Bericht van Aartsengel Michael Lady Faith 10-7-2024

DE STILLE KRACHT

van een bijzondere Aartsengel en zijn Dame, Michael en Faith

De bijzonderheden van Solar effecten zijn ongekend.
Het kan uitgelegd worden als, ze zijn nog zo verborgen.

Dit is het vervolg van het bericht van 27 juni jongstleden en wezenlijk is het zo dat kosmische warmte als eerste in het leven geroepen en ingezet element, zo buitengewoon van ongekend groots belang is.

Lieve mensen, dierbaren denk daarbij vanuit het hart, vooral aan al die Zonnen, de systemen van Zonnen erbij betrokken. Voor het weven van het leven, wat erbij van oorsprong betrokken is als zeer diepgaand.

Ter vergelijking, lichtjaren zijn voor dat ontelbaar.

 

De bereidingswijze, werkwijze, we spreken over leven in uitvoering, ontwikkeling na ontwikkeling, dat zijn allemaal een soort bruggetjes.

Sommige zijn heel stevig en andere meer beweegbaar.

Sommige zijn om te dragen, andere om specifiek te overbruggen.

En veel heeft te doen met vergankelijk, overgang, het veranderlijke.

Met nieuw substantieel scheppingsmateriaal. De 21e eeuw.

 

Dit is met het gebruik van deze woorden zo uitgelegd, dus weinig woorden voor een heel groot, en uitgestrekt gebeuren.

Hierbij refererend aan De Stille Kracht en simpel is een hoge troefkaart.

 

Het kan een tweevoudproces genoemd worden: Kosmos – Spiritueel.

De ganse menselijke structuur zoals geschapen is erbij betrokken.

Heel gedetailleerd. Tot dat wat zelfs de fijnste microscoop, de verfijnde camera Obscura, technische snufjes en dergelijk nog niet in beeld kunnen brengen. DNA, RNA en verder dan dat, neutrino’s, beerdiertjes, orbitaal, lichtjaren, de levensblauwdruk, jullie prachtige innerlijke leven.

Dus al die hele en bijzondere kleinigheden in al van jullie menselijke lichamen reageren hierop.
Dat verschilt van mens tot mens. Maar fysiek globaal, kosmisch, substantieel, het iets en niets, iedereen reageert, wat er is en altijd en op eigen gekozen wijze. Dat is een Scheppingsgeschenk.

Er zijn precaire gebieden bij betrokken, er heeft zich een heel scala van ongemak en vermoeidheid ten toon gespreid en ook aan ons kenbaar gemaakt. Daartoe behoren ook ziektes en overlijden.

Met eenvoudige woorden, een heel erg dik kosmisch boek vol met over dit allerlei.

 

Tweevoud is basis voor het leven buiten de Bron.

Daar in leven buiten de Bron is er altijd iets in relatie tot iets anders.

Tweevoud, tweepolig, ja/nee, is de meeste simpele.

 

Aarde beweegt mee, kent dit vanuit het centrum naar het centrum.

Als getijden en al die energieën en krachten die daar mee te maken hebben.

Aarde houdt intens van de Zon en heeft liefde voor alles.

Zoals voor de mensen die bij en met haar leven.

De Aarde beleeft dit mee, zoals jullie dat doen dierbaren, in het hele menselijke lichaam.
Omdat Aarde, 1 planeet is met heel veel mensen, en andere rijken, allemaal mogen ze dit meemaken, dat is een spanningsveld.

Krachtige energieën. Het mens zijn, vertoont verschijnselen.

Moe, slaperig, duizelig, verwarring, spanningen te over, stemmingswisselingen, gezondheidskwesties, ouderdomskwesties, communicatiekwesties, aanpassingskwesties in relatie met de verhogende energieën, karmakwesties, economische kwesties, statistieken, mensen een nummer geven, innerlijk werk kwesties, wie, wat, waar en hoe omstandigheden, vraagtekens en uitroeptekens, dikgedrukt en verfijnd, punten, komma’s, haakjes en accolades, streepjes en letters, en al die cijfertjes en media toevloed.

 

Onze woorden voor dit om inhoud van spanningsveld aan te geven, voor nu.

Het is als een bankrekening er komt geld bij en het gaat er weer af.

Wat is er dan om te vergaren en te bewaren?

 

Opschonen en opruimen, en durf te gaan naar, dat als van een dieper water, dat is essentie. Dan spreken we wederom over tweevoud of wellicht zelfs drievoud, voor de dimensies of lagen van het leven waar jullie allemaal tegelijk in kunnen zijn. Maar dat is een ander type spanningsveld.

Wel heel bijzonder en het behoort erbij en Proces gewijs belandt als het vanzelf in dat waar je in het moment het meeste thuishoort.

En van daaruit gaan de bruggetjes weer verder, van veld naar veld, van spanning naar spanning, of vibratie naar vibratie of van fluctuatie naar fluctuatie. Soms word je je pas achteraf bewust.

Maar het onderbewuste en bovenbewuste zijn altijd mede actief.

Dit via ons, is om jullie bij te staan, maar het is ook als een schommel, als gradaties van wat met bewustzijn te maken heeft met het innerlijke weten en beleven. Aanmoedigingen vinden plaats om in het moment te leven.

Vanuit diverse hoeken of levensgezichtspunten en langer dan van een eeuw geleden.

 

Hierbij een aanbeveling, een nabespreking met het Zelf, het Hogere Zelf of met één van ons, wij zijn één grote familie, is uitermate behulpzaam.

Zon, Maan en Sterren en Christus en de Natuur als wezen zelf, en natuurwezens en elementaire wezens, engelen, familie in andere stelsels via Zonnen, er zijn veel aanspreekpunten voor de nabespreking en vooroverleg.

Jullie zijn de roeping waardig voor de liefdadigheid. Jullie doen mee.

Het polaire is actief via naastenliefde.

Wees vernieuwend in het mens Zijn. Het nieuwe naar de Aarde wereld toetrekken is een realiteit. Aantrekkingskracht, geheiligd in waarheid.

De Stille Kracht is altijd paraat.

Wij houden van jullie, zo eenvoudig als het is en zoveel omvattend als het is.
En ZO BIJ jullie.

 

Aartsengel Michael en Lady Faith, en namens velen anderen.

 

Geschreven 9 en 10 Juli 2024, geplaatst op de website 10 juli 2024.
Voor website bewerkt door Anja, met support van dierbaren.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Afbeelding: Anja Tjelpa voorjaar 2024.

Voor gebruik van alle materiaal van website tjelpanja, lees pagina “overige”.

Geef een reactie