VREDE

Hier en Nu in 2022 – VREDE

Op zaterdag 2 april 2022, een tweede video toegevoegd van Goetheanum TV, van Gerard Haefner over deze oorlog.

https://goetheanum.tv/programs/dieser-krieg-muss-enden

Vrijdag 4 maart 2022, hierbij plaats ik twee dingen op de website
want Vrede op deze wereld staat mij na aan het hart, net als bij menig ander mens op Aarde.

Eerste:
https://goetheanum.tv/programs/gerald-haefner-ueber-den-krieg-in-der-ukraine?categoryId=9882

Tweede:
Over oorlog en vrede in de Tao Te Tjing artikel van Roeland Schweitzer

De Tao Te Tjing over oorlog en vrede.
TAO is vrede.
De Tao Te Tjing voor kinderen bevat een aantal teksten die misschien helpen om het gesprek met kinderen te voeren over wat er nu gaande is in de wereld.
Voor oude mensen
De Tao Te Tjing bevat meerdere duidelijke pleidooien tegen oorlog en geweld. Als eerste tekst 30.
Meer dan de helft van de 81 teksten in de Tao Te Tjing gaat over oorlog, over vrede en daarmee verbonden: leiderschap.
Deze teksten zijn samengevat te vinden op de pagina’s:
Voor jonge mensen
(Uit de Tao Te Tjing voor kinderen, het boek over vrede en vreugde.)
Tao betekent alles, met één uitzondering: geweld.
Daarom kun je Tao vertalen met vrede, verder is het onvertaalbaar. 
Over Tao valt veel meer te vertellen. Zie Tao
De teksten 30 en 31 zijn glashelder tegen oorlog. Er staan veel meer teksten in het boek, allemaal tegen geweld en oorlog.
Tekst 35, over vrede, is ook glashelder. Vrede is onze bron en ons doel.
Tekst 67 biedt hoop: 
Uiteindelijk overwint de liefde, zoals van een moeder voor haar kinderen.
Tekst 68 vertelt hoe je aan vrede kunt werken. Met een advies in tekst 70: het is soms wijs om onzichtbaar te huppelen. Of, zoals in tekst 75, om soms te fladderen als een vlinder.
Echte vrede is vrede voor iedereen, tekst, een van de slotteksten van de Tao Te Tjing.
Informatie: bovenstaand komt uit de laatste nieuwsbrief, gedateerd 3 mrt. 2022
http://www.tekensvanleven.nl/roelandschweitzer.htm