‘luister ernaar, herinner jullie zelf eraan, dat jullie op reis zijn zoekende, ontdekkende naar de uitwijkmogelijkheden en dat jullie anders hopen te bereiken. Ga dan door. Zoiets van halte naar halte, welke aangeven, ik ben op de weg van veranderingen en zo ontvang ik de non-ego, spirituele assistentie.
Voel dit moedgevende en dat van het Goddelijke stromende van Liefde, dit zijn wonderbaarlijke pauzes. Liefdesherinneringen.

Blanco geest, open hart…

Het gegevene is een schat van onschatbare waarde, het is voor iedereen op Aarde. Aanbod, een vorm van offer. Datgene daar, degenen daar ondergaan mede van wat jullie beleven op Aarde, velen hebben dit al gedaan en velen zijn onderweg om in generatieopvolging te vervolgen.

Broederschap in liefde en vrijheid, gelijkheid is een constante in hun doen en laten daar en voor jullie op Aarde.’

Optimisme;

Naarmate dit van het goede, het betere zich verspreidt, vanaf diverse kanten en mogelijkheden, zal er hernieuwde kennismaking zijn met vreugde en kracht voor het leven. Het terugkerende door de samenkleving van negatieve energieën op Aarde is doorbroken. Nieuwe, van dergelijke mogelijkheden worden steeds onmogelijker om te creëren.
Tijdelijke oplossingen, zogenaamd behulpzaam e.d. krijgen geen voet meer in en van de Aarde.

Met andere woorden, alles wat geen werkelijk essentiële duurzaamheid bevat van ieder niveau, valt onder dat hoofdstuk.

Onwetende en nietsvermoedende kinderen God van de mensheid mogen niet meer misleidt worden.

Samenwerken en leven, volgens hernieuwde schaalverdeling, dat wil zeggen, meer rechtlijnig via het Goddelijke Plan, zal werkelijke begripsvorming, op wereldniveaus openbaren en blijven handhaven.

Op ieder begripsniveaus gaat er uitleg worden verstrekt, zoals al vermeld, in een constante activiteit voor de oprechte samenleving.

Saul: Iedereen, inclusief je zelf, eerlijk, liefdevol en oprecht behandelen is de enige filosofie die werkt.

Onontkoombaar bij onthullingen;

De schokken en datgene die dit teweegbrengt in jullie menselijke, doch prachtige, gemoederen en al datgene wat al heeft plaatsgevonden. Er is verzocht in de collage geen woorden als uitleg daaraan te besteden, in verband met verontreiniging qua energietype.

Symptomen naar de aard van mens zijn;

Alles heeft met elkaar te maken. Eveneens onontkoombaar.
Sensaties zijn er in ondervinding, waarneming.
Interessant, storend, verontrustend en intrigerend. Verward, eenzaam.
Deze zijn zo uniek voor ieder mens, zoals de mens uniek is.

Energetische genezingen liggen besloten, vooral op ego en emotioneel en moreel niveau, wat van invloed is op het fysieke en etherische, in het pakket, van het samen zijnde geheel.

Alhoewel dit aanwezig is, het volgende:
Raadpleeg een gezondheidszorg deskundige bij symptomen, aangezien niet ieder symptoom hiermee te maken hoeft te hebben.
En hoewel het een betreffend symptoom kan zijn, hulp kan nodig zijn bij het proces, van deskundigen van in het hier en nu op Aarde.

Eromheen;

Het echte is er omheen en mede erdoorheen.

Wachtend op de bewustwordingen. Gedurende de uitvoering ondervinden jullie al, nog wel moment gebonden, voldoening, gevoelens, waarnemingen van dat wat wordt verwacht, van dat wat jullie, met jullie medescheppende intenties en mogelijkheden voor de lieve vrede en het allerhoogste goed voor ogen hebben, in gedachten hebben gemanifesteerd.

In de diepte;

Er zijn de diepste verlangens, diep begraven in dat van het onderbewuste. Woorden kunnen hier geen uitdrukking aan geven.

Het onderbewuste lijkt te ondernemen om te ondervinden als het ontoegankelijke. Zo diep als een put zonder touw met emmer, de mensen zijn daar geloof aan gaan hechten. Ieder plan van jouw ziel, alle zielen, wordt geleid door God. Ieder plan bevat een streven naar dat diepste verlangen. Glimpen van herinnering bekleden de diepte, maar mede het groeiende dagbewustzijn.

Saul zegt hier verder over: “Wordt hier verliefd op, dat kan onbeduidend aanraken en lastig zijn om te verdragen. Belevingen van de gevoelens raken dit diepe en de buitenwereld die toch nog anders is dan vreugde voor allemaal voor het Zijn van een kind van God op Aarde.”

Gedachtentip;

Gedachten zullen altijd binnenkomen. Erkennen is 1. Ze kunnen vervangen worden. Je kunt ze voorbij laten gaan zonder er aandacht aan te besteden. Ontwikkeling ervan kan je gewoon niet toestaan.

Er achteraanlopen… pas je stappen aan. Ontspan in de veelheid en allicht in de stilte. Denken betekent niet, ik hoef dit te doen.

Creëer er ruimte tussenin, als dit niet meer als vanzelf komt.

Laat er het groeiende bewustzijn rustig indruppelen.

Het brengt tot gewenning, want de Liefde van God, bevat stimulans van de levenskracht, levensstroom die altijd er is, als fenomeen, het wordt altijd aangeboden.

Vergeven;

Bij vergeven vindt je Liefde in je zelf en doet je beseffen dat met al die Liefde, letterlijk, dat het onaangenamer is als je ermee blijft zitten en voor herhaling vatbaar is. Het is als een slinger van de relativiteit en twee tegengestelde principes. Vergeven is oefenen en wanneer je deze bedoeling blijft oefenen, hanteren, dat roept bij je zelf uitstraling op, bijvoorbeeld van vrede, meer liefde, goedwillendheid.

Alleen in de illusie treedt op, dat vergeven als een concept present is.

De stralingen als gevolg van deze uitoefening van vergeven, zal teweegbrengen dat het minder voor gaat komen en met andere gradatie kunnen er energievelden worden gevormd. Hiermee kan andere opbouw voor andere samenleving plaatsvinden. Met andere woorden, de stroomvoorziening wordt verminderd naar de energievelden van het illusionaire.

Voor de duidelijkheid:
Vergeef jezelf, vergeef anderen, vergeef anderen, vergeef jezelf, vergeef gebeurtenissen, vergeef, vergeef. Zolang je vasthoudt aan wrok en oordeel, laat je geen ruimte voor liefde in je hart.
Ongeacht de voedingsbodems.

Wat kan gebeuren en wat zeker gaat gebeuren;

Het kan heel goed zijn dat weinigen niet verstandig zullen worden en hun houding niet zullen veranderen, ondanks het feit dat ze weten dat ze volkomen onhoudbaar zijn; hun machtsbasis verdampt echter onherroepelijk nu de kracht van onvoorwaardelijke liefde de mensheid omhult en de ketenen waarin de mensheid zo lang vastzit, oplost.

Er komt een einde aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van de regels en voorschriften, systemen die door autoritaire instanties en bedrijven worden opgelegd. In plaats daarvan zullen allen deelnemen aan het creëren van nieuwe, transparante gedragscodes die voor iedereen gelden, zonder uitzondering, en die gebaseerd zullen zijn op liefdevolle vriendelijkheid, eerlijkheid en integriteit. Er zal sprake zijn van voor allemaal van toenemende wijsheid en mededogen terwijl er leer is over de vreugde van vriendschappelijke samenwerking en respect.

Aanpassen van het fysieke lichaam;

Jullie laten allemaal jullie menselijke lichaam aanpassen zodat jullie de Goddelijke energie die jullie schakelbord beroert, kunnen accepteren, geleiden en gebruiken. (Aangeboren)
De vitaliteit, opwinding en opgetogenheid die zal worden ervaren zodra het gaat werken, zal jullie verbazen en verrukken. Het kan niet in woorden worden beschreven, en een poging daartoe zou frustrerend en misleidend zijn.

Op weg is op weg;

Op Aarde bepalen jullie met de vrije wil hoe te reageren in ieder moment, iedere situatie. Tijdens het aardse leven zullen er interacties plaatsvinden, met familie, een groep, vrienden, vuren, collega’s, vijanden, ontmoetingen met andere mensen, diversiteit aan omstandigheden. Dit is spirituele verbondenheid, verbonden met het missieplan, plan van de ziel.

Het Goddelijke plan.

God houdt van ieder van ons, van misleiding, van straffen e.d. is geen sprake.

Zijn Liefde voor de Kinderen is onzegbaar, onbeschrijfelijk, onvoorstelbaar en een onovertroffen wonder.

Geloof, vertrouw, dit tilt jullie uit de diepte van dat wat er op Aarde tot een onbevredigende bestaanservaring is gekomen, waardoor herbouw plaats vond en nog wordt herbruikt.

Dit Licht van God, wordt steeds meer verspreidt, meer helder, en intens en de energievelden voor het Hoogste Goed voor allen zullen bijzonder verlevendigd worden, verheven.

Het besef verlichtend dat jullie niet kunnen falen. Conflictvrije levenszone.

De mensheid is tot zover gekomen, om vooruit te gaan en te komen.
Beseffend dat dit aangaande is. Genoeg is genoeg weerklinkt op vele plekken.
Grootse bijstand, samenwerking wordt verleend door beschermengelen, andere engelen, opgestegen meesters, gidsen via allerlei relaties, de Heilige Geest, natuurwezens, elementaire wezens, hemellichamen, de Zoon van God.

In afwachting van;

Allerlei tekenen dienen zich aan, tempo zus en tempo zo.
Men voelt van binnen in, iets kloppen, bewegen, circuleren.
Er wordt een intensiviteit bespeurd en als het ware wordt er een zintuig wakker gemaakt, het Meesterplan voor planeet Aarde wordt weer waargenomen, begeleid door het grenzeloze enthousiasme van God.

Saul spreekt over, het afwachten in relatie met bewustzijnsverhoging.

De tenuitvoerbrenging is in volle gang. Over een gedenkwaardige verandering. Samenwerking, waar eenieder bij betrokken is. Efficiëntie staat hoog daarvoor in het Vaandel. Veraangenamen van het leven.
Over overlappen om op te knappen. Ontwennen. Verenigbaarheid. Dienstverlening in constante continuatie. Permanente, soms aangrijpende wijzigingen. Twijfel zal worden weggenomen. Gedenkwaardige wijzingen in de manieren over begrip en oordeel. Over het wegvallen van veel bases voor angst en bang zijn, verslavingen, beproevingen, als een vorm van verdampen, doordat de mensen van de mensheid in het huidige, al datgene aanvoelt. Door reactie en actie, waar op Goddelijke wijze voor wordt verzorgd.
De echte wereld is gereed en tevens in afwachting om ons heen. Vrede, vrijheid en Zoonschap is als een beloning, een handdruk van degenen die zo bij ons zijn, op Aarde en in het Hogere.

Verlangen doet het vinden en … wij, als mensen zijn medescheppers.

Blijf verlangen vasthouden en intensiveren, omdat dit de kracht ervan vergroot, wat Gods Goddelijke wil voor eenieder is en zo die van eenieder voor God.

Wij brengen zelf het nieuwe tijdperk binnen door de intensiteit van ons verlangen, dat vele malen wordt vergroot door de Goddelijke Energieën die ons op elk moment omhullen en omhullen.

Enorm van belang: sta het toe!

Saul geeft aan: “Communiceer erover, op ieder mogelijk niveau.

Zeg het in jullie zelf: Dichterbij, nog meer dichterbij, het is bereikbaar.

Als er zoveel sensaties bij betrokken zijn, kunnen jullie in iedere situatie vreugde brengen en daar de overhand, de hand van Boven bij betrekken.

Het is een geschenk van Onze Schepper. Open jouw hart en zeg JA!

En omarmen volbrengt wonderen.”

Nog meer mooie bijdragen;

Er is geen beter moment dan het heden om wakker te worden en te genieten van de helende verrassingen die de Schepper heeft voorbereid.

De Goddelijke Werkelijkheid, waaruit gekozen is om die waanzinnige illusie op Aarde in te gaan, bied eeuwig en op elk moment de meest verbazingwekkende mogelijkheden voor sublieme vreugde en geluk, als jullie maar moment na moment, tempo na tempo, blijven ontwaken zodat jullie er steeds meer mee in aanraking kunnen komen.

Opluchting omdat er zoveel wegvalt, afbrokkelt, verdampt.
Schep vreugde, dat breekt open. Jullie zijn deelnemers voor de vieringen.
Iedere nieuwe dag vertoont meer Goddelijke intentie, maakt het meer openbaar. Glorie in toenemende zinrijkheid. De luisterende houding voor de Nieuwe Stem vanuit ieder zijn diepe centrum.
Binnenkort wordt vaak genoemd en fenomenaal. Verwelkomingen met monumentale importantie.
Onze moed en uithoudingsvermogen wordt werkelijk bewonderd.

Anno 2009:
Dagelijks zitten en ruimte maken voor jezelf, alleen voor jezelf, om je bewust te zijn van deze vrede die altijd in je aanwezig is. Het versterkt enorm het verlangen en intentie om te ontwaken, en biedt de meest effectieve hulp van de spirituele gidsen, begeleiding op ieder niveau, datgene wat alleen om deze reden voortdurend bij jullie is.
Je wordt op elk moment geliefd en geholpen, wanneer dat je bedoeling is. Maak het zo!

Nu begin je antwoorden te horen, te begrijpen en te accepteren.
Ze komen allemaal neer op slechts één aansporing van Jezus aan zijn volgelingen: ‘Heb elkaar lief zoals ik U heb liefgehad.’

 

Anno 2023:
Je dagelijkse momenten, rustig alleen, waarin je Liefde uitnodigt en toestaat je hart te vullen, blijven absoluut essentiële aspecten van het dagelijkse leven. Zorg ervoor dat je tijd vrijmaakt voor deze regelmatige herverbinding met Moeder/Vader/God, omdat het de voortdurende intentie intensiveert en opnieuw bekrachtigt om alleen maar lief te hebben, wat zich vandaag en elke dag voordoet.
Gewoon zijn, zoals ik jullie al vele malen heb verteld, is enorm en krachtig effectief in het helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid. Jullie hebben je hier allemaal ervoor ingeschreven, en jullie aanwezigheid en intentie zijn onmisbaar, dus wees nu hier, wetende, zoals jullie doen, dat jullie buitensporig gesteund worden door ons allemaal hier in de niet-fysieke rijken. Je BENT aan het ontwaken, en je BRENGT het menselijke collectief te weeg. Onderschat het belang van jullie aanwezigheid op Aarde in menselijke vorm nu niet; jullie zijn allemaal cruciale en onvervangbare elementen van het Goddelijke plan voor het ontwaken van de mensheid zoals dat zich nu ontvouwt.

Zoals altijd;
Met zo heel veel Liefde, Saul.

 

DE ODE;

In de aanvang heb ik verteld over mijn relatie met de triniteit, Elia, Samuel en Saul.

Als durf door de manier waarop ik het ervaar en begrijp, durf ik te stellen dat Saul, John en Het Zoonschap – Christus Jezus, een triniteit is.

Beiden voor het bijdragen voor het ontwaken van ons, als kinderen Gods, op Aarde en in de kosmos.
Wat je kan inzien als triniteit.

3×3 is 9.

Het is aan het binnendruppelen waarom ik het volgende mag typen, maar hierbij:

In de Ban van de Roos.

 

In dat van vroeger, leefden mensen in groepen, met een zekere, leidinggevende figuur, waarop kon worden gerekend.

Herder – Koning, Koning – Herder. Diegenen die op de hoogte waren/zijn van dat op Aarde en in de Hemel. Diegenen die hiervoor in staat waren gesteld, aan wie de positie werd toegewezen, om over te brengen op de groepen van mensen. Geïnspireerden. Waarmee verbonden een bewustzijnsrelatie.

Natuur en de betrokken scheppende wezens. HET tot ontwikkeling brengen.

Overleg met medescheppende in de Hogere Woonorden.

 

Wat komt van oer-herkomst.

Ooit heeft de tot standkoming plaatsgevonden van de Goddelijke blauwdruk voor planeet Aarde.
Raden en raadgevers van al wat erbij betrokken is, kwamen bij elkaar over, wat van de Schepper gaat vertegenwoordigd worden op planeet Aarde. Hoe dit te doen via de creatieve mogelijkheden.

Het nam een paar overlegzuchten in beslag voor de besluitvorming.

Bloemen behoorde daartoe. Kleur, geur, ontelbare schakeringen en verscheidenheid, in al de subtiliteit, het sublieme, sereniteit en het lieflijke vertegenwoordigend van de verblijfplaats als het Absolute.

Welke werden ingezet via de twaalf grote stralen van Onze Moeder/Vader God. Waarschijnlijk kunnen jullie je voorstellen, dat ‘bloemen’ maken voor zoiets belangrijks, EVEN duurde en veel oefening vergde.
Velen van jullie hebben hieraan deelgenomen. Diegenen vertegenwoordigen dat voor eeuwig.

Wat kwam er als eerste tot stand? Roos en Lotusbloem.

Vandaar dat deze twee bloemen van zoveel betekenis zijn voor op Aarde.

 

In de ban zijn, betekent via de circulaties van de Schepper, de betoverende, bekorende invloed van het in de rondte gaan. Het keuzepalet.

De onvoorwaardelijke liefde van de Schepper representerend.

 

Wat en waar, hoe en waarom, waardoor en waarvoor… en waarheen…

 

Ode en admiratie voor de manier waarop, voor hier, deze gecreëerde context waarin en waarmee ze betekenis behalen. Saul en John, zijn op hun manier erbij betrokken, vertegenwoordigend de Koning en de Herder (vice versa), voor ons hier, een hele grote groep mensen op Aarde. Gebruikend makend van een soort vleugels om velen te bereiken. En andere vleugels als raadgevers en betrokkenen, zo in te zetten als weleer.

 

Er is zo veel bij betrokken wat bekorend en betoverd heeft gemaakt.

In ons bestaan is er de afwezigheid voor woorden ter uitdrukking.

Wat er schittert, is de inspiratie. Zoveel sterren, zoveel sterren…

Die zoveel ‘volhouden’ strooien voor vergemakkelijken en andere lichtwerkingen. Admiratie is wederzijds.

 

Begraaf onbereikbaar in de aarde van de Aarde en plant er een boom.

Wakker worden heeft speciale relatie met schittering, het is ervoor gecreëerd.  Er kan worden gesproken over magnetisch verwelkomen.

Ervaar bij dit verwelkomen, plezier in het leven te plaatsen voor allerlei, als voorbode van vreugde.
Plezier bevat dit eindeloze aan mogelijkheden, net als het vervolg vreugde. In te zien als rechterhand en linkerhand, die zich samenvouwen. Samenkomen om te laten evalueren voor prima balans met al die worstelende energieën. Voor mededogend en geweldloos leven op Aarde.

Het kan overkomen als experimenteren. Heeft eveneens doel.

Herzie en probeer weer. Al de kansen worden gegeven voor dat wat een schat is van onschatbare waarde.

Leven in Liefde, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.


ROOSvenster, glas in lood, kathedraal Notre Dame.
Excellente weergave voor wat wordt bedoeld.

 

En je doet het nooit alleen en dit keer met grandioze begeleiding van Elia, Samuel en Saul en Christus en daarvoor
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Informatie:
https://johnsmallman.wordpress.com
https://bible.fandom.com/wiki/Saul_(King)
http://www.tekensvanleven.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozeta_Pary%C5%BC_notre-dame_chalger.jpg
https://www.christipedia.nl/wiki/Saul
https://www.awake2onenessradio.org/post/2016/02/14/messages-from-saul-and-jesus-with-john-smallman

Boeken:
Engelencalendrium – Ambika Wauters
Neale Donald Walsch – Derde gesprek met God
Je Heilige Zoektocht, gechanneld door Ronna Herman
L.F.C. Mees – Geneeskunde op de drempel
Bijbel – de Nieuwe Bijbelvertaling – uitgeverij NBG

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie