Veld Voorgevoel – Het Levendig Houden 11-12-2023

Hallo aan iedereen en hartelijke welkom!
Hierbij de volgende Het Levendig Houden in 2023.
Deze woorden worden geschreven doordat het jaar 2023 de laatste dagen beleefd en andere velden zichtbaar maakt…

Het Levendig Houden – Veld Voorgevoel

In deze dagen en nachten op Aarde, om het metrum van het Leven te beleven. Zoals alles door verheven van het levendige wordt voorzien, laat het zich aanschouwen als dat de trant, afwisseling heeft en iedere noot, als bij muziek, dient te worden beleefd.

Om in de rondte (rond) te zoeken, te tasten, gewaar te worden en zo goed als het licht het voorziet, in te zien, Warmte, dat van het Vuur, Lucht, Water en Aarde. Dat wat komt via de Zon en wat er beweegt in deze Melkweg rondgang. Het is niet allemaal herrie en gesnoef, er is geestdrift, speelse vreugde, veel wat opfleurt en dat wat van oppeppers voorziet en een mengelmoes, voor leven in de brouwerij.

Volgens kosmische ‘universeel kundige’ begrippen is er ‘plek’, er is ergens dat waar je kunt zijn.
Heel beweeglijk naar alle kanten, met een vorm van kaders die kunnen ademen en verenigen.
Kader verleggend.
Een veld is er voor invulling, vormingen voor bestaan, welke komen uit de daarvoor gecreëerde bron.
Je kan het inzien als ondergrond, zoals bouwgrond, teelgrond, natuurgrond.

 

Ieder veld wordt, ingenomen, bevolkt door levenstaferelen en dat wat daarin zich afspeelt.
Een ploeg maakt er gebruikt van, letterlijk.

Van Alpha naar verder tot Omega. Er zijn kosmische ploegscharen.

Om het met een begrijpbaar woord uit te drukken.

 

Waar het op neerkomt is dat er geprepareerd veld schittert in het gepassioneerde van de Zon, van de Melkweg, waar Aarde medebewoner is.

 

Van generatie op generatie vindt de circulatie van veld plaats.

Het telen op kosmische, in principe heilige grond.

Het is te voorzien dat er kan worden begrepen dat de invulling of bewerking, ten behoeve van resultaat, tot stand gekomen door wat dan ook in voorgaande dagen en nachten, als gedachtengoed voor uitvoer opkwam, als bij voorbeeld grassprieten, als zaad is toegepast. Uiteraard is er tevens beleefd dat dit is uitgekomen en verdere roulatie is ontstaan. Sommige wat eerder vergankelijk dat het andere.

 

Hier in dit NU schittert het ook voor waar hier over wordt geschreven.

Meer schoon, tamelijk vol goedheid, zo eerlijk als liefde maar kan zijn.

Dit moet nog worden aangevuld met, het gaat om datgene wat al doordrongen is.
Doordrongen van verandering, het moet op een andere manier worden voortgezet.

Er wordt nu beleefd, in ieder geval zoveel geïnspireerd als mogelijk vanaf beide zijden, de schittering met voorgevoel.

Het woord glitterbal komt voorbij om te worden opgenomen.

Dat betekent dat er ruim veld is. Keuze uit, via het Veld van Eén.

 

Omdat eerlijk een hoogtij woord is voor door te gaan, eerlijkheidshalve is dat wat nodig is voor de levenssituatie Nu op Aarde in relatie met de Melkweg en het grotere geheel.

 

Dat er meer velden beschikbaar zijn, is er voor opluchting als beleving.

De mengelmoes, de combinatie die op pad is om weer geheel te worden.

Voor het ontsnappen aan, te worden bevrijd van dat wat te strak is gaan zitten door het materialistische, economische, statistische, wetgevingen, wetenschap, automatisme, en al waar TE veel mee te maken heeft.

 

We gaan rond en rond en rond … als equator

Iedere rond, de kleine en de grotere, kan dienen als het innemen en beleven van een voorgevoeld veld voor het Beteren van Leven op mooie Aarde en in te Grotere Geheel.

Het kan heel goed aanvoelen, als een verhoord gebed, zoals een eerste keer.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 740, gepubliceerd 1 november 2002. Vertaald 9 december 2023.
De vertalingen staan op de website van https://www.wakkeremensen.org

Afbeelding: www.tjelpanja-art-spirtual.com

Geschreven 11 december 2023, geplaatst op de website 11 december 2023.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie