De Kracht van de Afscheidsgroet

De Kracht van de Afscheidsgroet

Dat van voorbijgaande aard. Het is deel van de Creatie.

Het Woord is gegeven voor veranderingen.

Er zijn aangelegenheden en gebeurtenissen welke lang duren en welke kort duren, met bewegingsplek en vrijheid. Wanneer je als mens aandacht wil besteden aan bewust ademhalen, is het mogelijk de duur ervan te bemerken, in – rust – uit. Eenvoudig voorbeeld dat ieder mens kan toepassen.

Maar gebruik je daar iedere keer geen afscheidsgroet bij of … Is er toch iets wat er mee te maken heeft?

 

Iets dat de inhoud of betekenis vertegenwoordigt, waarvan de aanwezigheid is, heeft in veel dingen een plek.

Leven we in een overmaat van begeerten?

Zien en ondervinden we daar alle uitdrukkingsvormen van?

Nodig in de ontwikkeling van mens zijn?

De gunstige en ongunstige vormen en inhouden, waardoor het er is, zoals het is voor wat is en werkzaam is?

 

Waarheid draagt.

Waarheid is oprecht van krachten voorzien.

 

Het herbergt in de vleugels van vogels met goed voorteken, het helpende.

De nieuwe levenskrachten, vernieuwde levenskrachten, dat wat ons bijstaat in deze spectaculaire, samenballende en ontvouwende, flitsende, Scheppende flux. De invloeden vanuit de Creatiebron en degenen eerstelijns erbij betrokken. Denk aan de ringen en golven die er in water kunnen ontstaan.

Het sensibele en supermachtige van het doorgeefproces van het lijnen- en reflectie- en refractiespel.

 

Er wordt ons gevraagd in diversiteit, in eigen realiteit en het grotere geheel, onder ogen in te zien, onder elkaar en niet enkel en alleen het hart te openen, maar ook het sensibele gehoororgaan. Met tweemaal triade, het uitwendige oor, het middenoor, het binnenoor. Met in het midden gehoorbeentjes, hamer, aambeeld en stijgbeugel. Breng het in beeld in jezelf, doe ermee voor wat er is. De kracht van het luisteren, dat betekent met bewuste aandacht.

Dat kan dan zeker van pas komen voor verzoening met de alzijdigheid van aspecten.
Waarvan -afscheid nemen van, met groet- toe behoort.

Dat wij als mensen gewaarworden en zijn van de kracht die ermee gemoeid is, als kracht volledig bewust erbij aanwezig is. Zie, Hoor vanuit samenwerking met het Hart, dit is een prachtig wapenfeit.
Met de wind in het zeil, vaarwel!

 

Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 775, gepubliceerd 5 december 2002.
Vertaald 23 maart 2024.

– Leven bestaat uit vele elementen. Ieder is onderdeel van dit al, een heel groot vlak, draagvlak. –
De vertalingen staan op de website van https://www.wakkeremensen.org

Geschreven 26 en 27 maart 2024
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

Afbeelding: Witte Kraanvogels
White Cranes, detail. Pien Wen-chin 15e eeuw.

Geef een reactie