Meanderende Gedachten

Meanderende Gedachten

Waar is die plek waar vertrouwen zich kan vestigen?

De gedachten erover voelden als een lieve maar stevige stroom, met buitenbocht en binnenbocht. Met glibberige kanten en wat stenen en natuurresten hier en daar. De waterloop.

Waar is de volledigheid?

Wat van invloed bleek, er wordt wat leeswerk gedaan in allerlei.
Kennelijk voeding voor het meanderen.

Beer – Haas
Enkele citaten uit het Berenboek;

Inleiding – De Beer: van de Wildernis naar de menselijke psyche.

De Beer staat aan de top van de voedselketen in het dierenrijk, waar de beer leeft op Aarde.
Ze eten de buik rond voor de winterslaap, en laten zien hoe gulzig eten kan plaatsvinden, dat is divers.
Van alles aangeboren om zich zo te gedragen en wat wordt gevolgd. Voorruit denken behoort daar kennelijk bij. Paartijd. Wanneer Beer aanvoelt dat de koude periode in aantocht is, weet de beer te bewegen over oude paden, waar dat is. Via diep uitgesleten routes, door generaties ontstaan, sporen zijn achtergelaten in de landschappen. De paden lopen in vele richtingen, maar beginnen allemaal bij populaire voederplekken. Beer beleeft wel een solitaire, onafhankelijke leefwijze.
Winterslaap. Grenzen vervagen, schimmige herinneringen van spirituele natuur, aan de eindeloze kringloop der natuur. Want wat onder de grond ligt, ondergaat gedaantewisseling, lente is er voor hergeboorten.

Uit de Aarde zelf komt of de Aarde zelf voedt mede de Bron voor nieuw leven.

Maar, Beer nog steeds een machtig symbool, in mythologie en bij volken.

Gerelateerd naar diepgaande betekenis door de Natuur.

Beer, bewustwording van krachten, in alle lagen.

 

De Haas kwam eerder in beeld, via een heel andere vertelling.

De Paas Haas

Toen het Jezuskind tussen de mensen leefde op Aarde, was de Aarde er niet zo best aan toe. Leven en de natuur toonde dit op allerlei manieren.

Mensen leefden op Aarde met een bedroefd hart en ogen zonder glans.

Maar het Jezuskind wist dat de Aarde niet zou sterven voordat Hij zou komen om hoop en leven te brengen. Jezus riep de dieren bij zich en vroeg: “Wie van jullie wil mijn boodschapper zijn en over de Aardewereld reizen en tegen iedereen vertellen die je tegenkomt dat de Aarde nieuw leven zal ontvangen omdat het kind Christus is gekomen?”

Alle dieren drongen zich om Jezus heen en roepend, “Stuur mij maar, nee mij!” Het Jezuskind zag dat dit moeilijk zou worden om te kiezen. Hij zei: “Degene die het snelst rond de Aardewereld kan trekken, het eerste terug is, zal mijn boodschapper zijn”. Het hert ging op weg, maar werd op weg afgeleid door heuvels, rotsen en beekjes en erover springen en werd daar zo gelukkig van, dat de tijd werd vergeten. (Lokroep van nieuwe avonturen versus onschuld) De zalm, tot zichzelf sprekend, ik kan door het water schieten en gebruik maken van het getijde. Alles wat zwaarvoetig is zal ik snel achter me laten. Toen zag de zalm de zonnestralen glimmeren over de waterloop en dacht dat het gouden vliegjes waren. Zalm bleef maar heen en weer springen, naar dat hij dacht, om gouden vliegjes te vangen. (Onverzadigbare innerlijke drang) Een dag kwam zo spoedig tot zijn einde. De havik juichte, ik ben de snelste als vogel die cirkelen in aardeluchten, als een pijl uit een boog ging de havik door de lucht. Maar zijn scherpe ogen zagen al snel een muisje in het veld, verticaal ging de havik naar beneden, de reis vergetende door jachtinstinct vreugde. (Geïntensiveerde levensenergie)

Enkel de haas bleef rustig doorgaan op zijn weg, geen links, geen rechts, blik recht vooruit, standvastig op de koers van de weg. (Onthaasten en alert of mindful, doelgericht) Juist toen de Zon onder wilde gaan, was de tocht rond de Aarde voltooid. Zo werd Haas de boodschapper van het Jezuskind. Jezus vroeg de Haas het goede nieuws te gaan vertellen aan de mensheid en Haas werd bang en vroeg: ‘Hoe moet ik ze dat laten geloven?” Het Jezuskind vroeg toen aan de raaf (gevleugelde betovering) om één van de eieren af te staan. Jezus zei: “Laat dit ei zien en zeg het volgende, zoals de gouden dooier in dit ei schijnt, heeft het Hemelse kind het licht van de Zon naar de Aarde gebracht en de Aarde zal niet vergaan, de Aarde zal opnieuw leven”.

De haas ging blij op weg en reisde jaren van plek naar plek en vertelde overal het blijde nieuws, tenslotte keerde Haas terug naar de heuvels van het geboortegebied van Jezus. Toen Haas daar arriveerde, hoorde Haas dat Christus was gestorven en dat met zijn lichaam, zijn wezen, was gedaan wat gedaan moest worden. Haas kende echter de waarheid en wist over de gouden dooier, verborgen in het ei. Het Hemelse Licht dat nu ook kon worden gevonden in het diepe hart van de Aarde. Haas brengt ieder jaar getrouw de boodschap via eieren in legseizoen.

 

De natuur geeft zoveel aanwijzingen corresponderend met kosmische natuur.
Vanuit het creatieve, bijvoorbeeld met de triade: Vertrouwen-Geloof-Trouw.
Waarnemingen als verhalen daaromtrent ook, dat wat wordt verteld, doorgegeven en de ontwikkelingsmanieren daaromtrent.
Vanuit meander perspectief en ervan bewust zijnde dat dit allesbehalve volledig is, is het door mij in overeenstemming bevonden met het vinden van de Plek.

Wat schittert daar in de Dooier? In de Kiem?
Dapperheid als van een Ridder? Moed voor het solitaire en instinct?
Kundigheid door hart- en handenarbeid als Spirit?

De Plek is daar waar niets ons kan scheiden van de Liefde van de Schepping en de Scheppenden, in al wat er is en altijd zal Zijn in het PRESENT.

 
Informatie:
Naar aanleiding van het vertalen van Heavenletter 778, gepubliceerd 8 december 2002.
Vertaald 30 maart 2024.
Waar Jij Je vertrouwen Plek Geeft –
 
De vertalingen staan op de website van https://www.wakkeremensen.org

 
Geschreven 2 en 3 april 2024, geplaatst op de website 3 april 2024.
Voor website bewerkt door Anja, met support van partner Michael.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van materiaal van de website tjelpanja, lees de pagina “overige”.

 
Informatie: Beren – Daniel Wood
Ted Andrews – Luisteren naar Dieren
De PaasHaas – Festivals, family and food, Diana Carey en Judy Large
 
Afbeelding: geographyieasy.wordpress.com

Geef een reactie