Het Doorwaadbare – Het Levendig Houden 26-12-2023

 ‘Het Levendig Houden’

Het Doorwaadbare

Evenzo, wij als mensen, ons blijkelijk bewegen in relatie met wat is in het uiterlijke.
Het innerlijk erbij betrekken, wanneer het zich voordoet, zich toont, de wil spreekt.
Vindt er derangeren plaats door klatergoud.
Legeringen, het lijkt te schijnen, pogend beelden op te roepen die waardevol zouden moeten blijken.

Er is laagland en hoogland, typerend voor oprechte dichotomie.

Maar er voorbij aan de zijkanten is er drasland terecht gekomen.

Te pruttig en futloos. Er moet worden aangemerkt, wel ervaringsvol.

Je zou het kunnen doorzien als, het maakt ons nieuwszuchtig.

Het allemaal graag willen weten, ook al weten we ergens, dat het het eigenlijke niet is.
Om het niet als een te drassig ‘iets’ weer te geven, we hebben een open geest, dat is heel natuurlijk.

En ervaringsvol zijnde, na menig jaren op Aarde, hebben we allemaal sporen gemaakt in het drassige.

 

Totdat je arriveert, meer inzichtelijk door…, de weg terug uit zijgebieden, het echte Licht, klatergoud doet verkleuren. Jullie ziel zal jullie vertellen, dat is natuurlijk innerlijke luisterwerk. Zonder gebruikmaking van het ‘echte’ dat komt via de Zon, via het Bron Zonnensysteem en Melkweg familieverband. Het leven heeft, via jouw medewerking, het echte nodig. Men kan het verwoorden als herscheppend. Wereldse krachten, uit Hoogland, zijn er nodig voor dagelijks leven en werken, ook slapen en dromen, als mens op Aarde.

 

Je keert terug naar de natuurlijke bedding, de natuurlijke delta, de deltawerken van het Leven. Het sediment via het minerale rijk.

Welke tevens voorziet in ware schitteringen.

 

De Ziel spreekt via woorden van het Hoogland, in de dieptes van het menswezen Zijn.
Het wil openbaren, komt van de Goddelijke wilskracht.

 

De veilige vlam in de binnenwereld, heeft hier innige relatie mee.

Ondanks al wat zo ver is afgedwaald geraakt en derangeer energieën heeft geproduceerd, die ook mij hebben geraakt en menig ander, deze vlam Licht is blijven geven.

Menig kan hier worden aangereikt wat de vlam heeft doen bewegen.

Zoveel verhalen als er sterren zijn, bij wijze van vertellen.

 

Nu dragen we de vlam weer winterdagen- en nachten binnen.

(Hier in dit deel van de Aarde, het omgekeerde op het andere deel)

Wanneer wij heel goed opletten, er opgelicht wordt om te zien, en er wordt verduidelijkt om te horen, wat daar is heel dichtbij en nog meer in de verten.

Vruchten met krachten van de Hooglanden uit oergrond.

 

Het is niet overal op Aarde hetzelfde in de momenten qua tijd, maar we krijgen wel allemaal hetzelfde.

Vruchten gevuld met hoop en wij dragen dat ook met ons mee.

Het vruchtbare ontmoet het vruchtbare. Liefdesvoortbrengsel.

Licht, al het Licht wat ertoe doet, neemt in sterkte toe.

Erfgoed wordt zichtbaar en hoorbaar, laat ware kleuren zien.

 

Als je het op een schildering zou kunnen zien en dat kan… vanbinnen.

Het maakt het doorwaadbare zichtbaar en wegwijzend naar het geschikte voor gezonde, natuurlijke leefwijzen in de eenwording op mooie planeet Aarde.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 745, gepubliceerd 5 november 2002. Vertaald 23 december 2023.
De vertalingen staan op de website van https://www.wakkeremensen.org

Afbeelding: buitenzijde amethist mineraal – tjelpanja
Geschreven 26 december 2023, geplaatst op de website 26 december 2023.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael en vriend Paul.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie