WEDERKERIGHEID – Metatron Michael Aartsengelen

 

METATRON en MICHAEL Aartsengelen

WEDERKERIGHEID

Welkom met een liefdevolle groet vanuit het hart van Ons wezen!

 

Nu, in deze laatste dagen van Januari 2024, loopt het door en houdt het vol.

Vol met datgene benodigd voor afwikkeling, vervulling en onthulling en invulling daar waar zo nodig.

 

Geliefden, zoals op planeet Aarde door jullie wordt beleefd, verschijnselen die aan en voor het leven mede daar worden geschonken.

Voor ons hier aan deze zijde van het Leven, heeft het mede beleving.

Voor ons ligt het besef op een andere plek in het Wezen van de Tijd.

Het Wezen van de Tijd, heeft een stroom, de tijdstroom.

Van daaruit vindt er de vloeiing plaats. Zo worden verschijnselen als creatiegeschenk naar het Leven overgebracht.

Door scheppingskrachten en machten, dat wat eraan deelneemt.

Het Wezen van de Tijd heeft gewrichten, grotere en kleinere, te vergelijken met gewrichten in het menselijke lichaam.

Evolutie beweegt daar als het ware mede mee. Het doet aan bewerken.

Om het in een soort van het fysiek mens Zijn uit te drukken, wij leven met een ander gewricht, met een ander gewicht van het Licht.

Doordat wat van meer gewicht is op Aarde zich aan het aanpassen is en dat gebeurt grootschalig met een heleboel hulpmiddelen, is het voor ons vereenvoudigd om met jullie contact te hebben.

Observeren doen wij altijd. Alles wordt altijd meebeleefd. Velen in de werelden aan de andere zijde, verrichten het eeuwige werk van het optekenen in de registers. Jullie onthullen contactpunten geliefden en daar wordt heel dankbaar gebruik van gemaakt. En het wonderbaarlijke van dit relaas is om aan te geven, de gelijkwaardigheid is stijgende voor communicatie.

 

Gradenboog;
Overgangen van de ene graad naar de andere, zo kan erover gecommuniceerd worden.
De gradenboog is als hulpmiddel gebruikt voor spirituele uitleg, omdat de overgangstoestanden op Aarde met elkaar vermengd zijn. Op de materialistische gradenboog staan er grenzen/markeringen die men kan inzien als de kloven die er zijn onderling, bij jullie op Aarde. Hoe meer kloven overbrugd, de brug wordt langer en verder, verbreden zich bewustzijn en inzicht in het totale Tijdwezen.

 

Er is een groeispurt.

Des te meer jullie aanklikken op de kosmologie, zoals een magneet kan doen, des te meer wordt duidelijker wat nog ‘bruggen’ nodig heeft.

Wellicht hebben jullie kennisgenomen van dat er kliktalen bestaan op Aarde.

Wellicht kan dat naar behoren inspiratie opleveren.

Er zijn zaden gezaaid door jullie en voor jullie.

Gevuld met levend organisme ontstaan door Liefde.

Warmte, warmteprocessen door innerlijke ontwikkeling, raakt het organische aan.
Wakkert vanuit thuis, dat binnenin, al datgene aan, benodigd voor afwikkeling, vervulling, ontwikkeling en invulling.

Jullie realiseren de tijden van beproeving.

Wij sporen jullie aan om dit streven, want dat is wat het is, in te zien en dat ieder individueel deel van het wiel, innige relatie heeft met het mensenhart.

Het mensenhart met een nog meer innige relatie met de Zon en de Melkweg met al de aanwezigheid van het Leven aldaar.

In Hier en Nu overal en op Aarde. AlHart.

 

Aquarius heeft Lichtcentra.

Het hart is daar waarnemingsorgaan van.

Het hart werkt in jullie en met jullie. Met ons.

Van daaruit wordt de vloeiing van het Leven beïnvloedt.

Het willen en wilspatronen krijgen meer glans, geven meer richting aan het Grote Plan.
Aan overbruggen en onderhoud.

Het werpt meer kosmisch licht op het vermengde.

Met dit koesteren wij ons verlangen voor het aanwakkeren van groeiend begrip en wij weten dat veel dit al ondervinden, dat jullie intens leven met dimensionaal of golfhoogte/breedte verschuiven, want het is allemaal daar en door elkaar. Met gewaarwordingen en bewustzijn die hierdoor bestaan en nogal tamelijk beweeglijk zijn. Dat stabiliseren en balanceren, in allerlei en vele malen opnieuw, weer plaats dient te vinden. Op velerlei vlakken van het mens Zijn is dit aangrijpend en voor de Aarde een markant gebeuren in de evolutie.

 

Wij zijn ons mede zeer bewust van onderhandelingen op Aarde.

Zoals ze zijn ontstaan vanuit het gegevene.

Heen en weer op Aarde. Over en Weer met verder dan de Aarde.

Daarvoor is het woord wederkerig uitgekozen.

Jullie staan er nooit alleen voor. Het gebeurt in een Groot Samen.

Wij zijn zeer gewaar van de assistentie benodigd.

Vraag het aan Ons, velen zijn beschikbaar, tevens jullie Hogere Zelf, gidsen, Hogere fragmenten, zelfs jullie Ziel of combinaties.

En de Schepper is er in iedere hartslag.

 

Ons hart roept ons aan om advies te geven.

Jullie weten wat het is om te scheppen, om medeschepper te zijn.

De sterren, iedere ster heeft kosmologisch geheugen en ze herinneren ons eraan, ons is ons als Eén, dat ieder iets speciaals heeft. Keer op keer.

Ze herinneren eraan dat vergeven de lucht klaart, zicht verbetert.

De sterren zijn onvermoeibaar voor herhalingen.

 

Liefde is in jullie ieder, daar begint het, het verwarmt, straalt vanuit de werkelijkheid vanbinnen.
Een gewricht en gewichtig van Tijdwezen is, dat de tijd er is, volop beschikbaar om ernaar te luisteren, te observeren.

Van het grootse belang, hoe jullie je Zelf ermee behandelen.

Er is een stralend voorbeeld, bron waar de Aarde omheen beweegt, bewegend om goedheid.
Van Moeder Aarde hart naar Zonnehart.

Laat jullie hart de meedenker zijn, het is zo prachtig werkzaam.

Gevuld met helende liefdeskracht en macht.

Wij zijn hier en daar om te vertegenwoordigen, het kan worden gedaan!

En om Creatie te verenigen voor alle zegen!

LIEFDE en Amen.

 

METATRON en MICHAEL Aartsengelen

 

Link kliktaal: https://www.youtube.com/watch?v=W6WO5XabD-s

Geplaatst op de website: 30 Januari 2024.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie