Tag: ongekunsteldheid

Het Levendig Houden – Ongekunsteldheid

HET LEVENDIG HOUDEN Ongekunsteldheid    De kringlopen van het Leven. Zelfs Brieven van God uit de Hemel blijken van samenstelling in relatie te zijn met kringloop. Plaatsing van, de indeling, het schikken, het herschikken, voor het dienst doen in de processen. Gewoon, het doen.   Grondbeginselen, ongekunsteld van Nature. Liefde is altijd voor alles en…