Bericht van Aartsengel Michael en Lady Faith

Grotkunsttekening Tassili n’Ajjer National Park, hoog plateau Algerije, Afrika.

Het is vandaag 27 juni 2024.

Ik werd al opgewarmd, want kosmische warmte is belangrijk voor ons aller welzijn, om het volgende door te geven.
Via het kosmische paar via ons Zonwezen, aartsengel Michael en Lady Faith, impulsen gevend om onderstaand te delen.

 

Het waarom wordt uitgelegd; voor de evolutie en de patronen is het van belang om sommige patronen, gebeurtenissen, de zetten van het Universum, zoals je bijvoorbeeld een damschijf beweegt, te herhalen.

Weliswaar, het woord vingerafdruk wordt gebruikt, met een andere aanraking, omdat er zogezegd jaren overheen gestreken zijn.

Maar, de intentie heeft niet aan waarde ingeboet.

 

Aartsengel Michael en geliefde Lady Faith, willen graag op deze wijze de aanvang benadrukken en vanaf deze tijdperiode toelichten, het gaat mede over de informatie via Ronna Herman.

 

Zoals ik de gebruikte warmte tracht aan te voelen, het belang, het voelt als mooi dansen, beter uitgelegd, als onze gedragingen en manieren in het NU, kunnen met de huidige frequenties en de zovele die al in de hogere zijn aangeland, we kunnen er beter mee omgaan en het beweeglijker maken.

 

In het laatste decennia van de vorige eeuw, is Ronna Herman begonnen met opnemen en doorgeven van berichten. In aanvang via Triton.
En later werden dit afgezanten van aartsengel Michael.
En weer later Aartsengel zelf.

 

Er wordt gevraagd het volgende als essentie te benadrukken:

Werkers van Licht op Vleugels van Licht.

En bewegingen in groepen. Groeiende groepen.

 

Triton heeft te doen met de wateren, als zoon van Neptunus.

Moeder was een zeenimf, verkozen tot partner van Neptunus, doordat er een dans werd gedaan op rituele wijze. Amphitrite en haar zusters.

Triton en zijn broeders, zo betrokken bij de wateren, ook met vormgevingen, er werden trompetschelpen gemaakt. Voor klaroengeschal.

Die klinken nog steeds. En er wordt nog steeds ritueel gedanst.

Neptunus is familie gerelateerd aan de titanen.

Volgens de godenleer, wordt er gesproken over de lagere goden.

Triton heeft er mee van doen en andere nakomelingen van hogere goden. Aartsengel Michael zegt hierover Nu, het valt te begrijpen als nodig voor waar de mensheid in verkeerde, in de verdichtingen, zogenaamd het lagere.

Op deze manieren zijn ze dienaren voor het Hogere doel en Hogere bestaan.

 

Onderstaand citaten vanuit wat kan worden genoemd het begin van vele berichten.

 

Er wordt gesproken over verantwoordelijkheid van de innerlijke krachtbron.

Opbouwactiviteiten, het richting geven aan energieën, voor betere balans, vrede en harmonie. Van belang, begin bij jullie Zelf. Dan komt de voorhoede meer in beeld en de groepen die zijn ontstaan, door het Zelf, en kan er worden samengewerkt en gecombineerd. Dat de negatieve energieën van het hele grote aantal mensen die er op Aarde zijn, komen en gaan, kan worden schoongemaakt en positiviteit ervoor in de plaats kan worden gebruikt en vorm mee kan worden gegeven, in dat wat nog steeds tot zekere gradatie verdicht is en zich langzaam aan het verbeteren is.

 

Over krachten bundelen, wat betekent dat het als het ware ankers zijn voor Moeder Aarde. Ankers als gereedschap voor stabiliteit.

Dat er ook ten zeerste nodig is, is onze toestemming en instemming, als mens.

Het afstemmen met waar we mee uitgerust zijn, Aarde – Kosmos/Universum.

Dan gaat het over een bepaald percentage wat benodigd.

Uit latere berichten is er bekend dat 55% voldoende is en meer is als maar beter.

 

En … in de geest, in dat wat wezenlijk en essentie is, en we hebben het allemaal, (Aartsengel Michael wij ook), het is hier en daar, wij zijn zogezegd medebouwers, dat is het werkterrein, tezamen met het hart en dat van de ware emoties, jullie emotionele wezen, vol oprecht verlangen, om het ZO te laten worden.
En ermee bezig blijven en constant te blijven bekrachtigen.

 

-Alle niet gemanifesteerde energie in het Universum is vrij inzetbaar en voorradig. –

-Heb geloof in jullie hele wezen, dat er een onbeperkte voorraad is van alle goede dingen, wachtende.
Er kan aanspraak op gemaakt worden, het is er om datgene in vervulling te laten gaan, (aanvulling hier door aarstengel Michael), eerst het hoognodige, dat komt door oorzaak en gevolg in dit tijdsbestek.
Maar het bloeit heel mooi, lieve dierbaren! –

-Wat zeker is, niets kan het verhinderen dat het hoogste doel wordt bereikt. –

 

Ieder wezen in het Universum, in alle delen van het Universum, zal steeds meer en meer afgestemd kunnen zijn doordat het innerlijke bewustzijn, door intuïtie, inspiratie en imaginatie en -het open deur, raam, portaal, poort, hek, verlaagde drempels en allerlei transparantie beleid- zo, eigenlijk heerlijk, kan plaatsvinden.

 

Informatie komt altijd naar jullie toe, voor al jullie keuzes.

Wat hierboven is vermeld, is van groot belang, opent het spectrum voor juist inzicht en juist luisteren meer en meer. Zodat een groeiend aantal van jullie als mensen, met even er tussendoor, ook van andere wezens, steeds beter begrijpen wat te doen en waar te zijn en hoe te handelen en hoe woorden, communicatie in te zetten. Voor het juiste moment en op de juiste plek.

 

Mede om het volgende te delen: wij zijn hier in stemmingen en instemmingen, omdat jullie zo veel openen en verwelkomen en zoveel goed doen. Iedere doorslaggevende omstandigheid, grond om te bewegen, alles wat meer herkenbaar wordt, ook via jullie dagelijkse leven, en zeker al in samenwerking en in bepaalde vormen van samenleving met ons, eigenlijk best al zo veel om in een groep woorden te benoemen.

Besteed het leven, omdat het gemaakt is door liefde, besteed het met meer intensiviteit vanuit van binnen in vernieuwende verhoudingen met dat van buiten. Het gaat om aandacht, voor laag na laag en plekje na plekje.

Ontrafelen en opruimen, dan worden spanningsvelden meer zichtbaar en hanteerbaar en dat is een o.a. Maar dat volgt later.

 

Wij zijn heel blij met jullie meer bewustwording en vol geduld mede als ondersteuning en altijd voor belangstelling naar jullie communicatie, voor interactie en liefdevolle reacties en uitwerkingen, de details…!!!

Wij houden van jullie, zo eenvoudig als het is en zoveel omvattend als het is.

Aartsengel Michael en Lady Faith, en namens vele meer.

 

Geschreven 27 juni 2024, geplaatst op de website 28 juni 2024.
Voor website bewerkt door Anja, met support van dierbaren.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor gebruik van alle materiaal van website tjelpanja, lees pagina “overige”.

Geef een reactie