Onderneming in Goddelijke Ordening in het Ruimteschip het Zelf

Het Levendig Houden

Onderneming in Goddelijke Ordening in het Ruimteschip het Zelf

Hier en Nu zijn van groot belang voor het Heelal.

Er arriveerde het moment in de eeuwigheid en evolutie dat er werd besloten de Mens te creëren.
Kind van God.

Veel stadia, medescheppers, zijn erbij betrokken.

Wij, als mensen zijn al tot Zo Ver gekomen met de maatvoering voor het relatieve en empirische van tijd en ruimte.

Het is niet nodig om alles uit te leggen, daar is de ordening voor in het leven geroepen.

 

Zo al met al is Onderneming al aardig op de rit.

Jouw vervoerswijze. Ieders keuze als vervoerswijze.

De bereidheid om te ondernemen met intentie, met een flinke dosis durf.

De betrokken velden zijn adem gevend voor het behandelen van het leven.

Het deed het aantal dat mens wilde zijn, groeien.

Redenen te over waren en zijn er present om de Onderneming aan te gaan.

Wellicht wordt er een hoop en met Hoop van ons gevraagd of met andere woorden, het wordt aangeboden.

 

Persoonlijk hou ik van reizen in de ruimte. De Creatie.

Hiermee bedoel ik zo pakkend als je je maar kan bedenken.

Aarde kan als een vervoerswijze hiervoor ervaren worden.

Nu in dit deel van De Creatie.

 

Dan kom ik tot dat wat het in het Nu speciaal om te ondervinden maakt.

Ontsluieringen, voor de terugkeer van inzicht en aangezicht.

Want voor aangezicht is altijd afstand benodigd.

 

De vraag gaat over:

“Kan jij je voorstellen, je neemt 1 van de sluiers waar, bewustzijn van ontwikkeling kan dat teweegbrengen. Je merkt dat je het kan beetpakken en optillen, eventueel als een gordijn opzijschuiven. Dan komt de keuze, ga je dat doen of niet? Is er onderneming om er een blik achter te willen werpen of is er de onderneming om er gelijk naar toe te gaan. Of ik moet nog even erover nadenken?
Zonder twijfel bestaan er andere overwegingen.”

In de binnenwereld en in de buitenwereld, in onderlinge daadkracht.

Metamorfoses zijn een constante. Het tegenstrevende alom present.

 

Hier op Aarde is een heleboel gaande, tevens in dit Subuniversum om de Zon heen.
De telescoop en apparaten die in de ruimte reizen, bemande ruimtereizen het is heel technisch, maar heeft veel te zien gebracht.

Meer dan Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.

Essentieel voor het Mens zijn. Toch, er draait nog meer om onze Zon heen.

Je kan het andere werelden noemen. Ander manieren voor vervoer.

Het bulkt van het transport.

Het bulkt van invloeden.

 

Wanneer je dus als mens het meer ‘bulk’ bewustzijn hebt bereikt, wat is als bellen als water kookt.
(Als voorbeeld), dat geeft al aan dat temperatuur erbij betrokken is. (Niveaus)

Ondervind je daardoor en daarvan invloeden als mens zijn.

Ieder deel, alle deeltjes die erbij betrokken zijn, zichtbaar en onzichtbaar.

Vanzelfsprekend doen de anderen rijken en de Aarde daaraan mee.

En tevens als deelnemer, dit deel van het Universum en verder alles van het grotere geheel.
Tot aan het meest minuscule, het meest petieterige wat voor ons maar voor te stellen is.

 

Dat is wat er gaande is. Dit jaar met nummer 2023 zit er vol mee.

En er zijn nog drie maanden te gaan… en hoeveel eeuwen…

Wij ondervinden en ondergaan een heleboel. Ik kon vannacht niet slapen, of ik heb een plant gered, stond bij het groenafval en er ontstond communicatie. Daarbij als aanvulling kunnen er vele pagina’s genoemd worden met allemaal andere allerlei. Persoonlijk of voor meerderen gelijk.

Degenen, hetgeen wat ons heeft gemaakt, op hun manier, is deelgenoot.

 

Laten we een paar voorbeelden nemen; Pluto, ontdekt in de jaren dertig van de vorige eeuw.
De manen die leven omheen/samen met de voor ons mens zijn, meest belangrijke planeten.

Asteroïden en kometen. Andromeda Melkweg.

En verder weg, al wat daar leeft, weeft en beweegt in een ervaringsRijkdom.

 

Wat zal het puntje op de i van impuls zijn voor 2024?

Of op de i van informatie? Of intentie? Interpretatie?

Worden er al verbanden getoond, die ons aangeven, er is een midden in de weg, een draaipunt van de lemniscaat voor ieder Zelf in het geheel?

 

Al die meer (technisch) zichtbare aanwezigheden in dit deel van het Universum, die de klop op de deur of de sleutel in het slot vertegenwoordigen, om het vanuit Binnenin te kunnen bekijken.

Dat van die andere werelden, de globes, lobessen, orbs, die toch hier in dit deel zijn aangekomen, ruimtevoertuigen.

Zijn daar onze maatjes ondernemers?

Relaties van al de verbintenissen die wij hier op Aarde hebben bedacht?

Of het omgekeerde?

Het zijn van een ander Wezen, tussen het mens zijn in, met een ander reismiddel?
Of is het een Heilige combinatie?

Is dat wat elkaar aantrekt? Vibraties, die nog geen naam hebben?

 

Gevoelsmatig is de aanname subliem in voorbereiding.

Kijken we ergens van op en IN. Vernieuwend, verfrissend, opruimend.

Het Zelf in ruimte reismiddel heeft besluitvorming als onderdeel van het Zijn.

SPECTACULAIR schittert in Licht Taal Klank en Kleur, in de puntjes op de i’s.

Voor het idee van goedheid dat komt door het wakkere.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 717, gepubliceerd 7 oktober 2002.
Vertaald 23 SEPTEMBER 2023.

Engelse woord: Enterprise.

 

Afbeelding: artistieke compositie het andere – tjelpanja-art-spiritual.com

 

Geschreven 24 en 25 september 2023, geplaatst op de website 25 september 2023.

Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie