Melchior – LIBER

In de zevende maand van het jaar 2023 kwamen de impulsen binnen via Melchior.

Ingevingen via impulsen om informatie hiervoor in te winnen.

Hoogstwaarschijnlijk is het voor degene als lezers deze, duidelijk dat ik de relatie legde naar Driekoningen of Epifanie en de geboorte van Christus.

Daar ben ik begonnen via spirituele wenken, met het verzamelen van gegevens via internet, uit boeken, studiemateriaal.

Tevens werd aldoende duidelijk dat er een zegel bij betrokken is.
Daar kwam het kunstzinnige om de hoek kijken om te worden uitgevoerd.

20 Juli was de datum van mijn start.

De planeten Mars, Venus en de Maan staan dan heel dichtbij Regulus, de hartster van de Dierenriem.

Het gaat over daadkracht, moed, over het hartcentrum en innerlijke beweeglijkheid, inlevingsvermogen en over Liefde.

Dat men als mens, dit ondervindt zo met elkaar, of weer zo tezamen aantreft voor het leven, de reikwijdte.

 

Nu ga ik mijn best doen om met woorden te beschrijven wat deze bijdrage via Melchior, deze impulsen en het vervolg voor draagkracht en mediumoverdracht, als wijze mens zijnde van jaren her, het inhoudelijke van de boodschap, moment na moment, met veel geduld en liefde, de sferen op Aarde heeft ingebracht om te worden doorgegeven.

 

Op een manier, is het zoals bovenstaande woorden.

Maar omdat het armen, benen, handen, voeten en vingers en tenen heeft, hart, ademhaling, warmtecirculatie, zintuigen en kosmische levenssubstantie, kan je het vergelijken met een waterval, geschenken van weertypes, het bomennetwerk, de stralen ontmoetingen van de Zon, de Maan en van de Aarde en al wat al op Aarde heeft deelgenomen aan het leven aldaar en alhier, als velerlei wezens en velerlei levensmanieren en bovenal en voor het samenleven, alles bij elkaar.

Dit via Melchior is een speciale aanraking van de levensweefdraad via diverse maanden van het jaar 2023 en voor, er wordt iets ingevoegd.

Voor het komende en dat gaat geliefde Melchior zelf verwoorden.

MELCHIOR

LIBER

Het ongedwongen geschrevene.
Vrij, los en toch samen, als een boek.
Luister van het Licht

Iedereen, welkom vanuit mijn licht, liefde, hart en levend wezen.

Gebruikmakend van een sfeerscheppende ruimte, als principe ongebonden aan tijd, maar met de juiste belichting en instellingen, toepasbaar voor op Aarde, voor jullie levenswijze aldaar en voor elkaar.

Om jullie indrukken, weergaven aan te bieden die gezaaid zijn met de nodige uitwerkingen voor gedachtengoed.

Het is een unieke vertoning, een bijzondere draad, het kan telkens weer worden opgeroepen. Herhaling behoort bij het toepasbare voor LIBER.
Mede in gedeeltes.

 

Symboliek is ermee verbonden en van herkomst als voorbereiding voor het speciale kind dat naar de Aarde zou gaan komen.
Verzinnebeeldingen van meer jaren her dan de telling vanaf 0.

Een Kind via een oeroude lijn als herkomst.

Via het register van de Sterren en planeten reizende, voorbereidend voor naar Aarde, als een prachtig Licht, een gouden Ster.

 

Krachten, machtige krachten zijn ermee verbonden, die vanuit Sterrenbeelden met ons communiceren en naar jullie toe, daar, Aards.
Het is intens verbonden met jullie zoeken naar zielsverening. Kosmische Zonnekracht via Virgo.

De Aarde voor het nieuwe heden is gepulseerd.

Ultra Galaxionaal en subliem in Libra balans.

Alle organismen zijn deelgenoot.

Magiërs, zijn opgeleid en aangesteld geworden voor speciale dienstverlening voor het Gouden Ster Kind op Aarde.
Specialisten met grote intense intuïtie, voor het bewuste en onbewuste, interacties alom via vele niveaus en bovenal voor het zielsverlangen en uiting van Scheppers Wil.

Ik werd één van de verkorene en nog steeds doende met deze bijzondere draad voor daad. Begiftigd met gaven, dit vertegenwoordigend, voor dat op Aarde in Sterrenverband.

Voor alles wat als zoekgeraakt wordt ondervonden.
Voor het individuele van waarneming, de manier waarop dit wordt opgenomen en toegepast en altijd onderhevig is aan veranderingen.
Onder toevloed en invloed van de hoeveelheid levende wezens, zoals op Aarde en in het grotere geheel.

Zoals is worden weergegeven, zijn wij, ten slotte, gedrieën, toen op Aarde, de Gouden, Speciale Ster gaan volgen.
Om het Kind te vinden, bezoeken en symbolische geschenken te geven. Betrokken bij het leven voor de ontwikkeling van het mens zijn op Aarde, in dit deel van het Universum, in relatie met andere.

Toen en daar op de 6e Januari, volgens Gregoriaanse kalender, vond er een hoogtij plaats qua beelden die worden uitgewisseld in een gebeurtenis op Aarde, berustend op geestelijke aanwezige omstandigheden.
Dit was na 12 Heilige Nachten na de geboorte van het Gouden Sterkind.

 

Drie symbolische geschenken voor levenskrachten voor het samenvoegen;

Goud (een erts/edelmetaal, op Aarde samengeklonterde kosmische goudmateriedeeltjes of sterrenstof) – Myrrha (sap via de bast van de Mirreboom) – Olibanum (zuivere wierook uit Arabische wierookboom).

Myrrha; voor de kracht van het willen. Goedheid.
Sap via secretie via de schors van de boom wat verstart door lucht.
Hars wordt het, het is vrij bitter en heeft bijzondere sterke samentrekkende werking. Van de Bron bij Eén en vrij.
Symboliserend wat bij ieder in aanleg aanwezig is als eeuwig.

Olibanum; De boom heeft veel licht nodig. Wierookhars is een kwestie van geduld voor de winning. Het gaat via insnijden van de schors, een proces van vele weken. Het type boom is gevoelig, blaadjes zijn zachtheid. De rook is zuiverend en maakt ons alert via de ademhaling voor ons Zelf. Pulseert op het voelen van het opofferen om in polariteiten met bewustzijn te gaan leven via waarnemingen.

Goud; Sterrenstof goud heeft ieder mens. De Zon vertegenwoordigt het goud.
Het Licht heeft ieder mens in zich, het Goud van het Licht, de zetel is het Hart. Voor het denken.
Het erts om te worden bevrijd, om te bevrijden.
Er huist een gebaar in Goud. Huizend mede in het centrum van de mens. Omvattend naar alle richtingen.
Het is een activist na de gedachte en het woord.
Hoe heeft de mens dit ontmoet en wat ermee gedaan?
Element Au op Aarde, het bestaat uit 1 atoom en kan niet worden nagemaakt.
De rol of het gebaar van Goud brengt reeds meters geschiedenis met zich mee.

 

Dierbaren, de bewustzijnskrachten voor ontwikkeling, moesten aan het stromen worden gebracht.

Lichaam, ziel en geest, met de menselijke persoonlijkheid als Zelf.

Dat van zoals mensen eerder waren, qua uitvoering, mogelijkheden, gestalte, moest aan de veranderingen deelnemen, naar alle kanten.

 

In deze fase (Nu) van de evolutie, ingezien en in te zien gerelateerd naar mysterie en geheimen, in relatie met lichtimpulsen waarin deze esoterisch bestaan, welke verhullingen openbaren, heeft deze periode een zekere bundeling van creatiekrachten, die een cruciale zet teweegbrengen.

Natuurlijke ritmen in relatie met polaire krachten, voor dit deel van het Universum. Van bepaalde spanningen worden fracties van het elementaire ontvouwen, weliswaar nog niet het verfijnde gedetailleerde.
Het brengt connectie met dat wat heden teruggevonden kan en mag worden. Wordt fenomenaal zichtbaar gemaakt.
Het gaat over de ontvankelijkheid als mens zijnde.

Hoe men in nieuwere tijden op Aarde zich met meer gemak en gratie kan verbinden met dat wat verhuld en verborgen is geworden. Wat verwikkeld is geraakt door te Aardse windingen in relatie met de linten en weefdraden van het kosmische. Jullie zijn niet zomaar weer met 0 herstart! Herstart met de komst en geboorte van Het Gouden Sterkind. De door ons overhandigde symbolische geschenken aan het Kind hebben een diepgaande betekenis, draagkracht en wijdte en intentie vanuit het Goddelijke.
Hoog Licht beraadslaging.

 

De Bron;
Wanneer je als nakomeling van de Schepper, geboren in de Hoogste Stede, waar enkel Leven als Liefde is, deze verlaat om het vermogen, het geschenk te ondervinden, eigen ervaring bewust te scheppen zoals degene die alles heeft gemaakt, is dat een zweefvlucht in tegenstellingen van verkennen.
Je zou het als het ware handjes, aanrakingen kunnen geven, prettig kennis te maken, een afwerend gebaar of het aankijken, afwachten. Leren observeren, het ene heeft andere ondervindingen dan het andere, zonder oordeel en voorwaarden. Een heel Universum constant in beweging en verandering. Scheppingsondervindingsterrein.
Het is allemaal in het Eeuwige LIBER genoteerd geworden en dat wordt het nog immer en immer.
De mens is zo tot ontstaan gekomen. In dit deel van het Universum op Aarde.
Het Gouden Sterkind is er naartoe en ervoor gekomen, via een prachtige reis vol innames voor het ten uitvoer brengen van …

Christus Jezus Messias (Alverzoener), om mensen, familie, op Aarde verder behulpzaam te zijn, bevrijdend te zijn voor de weg naar de Stede van Vrede. Eerstelijns.
Alle eerstelijns verschijningen voor op Aarde zijn betrokken.

 

De Levensboom heeft vele takken en takjes, ik raak de bedoelde aan voor de draad.

Wij als de Drie Wijze Meesters tevens naar Aarde gekomen voor het Gouden Sterkind, om de esoterische processen met symboliek bij te staan, aanwezigen, behulpzaam bij het verwezenlijken.
Het is blijvende symboliek, door ons nog altijd vertegenwoordigd.

 

Wij hadden een oeroud pad te gaan, aan beide kanten.

De Zon voor op Aarde en omgeving en de bedoelde, gecreëerde posities van de Dierenriemtekens, beelden en sterren. De perfecte opstelling. Dit deel van de hele belangrijke gebeurtenis kon gaan plaatsvinden. Met alle welgeordende kunde heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Met magisch vermogen is het ten uitvoer gebracht. Wij waren bewogen tot in het kleinste detail van ons wezen. Deze tekens des tijds zijn gecreëerd, jullie zouden het tatoeages kunnen noemen, voor lange duur, gesmeed met Toewijding. Het passende, als substantieel op Aarde, is al net zo oud als het pad wat is te gaan en wordt begaan.

 

Myrrha – als essence zo vervuld voor het Eeuwige Zelf, het behoud via allerlei ontplooiingen

Olibanum – als essence zo liefdevol vervuld van de diepgaande pure gave aan de eervolle nagedachtenis, te scheppen met het Zelf

Goud – ken U zelve

 

Twee harsen en een erts.

Hoe klinkt dat?

Het waren allemaal klontjes, puur, zuiver verkregen.

Twee lichtgewicht, erts meer zwaar van gewicht.

 

Het lied van de engelen bereikte de herders in de velden, daar in die dagen, maar ook datgeen wat is omgeving.
Goedheid bereikt goedheid.
Een engelenschare was aldoor en gestadig de ouders en het kind aan het begeleiden.

De waardevolle geschenken tevens, zij werden levendig bezield voor het doel, verenigd met datgene wat zij al als werkingen in zich droegen, als genetische materiële substantie. Spreidende helende, helpvolle energieën, met eeuwige omarming van liefde.

Verwantschap wordt ermee uitgedrukt voor datgene waar Zonlicht waarheid vertegenwoordigt en uitdrukt in veelheid van nuances. Voorzien van datgene wat het ware pad van origine van de Schepper in al haar loyale verlicht.

 

Er is afwisseling in het Mens Zijn, in het fysieke en andere betrokken delen als Wezen Zijn, zo door de vele eeuwen reeds heen.

De allerlei van al de ervaringen van het leven, dat enkel in LIBER kan worden gevat, het eeuwige Levensboek.

Uiteraard is er door jullie mensen, een reflectie van in proces van voortbrenging gegaan en dit marcheert doorgaans.

Daar is goedheid van Licht in, Goudwerking.

Goudwerking, is de planner, voor waar de nieuwe weg leeft, de weg naar de Stede van Vrede.

 

Goud heeft niets tegenover zich.

Het is onbevangen in benadering, ruimdenkend voor woord en daad.
Het helpt ons bij ontdekken en hervinden.
Goud op Aarde is geklonterd tot erts.
Is het niet zo dat Goud zich wonderbaarlijk laat bewerken?
En verrassende dingen toont bij allerlei experimenten?
Om van alle kanten te worden bekeken?
Om van alle kanten ermee om te gaan?
Ik stel voor, je Zelf de vraag te stellen: “Hoe en wat op Aarde?”
Is er bezetenheid?
Kortzichtigheid?
Materialistische gading? Ingenomenheid?
Laten zoals het is? Het verantwoord vertegenwoordigen?

Wat drukt het in essentie uit? Het GOUD gebaar is …

Betrokken bij Gods scheppingswoord, het woord met alle werkingen, uitvoeringen, het hele spel, de volledige show. LEVEN.

De mens heeft een vrije ontwikkeling meegekregen.
Van een Zelf.
Daarvoor brengt Goud meer gewicht in de schaal en is met Myrrha en wierook tezamen, balans.

Ieder mens is deelgenoot van het spoor van goedheid door alle Liefde gemaakt. Zoektocht of spoorzoeken is Alom vertegenwoordigt.

Lang geleden heeft er uit dit Hoge een oproep geklonken voor alle Rijken: LOVEN.
LOVEN heeft als zwevend en werkend woord veel onder de vleugels om te worden gekend.

 

Laten we het allemaal samenvoegen.

Daar is het zegel voor gemaakt.

Goud gaat als zus en een zo, maar wel in de rondte, in gouden sferen met begeleiding van andere sferen.

Ogen ontmoeten de Zon, als Ik ben, dat is heel standaard.

Jullie ontwikkelen je naar ander ontvangstbereik/inzicht.

Jullie doen aan expansie van heel jullie wezensfronten.

Ter uitleg, jullie is algemeen als bedoeling, om met zus en zo te vervolgen, de één doet zus, de ander zo, de volgende zus en zo of andersom, in combinatie met nu en dan of ook andersom. Subjectiviteit is aangeboren.
Toegegeven het is ingewikkeld.
Maar het behoort bij elkaar. Daar draait het om. Eeuwig.
En er is tegendeel van chaos.

 

Woorden zijn hier gebruikt, als pap, maar er wordt nog in geroerd.

De eigenlijke ingrediënten zijn met veel minder woorden, deze hebben onnoemlijke schitterkracht en intensiteit qua schepping door het Woord.

 

Loven werkt zalvend, enig gezalfde vertegenwoordigt dat.

Liefdoend en Woordgezind. Het Patroon.

Het diepste wezen Zijn van Mens zijn zal reageren op het deel van het Patroon dat al gaande is voor Nu. Jullie zullen je steeds meer en meer gezondheidsbelangen en remedies realiseren en inzien en toepassen. Herstellende krachten aanspreken. Het Leven, samenleven op Aarde gaat daar een flinke duik in nemen.

Door breder en dieper inzicht en het willen zal met meer Liefde hoger in het vaandel van leven plaats gaan nemen.

 

Het zegel is op deze kunstzinnige wijze, een representant van het Oog van heiligheid. Het kan in de aanblik intervallen oproepen.

Er is geen inspanning nodig om dit te vullen, jullie hebben waarschijnlijk gehoord of gelezen over nulpunt of het Niets.

Draagt bij aan het begrijpbaar maken van motivatie.

De oproep Loven heeft een andere oproep als gezelschap.

Medewerkzaamheid. Een ziel heeft aangeboren het uitreikende.

Het Licht van de Zon, Oog ontmoet Oog. Het sterkt een Ziel.

Een ziel sterkt het Hart, het innerlijke Licht. Dat is Bron.

Goud sterkt het vermogen om zo levend te handelen.

Met behulp van dat wat van Boom komt

Er is meer waar dat vandaan komt, je kan het niet mislopen, zoekmaken, verkwanselen en dergelijke.

Deze uitreikende aanrakingen (ervaringen) dat is de daad van het Begin.

 

De hoogste innigheid is het loyale, wonderbaarste, prachtigste schijnsel voor de Weg naar de Stede van Vrede, Waarheid en Liefde.

 

Waarheen? Daarheen! Er is hoop bij ingevuld. Jullie kunnen en mogen je gaan realiseren en al wat al actief is daarvoor, de vele van de zielfamilies, engelenscharen, zovele dierbaren die met jullie zijn, maar niet op Aarde. Ik, die de naam Melchior met nederigheid ervoor draag en beleef, breng dit over namens al diegenen, woorden zijn ontoereikend voor wat diegenen via het ware Goud van het Licht overbrengen als ondersteuning. Totaal bevlogen.
De hele vertoning wordt erdoor gedragen. Letterlijk en figuurlijk.

Met gelijkluidende groeten vanuit al ons licht, hart en ziel.
Jullie zijn zo mooi als mensen.

Ik ben MELCHIOR

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.
Anja Tjelpa, verwoord 2e helft 2023.

 

Geplaatst op de website 8 december 2023.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

 
Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Informatie geraadpleegde:

Bijbel, uitgegeven door A. Jongbloed- Leeuwarden
De Mantel van Elia, William H. Stephens
Praten met Prediker – André F. Troost
L.E.C. Mees: Schepping en Evolutie
Geneeskunde op de Drempel
Levende metalen
Uit de werken van Rudolf Steiner:
Het Lucasevangelie GA114
Natuur en Geestelijke wezens GA98
Diepere betekenis van menswording in het Licht van de Evangeliën
GA117
Mysteriewaarheden en Kerstmisimpulsen, Oude mythen en de betekenis GA180
Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid GA228
Hartmeditaties, uitgeverij Pentagon
Neale Donald Walsch: Derde Gesprek met God
Ambika Wauters – Engelencalendrium
Sternkalender Pasen 2023 tot Pasen 2024 – Wolfgang Held
Henry van Dyke = De Vierde Wijze uit het Oosten

https://anthrowiki.at/Heilige_Drei_Könige
https://www.britannica.com/topic/Kama#:~:text=Kama%2C%20(Sanskrit%3A%20“Love,that%20makes%20all%20creation%20possible.
https://www.drhauschka.nl/lexicon-van-heilzame-planten/mirre/
https://www.theologie.nl/
https://www.vice.com/en/article/9k7ekv/what-are-jinn-arab-spirits
https://en.wiktionary.org/wiki/Magi
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/blog/2021/12/de-koningsgaven-goud-wierook-en-mirre/#:~:text=Mirre%20bevat%20meer%20gomstoffen%20dan,hars%2C%20gestolde%20geurige%20etherische%20oliën
https://tjelpanja-art-spiritual.com/2022/02/08/de-heilige-nachten/

PDF Weleda – Actieve stoffen A12258
PDF Geert Verhelst: De complete gids essentiële oliën

Geef een reactie