CRUX en Domein, Het Levendig Houden 20-2-2024

CRUX en DOMEIN

Tot in het allerkleinste van iedere situatie als eenheid in de grote Eenheid, …

Waar het om gaat of omheen draait.

Deze woorden kwamen voor dit doorgeven van, uit het blauwe, om een vertaling van een Engelse uitdrukking te gebruiken.

De woorden Crux en domein zijn toegepast in deze brief (762) uit de Hemel.

 

Wat ik nu aangenaam vind, dat het woord blauw kan worden gebruikt.

Er kan worden gezegd, het Licht is anders voor ons gaan schijnen.

Deze situaties kan je als het ware in drieën delen. Ietwat ruwweg uiteraard.

 

Van dat wat er eerst was en over dat wat er nu is en dat wat er aan komt.

Eigenlijk is dit een tip, wanneer je dit heel intens en met de aandacht en het bewustzijn overdenkt, gebruikt in meditatie, beschouwing… alles heeft een ritme en overgangsstadia, ook in ieder domein en CRUX.

 

Het blauw, zoals wij zien in lucht heeft altijd met temperatuur te maken.

Het Warmte Element, wat zich verdicht naar lucht en verdund naar licht.

Denk a.u.b. maar eens aan buitentemperaturen (overal) hoe dit dat blauw beïnvloedt en kleuren doet opleven en leven doet leven.

Warmere atmosfeer is anders en doet anders dan koudere atmosfeer.

Daar reageert natuur op, mens zijn en andere wezens die er zijn.

 

Kleuren doen mee in het levensspel.

Veel bordspelen hebben vakjes. Als van voor een domein.

En er is de kern of essentie, het kan nog meer optimaal, de kernessentie.

Crux komt voor in de woordenlijst Nederlandse taal.

Crux, kern, essentie, kernessentie, kruis…

 

Ik zelf heb de voorkeur om hier een kruis bij te plaatsen. Het eigen kruis.

Er is beweging mogelijk en toegestaan.

En dan denk ik zo breed en ver mogelijk of dichtbij in het domein, binnen bij je zelf.
Wanneer je zo ver wil gaan dat je belevingen in andere domeinen wil inzien en wellicht acceptatie aanvoelt als een stap.
De ene na de andere scene en al de confrontatie, gewaarwordingen. Gedachten en re-acties.

Dat je veranderingen wil ondergaan, nee toch maar niet of nog niet.

Of ik kan niet wachten, wat is daar en daar, en hoe ver is dat…?

 

Weven en spinnen, heen en weer, op en neer, snel, langzaam, naar die kant of die kant…
het beweegt altijd om iets heen. Passief – Actief.

Wezenlijke Raadsel PUNT. Mystiek dynamisch.

Niets is niet niets, want niets is iets, namelijk niets.

 

Wees moedig en gebruik ook kleuren om het passend in te zetten.

Gewoon voor je zelf, dat is voor jou

Zo geef je ook door

Zoals jij beweegt met Crux en Domein

 

En… wij zijn hier op Aarde, als mensen om dit te doen en te ervaren en te leren begrijpen, herinneren en verder te leven en mens Zijn naar hogerop te bewegen. Uit het niets (Eng. Out of the blue – blauw)
komen er ontmoetingen, uit allerlei richtingen, velden en vlakken.

Het kan voor ons de meest merkbare markeringen hebben, vooral als ze van dicht bij Aarde komen.
Beetje anders dan als wat wij als individueel domein verwoorden. Het kan in aanvang heel klein zijn, bedachtzaam, vooruitziend. Luchtig, transparantie, de substantiële verdichtheid heeft andere gradaties.

Als het joviaal overkomt, want dat woord hoort erbij, is het voor het goede voor ons allemaal.
En de combinatie joviaal, kleur, toon (geluidjes), ritme, vormen en vermogen om snel aan te passen.

Wij en Zij, Zij en Wij, allebei is er, is samen, samen is Eén. Eén en variatie.

Het gaat er mee om en om, met wat ertoe doet.

Het echte essentiële en ‘iets/niets’ buitengewoon raadselachtigs.

Beiden woorden gaan hierover. Topvol instromingen.

Out of the Blue. Blauw vol onverwacht.

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 762, gepubliceerd 22 november 2002.
Vertaald 17 februari 2024.

Er zijn een aantal dingen die zich in jouw domein bevinden.
Er zijn andere dingen die dat niet zijn.
Dit is de kernessentie – CRUX ervan. En hoe weet je dat?

 
En als je naar meer benieuwd bent over het woord Crux.
Zoek op internet er komt het e.e.a., tevoorschijn op het scherm.

 
De vertalingen staan op de website van https://www.wakkeremensen.org

 
Afbeelding: tjelpanja-art-spiritual.com

Geschreven 20 februari 2024, geplaatst op de website 21 februari 2024.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

 

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Geef een reactie