Tag: Leven op Aarde

Het Levendig Houden – Ongekunsteldheid

HET LEVENDIG HOUDEN Ongekunsteldheid    De kringlopen van het Leven. Zelfs Brieven van God uit de Hemel blijken van samenstelling in relatie te zijn met kringloop. Plaatsing van, de indeling, het schikken, het herschikken, voor het dienst doen in de processen. Gewoon, het doen.   Grondbeginselen, ongekunsteld van Nature. Liefde is altijd voor alles en…

De Schepper – Liefde en Support – toelichting

Liefde en Support Een schrijven van de Schepper via Jennifer Farley – 20 Januari 2020 Voor herhaling gevoelig en geschikt. De toelichting: Al de oorzaken en gevolgen, effecten worden met meer en groeiend bewustzijn waargenomen, herkend en erkend. Wat er in een meer en meer duidelijke manier bijhoort, is dat de opwellingen, aanvechtingen, animo, behoeften,…