Over Wolkentaal en Maya’s – channeling 5-8-2018

Ter introductie, naar aanleiding van onze ontwikkeling op Aarde, het artikel Lichtcurve en het verkennen van dat van de Maya’s, is er besloten in oktober 2023, deze channeling uit 2018 uit te werken voor op de website.

Zondag 5 augustus 2018
Channeling Over Wolkentaal en Maya’s

Intro door Michael;

Deze Zondag is mooi, weer met meer wolken spelend met de zon.

Voelt aan als verstoppertje. Met andere woorden, het heeft iets te onthullen.

We hebben wat foto’s ervan genomen en ontdekte een wolk als een vogelwezen. Ik noemde het, een vogelwezen, gelukbrenger voor Aarde.

Michael: Voor mijn gewaarwording zijn de vleugels het meest belangrijk.

Anja zegt dank Michael. Prachtig!

We zagen het in verschijning komen, zichzelf tonen, het is een kwestie van minuten. De wolken zijn erg wit, wanneer ze de zon passeren, wordt er dingen getoond. In één van de wolken zagen we een machtige V.

De wolken gaan door met het passeren, de show weergeeft spektakel in de atmosfeer zo dichtbij de Aarde. Maar er wordt niet herhaald van wat we eerder zagen, in ieder geval tot dusver.

Michael: Het voelt als een wervelend deel van een cyclus, zeker wat vertellend…laten we het aan ons team vragen.

We bereiden ons voor. Dan voel je het nader komen door de aanroep.

Begroetingen.

Team: Hallo ook, met liefde van ons, voor dit gebeuren en voor wat dan ook.

Michael: Wij hebben het gevoel, voelen het aan, dat er meer actie in de kosmos is van ons deel van het Universum, dan dat we ons kunnen realiseren of dat we er notie van kunnen nemen. We realiseren ons dat wat de wolken ten toon spreiden vanuit onze positie, zeer zeker iets aan het vertellen is.

Anja: Wij hebben gadegeslagen en ervaren een lange periode van droogte en hebben naar de natuur gekeken, de bodem van de Aarde en hoe tegels e.d. zich bewegen, gedrag van paden en wegen, welke a.h.w. de Aarde kleden.

Maar ook de reacties van de mensen.

Anja/Michael – Team: Jullie communiceren als één, we houden daarvan.

Michael: Jullie vullen elkaar aan en ik neem waar, meer interactie in jullie lichtreacties en in het brein, ietwat als elektriciteit.

Anja: We zijn dankbaar en het doet ons goed, dat we dit kunnen doen.

Team: Wij nemen jullie interactie ook waar en niet enkel op Aarde niveau.

Anja/Michael: We zijn ons bewust dat we maar een deel van deze wolkenshow kunnen zien en interpretatie is een gevolg daarvan…

Team: Vertel ons over jullie interpretatie.

Anja/Michael: We zijn begonnen op deze speciale zitplek in de woonkamer, het is een soort gewoonte, voor de spirituele contacten en Anja heeft wat foto’s gemaakt van het wolkenoptreden. Daar zijn we mee gestopt en hebben gelezen in een boek over Maya’s. Toen kwam het weer in beeld, al die wolken, er wordt zoveel verteld, hier, van waar wij ernaar kunnen kijken!

Wij hebben begrepen dat je er als het ware in kan stappen, een poosje meebeleven. Want de witte wolken voelen anders aan, maar sommige met een soort van bestaan erin, begrijp jullie dit? Team: Ja.

Anja/Michael: Wij hebben ook Maya gelezen, zoals iedere dag, Dit is dag/kin 179, zegel Cauac – Blauwe Storm, toon 10 van Oc – Witte Hond levenspad.

Het kwam in ons op, als de zon die opkomt, dat de wolken, ons vertellen over levenspaden, zoals van de Maya’s en nieuwe cycli. Team: glimlach.

Anja/Michael: Jullie beurt team. Gelach.

Team: Er is welzeker grote waarde in het gegeven ding van de Maya.

Wij begrijpen dat jullie gewaar zijn van het verlies van de informatie.

En dat jullie maar net aanvang hebben genomen met de kennis van wat er is overgeleverd. (Jullie betekent hier Anja/Michael)

Wij verwachten dat het volgende eenvoudig te begrijpen is.

De Maya’s of dat van de Maya’s, waren en ze zijn er nog steeds, kwamen in bepaald bestaan in de schepping, met een speciale toewijzing, als een vorm van opdracht. Zij al naar hogere dimensies bewogen, denk aan groepsverband. Maar nog steeds betrokken bij planeet Aarde, dat betekent wel op een andere manier. Al de mensen op Aarde die zich voelen aangetrokken, die een verbinding voelen met dit op enig niveau, hebben dezelfde ‘lijnen’ met deze civilisatie. Implicerend een origine Maya of een incarnatie in hun omstandigheden, toen zij op Aarde waren. Of men heeft een betrekking, met betekenis met de energieën die nog aanwezig en bewegende zijn.
Op de hogere niveaus of overblijfselen op Aarde.
Bedoeld wordt ieder type van contact in een levensduur kan ermee te maken hebben.

Het heel gespecificeerde, de relatie/verwantschap met de waarheid van deze vorm van de creatie.

Anja/Michael: Wij voelen aan de zin, het begrip van de waarheid hiervan.

Team: Het volgende is minder eenvoudig om in woordgebruik van Aarde uit te leggen. Er zijn materialistische overblijfselen van deze specifieke civilisatie en in feite of eigenlijk, was het voor de ‘groepsziel’ als een type van bevolking voor op Aarde, individueel en als volksgroep, een hele onderneming om, zogezegd, op Aarde terecht te komen. Voor wat was bedoeld om te gebeuren.

Pauze; Wij kijken naar het boek van Timothy Laughton, de omslag.

Lijkt een beetje op aarstengel Michael. Dan volgt de pagina een afbeelding van het paleis in de Mexicaanse ruïnestad Labnà. Met van die mooie witte wolken in de hemelsblauwe lucht. En wij voelen aan, in het Nu, dat het met elkaar een relatie heeft. Volgende is bladzijde 10 en 13, waar over tijdsperioden wordt gesproken voor en na Christus. Er wordt verhaald over vanuit Azië, via de Beringstraat naar Noord-Amerika.

Laten we het onder ogen zien, sommige van de Maya’s lijkt op Chinese, Aziatische invloeden. Wij worden nieuwsgierig naar wanneer ‘zij’ nu werkelijk op Aarde zijn terechtgekomen. Wij stellen de vraag, is het jullie togestaan ons nader te informeren?

Team; Wat passend is voor het Nu. Veel kwamen samen uit ver weg Melkwegen, andere delen van Het Universum. Uit andere delen van het Grote Centrale Zonnensysteem.  Zo ook ‘het deel’ om mens zijn te laten beleven.

Op een manier, om het in woorden uit te leggen, was ‘dit deel’ een vorm van benieuwd naar planeet Aarde. Een recent gecreëerd deel van het grote Universum. Ontdekkingsreizigers. Vervaardigers van datgene waar zij vandaan kwamen. Alles bij elkaar nam dit tijd in beslag zoals wij dit noteren.

Mede voor degenen van de Maya’s. Maar zij waren en zijn nog steeds in staat om zogezegd te tijdreizen of aan teleporteren te doen. En dat deden ze ook.

Bilocatie. Op de mogelijke manier, gebruikten ze het ook voor het grotere inzicht en overzicht. Waarvan weinig informatie is overgeleverd voor de overige mensheid. Zij waren weinig bekend met het nieuwe stelsel rondom de Zon in dit deel van het Universum. Zij onderzochten het met hun aangeboren, hoe dit te bepalen. Zij ondervonden tevens de werkingen van dit Zonnestelselsysteem. Ter aanvulling, zij hebben ook omhulsels aan moeten nemen als geheugenblok om op Aarde als deel van de mensheid te zijn.

Anja/Michael vragen of zij zich meer bewust waren van een Aardse missie dan anderen die naar Aarde zijn gekomen?

Team: Zij zijn er door de Schepping bewust voor gecreëerd.

Minder sluiers betekent, dat zij van alles gebruikten waartoe ze in staat waren door het zich te herinneren. Invloeden van wat erop Aarde gaande was en in deze Melkwegconstellatie, zoals nog steeds plaatsvindt, zij ondervonden dat ook en gedrag, dat wij gruwel noemen, kwam tot bestaan.
Er waren meer schaduwkanten dan van waar zij vandaan kamen.

Andere vorm van inzicht en de ondervindingen. Zij hadden door minder sluiers een ander geheugen, meer inzicht in wolkentaal in relatie met de achtergrond als groot luchtruim. Ander inzicht in de planeten en sterrenbedoelingen.

Anja/Michael: We noemen het nu wolkentaal. We onderschatten zeker niet de relatie met het overige van de atmosfeer. Ietwat ver weg, voelen wij aan, dat wij ons dit weer gaan herinneren.

Team: Het menselijke bestaan in een lichaam met allerlei erbij betrokken is altijd onderhevig aan en bezig met veranderingen. Zo ook wat geheugen kan worden genoemd is betrokken bij onthullingsprocessen.

Maya mensen, om het uit te drukken, waren/zijn, wellicht is het woord biochemisch toe te passen, ermee geconstrueerd, mede door waar zij vandaan zijn gekomen, om als een mens op Aarde te ondervinden.

Anja/Michael: Dan spreekt het team over de of een slang.

En wij vragen de slang zoals vermeld in het Paradijsverhaal?

Team: Ja, als wat een schaduw kan worden genoemd. Het heeft te maken met wat op Aarde is als schaduwland. Wat optimaal betrokken is bij historie.

Anja/Michael: Zij waren op Aarde tijdens de gebeurtenis op Gogoltha.

Team: Er was daar bewustzijn voor, voor het allemaal samen, echter zij hadden hun missie te vervullen.

Wij Anja/Michael, terugkomend op wolkentaal, daardoor heeft dit aanvang gekregen. Wij hebben veel gelezen van de channelingberichten van Aartsengel Michael via Ronna Herman.

Citaat bericht uit 2002, titel ‘Ben je bereid een Hemelse afgezant te zijn?

De kunst van communicatie met de hogere rijken wordt gewoner naarmate steeds meer mensen niet alleen de belangrijke klieren in de hersenen activeren (pijnappelklier, hypofyse, hypothalamus) maar tevens de delen van de hersenen die hoger dimensionaal zijn. Telepathie of channeling, dat zijn populaire namen ervoor, is niets anders dan een reeks frequenties (informatie in de vorm van lichtpakketjes) die door een voor jullie onzichtbare bron via een circulatie als een baan wordt verzonden naar hersenen van een ontvanger die hierop afgestemd is. Hoe meer open, des te meer informatie kan er worden ontvangen, maar ook andere signalen zullen sterker doorkomen.  Tip: kleineer geen enkel duwtje dat jullie van ons uit het Spirituele krijgen, het vormt al toegang tot een wonderbaarlijke overvloed aan informatie die jullie nodig hebben.

 

Dat is waar het team over communiceert, betrokken bij wolkentaal, betrokken bij het mens zijn zoals ‘Maya’, zoals aangegeven, met andere instellingen om lichtpakketjes te interpreteren en onderzoekende blikken te richten op dit deel van het Universum.

Het Team benadrukt de standpunten van waaruit, voor al waar nu over wordt gecommuniceerd.

Michael vraagt: Maar gaat het om hetzelfde betreffende inhoud?

Team: Wij hebben deze vraag verwacht. Begrijp alstublieft de geometrie in de betrokken atmosfeer. Er kan gesproken worden over een totaal, groepen e.d., maar voor mens zijn, is er het individuele bij betrokken.

Lichtpakketjes zitten vol impulsen, van minuscuul, zeg maar tot een A4, om het uit te leggen. Denk aan jullie benaming ‘dots’ voor in een afbeelding.

En de grote van de Eenheid is immens. En geïnviteerd voor deelname.

Anja/Michael: Nog veel te leren en herinneren. Inderdaad. In de daden op Aarde als mens.

Team: We zijn heel blij met de deelneming aan de communicatie op deze manier. Vragen zijn welkom. Want het is werkelijk voor hier in het Nu.

Voor jullie om te begrijpen, of op weg zijn om te begrijpen meer van de waarheid fragmenten. Wij zijn hier, voor altijd, om jullie te helpen, met de herhaling, jullie hoeven enkel te vragen! Via jullie innerlijke weg.

Buitenwaarts is een soort zekere werkelijkheid, behoorlijk illusionair gedoseerd, jullie zijn daar betrokken. Zoek en vind weer het echte leven en de wegen die ernaartoe leiden, de reizigerswegen, en de manifesteer assistentie vanuit onze rijken en levensvormen, veel heeft te doen met het zijn als evenbeeld in mensvorm.

Wij danken jullie en ieder ander, die zich heeft geopend, in elke vorm, welwillend. Het heeft verspreidende energie met veel impulsen.

Anja/Michael: Wij zeggen ook, dank jullie wel. Jullie die ons wakker houden voor de communicatie en meer dan dat. Ga a.u.b. door. Hou ook vol.

Team: Nogmaals, vraag als er iets is, ieder ding of wat dan ook.

Anja/Michael: Dat zullen we doen.

Onze hartegroet aan jullie en dank dat jullie bij ons waren op deze manier op deze zondagochtend. Liefde!

 

Afbeelding: www.pixabay.com / Jogerom/ Ruïnes van de oude Mayastad Calakmul met Wolken.

 
Ontvangen via channeling 5 augustus 2018, geplaatst op website 30 oktober 2023.Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie