Blog

Wanneer er om is gevraagd …

Wanneer er om is gevraagd … De invitatie voor het maken van een collage, een verzamelvertelling, van wat van de berichten doorgegeven door Saul via John Smallman, bleek als dat er weer een memorie kaart werd omgedraaid. Mijn relatie hiermee is ongemakkelijk om in woorden weer te geven, dus heel eenvoudig, Elia, Samuel en Saul,…

Het Levendig Houden – Ongekunsteldheid

HET LEVENDIG HOUDEN Ongekunsteldheid    De kringlopen van het Leven. Zelfs Brieven van God uit de Hemel blijken van samenstelling in relatie te zijn met kringloop. Plaatsing van, de indeling, het schikken, het herschikken, voor het dienst doen in de processen. Gewoon, het doen.   Grondbeginselen, ongekunsteld van Nature. Liefde is altijd voor alles en…

De Schepper – Liefde en Support – toelichting

Liefde en Support Een schrijven van de Schepper via Jennifer Farley – 20 Januari 2020 Voor herhaling gevoelig en geschikt. De toelichting: Al de oorzaken en gevolgen, effecten worden met meer en groeiend bewustzijn waargenomen, herkend en erkend. Wat er in een meer en meer duidelijke manier bijhoort, is dat de opwellingen, aanvechtingen, animo, behoeften,…