Vita – Het Levendig Houden 16-10-2023

‘Het Levendig Houden’

Vita

Dat voor de mensen op planeet Aarde, de aanvang ontstond om elkaar op verdeelde taalsporen te moeten gaan leren begrijpen.

Hebben jullie je wel eens afgevraagd hoe het was voor de spraakverwarring?

Af en toe bezig ik mijzelf daarmee.

Waarom heeft de Schepper een labyrint van taalopties voor ons gemaakt?

En dan met invloeden vanuit alle windrichtingen van mogelijk leven op Aarde?

De plekken waarop op Aarde ‘Vita’ kon en kan worden gevestigd.

Schikking volgens Goddelijk kompas of Zonnewijzer.

Is het begonnen met Het Ene essentiële werkende woord?

 

We zijn er met zijn allen toch heel aardig mee bezig, als mensen.

Bezige taalbijen.

Hoeveel houden wij daarvan?

Klank voor een woord, en in het meervoud, meervouden.

Draagkracht, het vertegenwoordigt essentieel gebruik.

Enkel al door dit te typen, voel ik immensiteit en spreiding aan.

 

God geeft aan in deze brief, wat ik een drieënbrief noem, door het nummer bij elkaar opgeteld, ‘Ik ken geen woord in jouw taal voor wat ik bedoel.’

Blijkbaar schuilt er levensintentie in.

 

Vita!

Adem, de wijze voor de wandel, de lopen van al dat leven – Vita, onderhoudend, beschrijvend … Mens Ziin.

Wat een onbegrijpelijke creativiteit.

 

Wij tonen het leven aan de Schepper. Wij getuigen hiermee.

Op de lange duur, is het wat is gegeven om te laten ontvouwen, om het duidelijker te laten worden. Tijd en ruimte is ervoor gegeven.

 

De verspreide individualiteit heeft veel deelgenoten.

Dat kan toch aanvoelen als iets dat met zekere stappen steeds helderder nabijkomt. Onder de Hemelboog met Verbond.

Terrein brekend. Terrein waar zich menig heeft gevestigd.

Menig wat zich onhaalbaar kan continueren voor ‘Vita’ op Aarde.

Zo, met elkaar op deze wijze, de wijsjes en woordgebruik en bijbehorend gedrag. Naderend is deze onontkoombare overbrenging over het afsluiten van dit hoofdstuk en dat er nieuwe beterende gebeurtenissen op de rol staan.

 

Is er de vraag gesteld: “Wat staat er op de rol?

Ja. En de volgende woorden zijn aangegeven om als antwoord te gebruiken.

-Dienende functie. Toen – nu. Het is vergankelijk. Een kompas heeft een midden, iedere Zonnewijzer heeft een midden. Het prachtige Wezen van de Zon dat de krachten voor het bewust kijken en inzien van dit midden voor de mensheid naar de Aarde heeft gebracht, dat is GRIP.

Het mens zijn moet zich bewust worden van iets anders. Om het te waarderen. Kompas is er voor begripsverandering. Met name, verantwoordelijkheid, begeleiding en waarheid. Inzicht in de morele kant van verontreiniging. Met andere woorden, de huidige hoedanigheid van het dienende. Het gedachte stralenpatroon waarvoor het dient in relatie met mens zijn in een lichaam, met geest en ziel. De totaliteit. –

 

Wij als mensen hebben vleugels. Wellicht te onzichtbaar of hoe te gebruiken in de vergeethoek, verlamd door belevingen op Aarde. Misschien hebben ze poetsen, een smeermiddel nodig om weer bruikbaar te maken.

Maar…, wij hebben GRIP, kracht en stuurkracht vanuit onze Zielzonmacht, het Centrum. Via de Zonnewijzers, Degenen die het benodigde licht overbrengen. Vleugels van kaders, structuren, substantieel voorzien van hoop en glorie, victorie voor Vita. Kijk naar de natuur, vogels, vlinders, boomblaadjes, boomvruchten die dwarrelen en fladderen. Toon de uiting van geloof met vreugde, om te vleugelen met elkaar naar het ontvouwende…

 

Vita via Roos – Lotus.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 723, gepubliceerd 14 oktober 2002. Vertaald 12 oktober 2023.

 

Informatie Roos – Lotus:

Wat komt van oer-herkomst.

Ooit heeft de tot standkoming plaatsgevonden van de Goddelijke blauwdruk voor planeet Aarde. Raden en raadgevers van al wat erbij betrokken is, kwamen bij elkaar over, wat van de Schepper gaat vertegenwoordigd worden op planeet Aarde.

Hoe dit te doen via de creatieve mogelijkheden.

Het nam een paar overlegzuchten in beslag voor de besluitvorming.

Bloemen behoorde daartoe. Kleur, geur, ontelbare schakeringen en verscheidenheid, in al de subtiliteit, het sublieme, sereniteit en het lieflijke vertegenwoordigend van de verblijfplaats als het Absolute.

Welke werden ingezet via de twaalf grote stralen van Onze Moeder/Vader God. Waarschijnlijk kunnen jullie je voorstellen, dat ‘bloemen’ maken voor zoiets belangrijks, EVEN duurde en veel oefening vergde. Velen van jullie hebben hieraan deelgenomen. Diegenen vertegenwoordigen dat voor eeuwig.

Wat kwam er als eerste tot stand? Roos en Lotusbloem.

Vandaar dat deze twee bloemen van zoveel betekenis zijn voor op Aarde.

(Aartsengel Michael via Ronna Herman)

 

Afbeelding: foto regenboog Nicoline Tjelpa, Lotusbloem (create.vista.com), Roos (Liane Collot d’Herbois), de ster(ren) (NASA).

Geschreven 15 en 16 oktober 2023, geplaatst op de website 16 oktober 2023.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie