Tag: beeldmateriaal

het Levendig Houden Afbeeldingen 2023

Bijkomstigheid van vertalen van een Heavenletter. Kort na aanvang in 2022, werd er tijdens het vertalen, wat kan worden genoemd ‘toelichting en/of aanvulling’ doorgegeven, door God en Helpende, wat resulteerde in ‘Het Levendig Houden’. In aanvang ging het om veel citaten en aanhalingen uit boeken e.d. Later in het jaar, in de herfstperiode begon ik…