VREDE

Hier en Nu in de 21e eeuw en verder – VREDE

Er is tumult aan de gang, een passend Engelstalig woord hiervoor is hoop-la in deze wereld op Aarde. Wederom.

Werelds opvallend is het conflict tussen Rusland en Oekraïne, met interferentie van…

Dat is waarom VREDE gestart is op mijn website, dit jaar april 2022.

Vanuit het spectrumdeel Aarde.

‘VREDE’ daar kan je over filosoferen om er uitleg aan te geven.

Eens op een keer, een poosje geleden, heb ik ingetypt in een zoekpagina op internet, zomaar een jaartal uit mijn gedachten –oorlog 1585– daar kwam het, eerste wat ik zag was Spaanse-Engelse oorlog 1585-1604 en ook Beleg van Antwerpen 1584-1585 en de Tachtigjarige oorlog.
Link aub zelf overnemen: https:nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog.

Toen dacht ik, ik doe er vijf jaar bij. Turfschip van Breda, blijkt een list te zijn geweest tijdens deze aanhoudende tachtigjarige oorlog 1568-1648).

Een oorlog tussen Rusland en Zweden van 1590-1595. En ik kwam zelf een 100-jarige oorlog tegen tussen Engeland en Frankrijk tegen, en conflicten in de 9eeeuw Byzantijnse en Arabisch en meer dan dat.

Uitnodiging om dit zelf te onderzoeken met allerlei jaartallen, dicht op elkaar volgend.

Ongelofelijk, nee, er is altijd wel wat en ergens gaande geweest.

We zijn nog niet zonder.

Wat dat betreft kies ik ervoor op mijn manier bij te dragen aan activatie van ‘Vrede” en er zijn niveaus, dimensionaal energetische werkingsgebieden, maar het is mogelijk en zonder angst en geweld en de consequenties ervan, maar hierin dit schrijven, ga ik er niet over uitweiden.

“Vrede” is een aanmerkelijk groot omvangend concept om daar even een paar woorden over te schrijven en beelden bij te vormen.
Begrijpbaar daar zijn al vele van onze medemensen mee bezig geweest en in het heden nog steeds en met het Breedspectrum van hedendaagse technologische uitvoeringen.

 

Uitgaande van ik leef nu, dat is het heden en we hebben er mee te maken.
Als ik zeg hier en daar en wellicht ook daar en daar en hier, niet alles staat in de overheersende wereldse media, dan heeft dat een aanzienlijke kans dat het zo is. Ik begon nogmaals te realiseren dat ieder mens als individueel op ‘eigen’ wijze erbij betrokken is, van Oost naar West met ertussenin Noord en Zuid. Of andersom. Botsingen…waardoor, waarvoor en waarheen…

 

Als stem (weerklinkende gedachten) en invloed hebbende als mede mens interzijn op planeet Aarde, kies ik voor het laatste om mee door te gaan, waarheen … zo mogelijk zonder dat wat al als conflicten, oorlogen en aanverwante in de Aardse geschiedenis is terechtgekomen. En de betrokken beerput … Mijn hart is gevuld om te delen, de goede hoop dat menigeen de put waarbij betrokken, aan het opruimen is.

Ik plaats het hierbij in het Licht, Vertrouwen en Liefde met een bedekking van Hoop, er helemaal overheen.

Wat denken jullie van Bondgenootschap in de goede banen…?

Planeet Aarde, als Elementair wezen, als Aardelementair, Gaia is al een poosje op dit pad, want Bondgenootschap is ‘gewoon’ bij elementaire wezens en natuurwezens, wezens van essentie. De gedragingen van het mens zijn, alles bij elkaar, dat hebben de andere rijken en de Kosmos zelf, anno Nu, aardig op een rijtje voor een ander concept, voor de vorming(en) voor Vernieuwde Aarde en al het Samen Interzijn. De uitvoering is op gang. Het is een prachtig concept. Een bevruchting die heel veel omvat. Natuur heeft dat, alles op/in, als ‘eigen’, wat is op Aarde met tijd en ruimte.

Nu aan ons als mens zijnde op Aarde, om deze Tuin van Tao, te onderhouden.

In al het creëren is er een begunstigde, heilrijke creatie ontstaan, een ‘put’, een gevarieerde ‘put’ waaruit veel opborrelt en omhoogkomt, en opgehaald en omhooggehaald kan worden, een hemelsbreed informatiepakket, in deeltjes. Er is geen Lotus zonder modder. (Thich Nhat Hanh)

In combinatie met de ontsluieringen, want Natuur heeft altijd te doen met ontsluieringen. Met dat wat achter de Gedachte ligt en aanwezig is.

In de mens is levende kennis als basis aanwezig, ingeplant, zoals Aarstengel Michael spreekt over ‘Zaadatomen’. Atomen (kernen) en zaden (kiemen), wat sympathiseert?

De veronderstelling is dat het eenvoudig te begrijpen is, dat er tamelijk veel invloeden aan de orde zijn en zijn geweest. En hoe directief alom een gedachte is. Er wordt aangegeven hier een vraag bij te plaatsen om dit in het ontwakeningsproces te realiseren: “Hoe of wat is de relatie hiermee tot de krachten van het Leven?”  Indicatie; krachten van atomen, kiemen en zaden komen voort uit het immateriële, met andere woorden, onstoffelijk, dat wat ontstoft is. De stof, substantie die je niet kan voelen met mensenhanden, maar wel met spirituele zintuigen, om het woord zintuigen hierbij te gebruiken, organen zou ook passen. Het gaat erom de zwaarte van de krachten op te lichten. Wat is de strategie hiervoor?

Dat is ontwikkelingskunst voor acties gecoördineerd voor het hoogste goed voor Al, iedereen is deelnemer. De bedoeling van deze woordkeuze is om de individuele subtiliteit van het geheel in herleving van de oorspronkelijke oorsprong te brengen. Als een zwart, soms zijn ze groen, schoolbord, beschreven/getekend met krijt (zijn kleine deeltjes gips > calciumfosfaat, soort zout uit de natuur) je kan het uitvegen en overschrijven/tekenen.

Met de schoolbord handelingen is ‘tijd’ gemoeid en een bepaalde ruimte. Denk maar eens aan het vegen van een schoolbord, niet alles wordt zomaar weggeveegd. Vaak komt er dan vocht, water aan te pas. En digitaal, kijk maar eens op internet, mythes over schijf opruimen. Beiden in het lagere materiele aanwezig zijn, wel ontstaan door geestkracht.

De mens is veel subtieler en uiterst spiritueel en zinrijk.

De innerlijke ‘put’ is het schoolbord en digitale moederbord.

Opslag, geheugen. Maar…

 

Wat een stof is er aan het opwaaien…

Wat een ‘water’ wordt er uit de put gehaald….

Wat een prestaties te doen voor de uitvoering met de belevingen, in afwachting, verwachting van resultaat, met verwantschap met dit prachtige Aarde elementaal, als moederlijke planeet.

Aards, voorlopig, wat NU luid en ver hoorbaar is. Luchtbemiddeling,

Licht, vrij en oneindig. Wat zichtbaar is, is als de beweging van een golf water, de krachten van het element Water.

Vrouwelijke energie, voortbrengend en voedend. Vitaal, flexibel, intuïtief, verbindend. En gaan we niet werkelijk, essentieel door het Vuur om de elementaire cirkel te volledigen…

‘Vrede’ vertegenwoordigt door alle natuurelementen, op Vredespad met alle Rijken, laten we ook dat vooral voor ogen blijven houden.

En de plek die wij, als mensen erin mogen vertegenwoordigen en hoekstenen van de Eenheid = Liefde, zoals bewustzijn, eerlijkheid, waakzaamheid, mededogen, broederschap en verantwoordelijk. Nodig om hogere visies en visoenen, projecties te onderbouwen en creëren. Unificeren.

Het opgeruimd, verlicht liefdevol leefbaar maken voor elkaar op en met Moeder Planeet Aarde.

Inspiratiebronnen zijn er van allerlei aard, hierbij enige vermeld:
Antroposofie.
Neale Donald Walsh, gesprekken met God.
Thich Nhat Hanh.
Tao Te Tjing.
Prana’s. (Tijdschrift)
Novalis.
Emerald Foundation, Liane Collot d’Herbois.
Driegonaal. (Tijdschrift)
Vruchtbare Aarde. (Tijdschrift)
Internet.
Universum.
Kunst, Muziek en Poëzie.

Afbeeldingen: via Free pictures Lotus
Clip art World
Bahman Farzad

Geplaatst op de website 26 juni 2022.
Voor website bewerkt door Anja, alom support van Michael.

Anja Tjelpa geschreven eind juni 2022.

En je doet het nooit alleen en daarvoor:
Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

Voor informatie inspiratie via links

Voor gebruik van materiaal van deze website, lees de pagina “overige”.

Onderstaand artikelen en video’s:

Geplaatst vanuit vereniging Eliant en wat teksten uit Tao Te Tjing. Bedoeld als uitnodiging.

Toegevoegd op 26 juni 2022 : Onderhandelingen in tijden van oorlog. 

Geacht lid van het Europees Parlement,

https://eliant-eu.translate.goog/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Een staat van oorlog zoals we ons sinds 24 februari 2022 bevinden en waarvan ons wordt verteld dat die nog vele jaren kan duren, is niet alleen ondraaglijk als idee, maar is zelfs nog ondraaglijker als dagelijkse realiteit. Bekijk als belangrijke referentie deze video van conflictonderzoeker Prof. F Glasl. Wanneer de strijdende partijen alleen maar eisen aan elkaar stellen en vijandige retoriek opvoeren, nemen de kansen op vrede en de-escalatie af. Hoeveel tijd, geld en moeite wordt er besteed aan het bespreken van sancties en wapens en hoe weinig wordt er geïnvesteerd in bemiddeling en mogelijke de-escalatiestrategieën!

Diplomatieke oplossingen zijn onmisbaar
Hoewel gerechtigheid, vrijheid en waardigheid boven een bepaald niveau van escalatie alleen met wapens kunnen worden verzekerd, aangezien pacifisme zijn grenzen kent, is het niettemin essentieel ervoor te zorgen dat er voortdurend wordt gestreefd naar de-escalatie van de situatie en het vinden van diplomatieke oplossingen. Neutrale landen als Oostenrijk en Zwitserland, die geen lid zijn van de NAVO, hebben vaak hun diensten als bemiddelaar kunnen aanbieden.

Die vrede komt niet vanzelf, maar is het resultaat van hard werken, dat weten we in principe allemaal: wanneer is een samenwerking succesvol? Hoe houdt een vriendschap stand ondanks verschillen? En wat bedreigt een harmonieus gezinsleven, een gemeenschappelijk feest, een goede werkrelatie, alle vormen van teamwerk? Vrede tot stand brengen betekent interesse tonen in de ander, zeker als hij of zij anders is dan zijzelf. Door elkaar oprecht te willen leren kennen, wederzijds respect te tonen voor eigenaardigheden, interesses en gewoontes en het aanleren van sociale vaardigheden niet uit de weg te gaan, kunnen constructieve ontwikkelingen plaatsvinden. Het volgen van cursussen in geweldloze communicatie, meditatie en, in bepaalde situaties, het inschakelen van professionele begeleiding , kan nuttig zijn.

Onderhandel nu over vrede om verdere escalatie en lijden te voorkomen.
Het is vanwege deze overwegingen en het gevaar dat verdere escalatie leidt tot onberekenbare economische en bijkomende sociale schade, waaronder geweld, honger en armoede in veel landen en regio’s, dat we u deze brief ook sturen met het verzoek dat u naast sancties en de levering van wapens, alles doet wat in uw vermogen ligt om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzame oplossing. Immers, zelfs als de oorlog vele jaren duurt, zal het ooit nodig zijn om een ​​vredesverdrag te ondertekenen. Waarom niet besluiten om hier nu op alle niveaus aan te werken? De retoriek van oorlog die door de reguliere media wordt verspreid, moet worden bestreden met even vastberaden diplomatieke inspanningen om vrede te bewerkstelligen met behulp van bemiddelings- en de-escalatietechnieken.Waarom wachten tot het lijden zo groot is geworden dat we in de ruïnes niets anders kunnen doen dan onderhandelen over een vreedzame toekomst?

Wij verzoeken u dringend om nu de nodige actie te ondernemen, en danken u voor uw aandacht!

We zijn verheugd dat de internationaal geprezen conflictbemiddelaar uit Oostenrijk, prof. Friedrich Glasl, ons heeft kunnen adviseren bij onze inspanningen om vrede te bevorderen. Ook hij ondertekent deze brief.

Met vriendelijke groet,
Dr. med. Michaela Glöckler en Prof. Dr. Friedrich Glasl

Op zaterdag 2 april 2022, een tweede video toegevoegd van Goetheanum TV, van Gerard Haefner over deze oorlog.

https://goetheanum.tv/programs/dieser-krieg-muss-enden

Vrijdag 4 maart 2022, hierbij plaats ik twee dingen op de website
want Vrede op deze wereld staat mij na aan het hart, net als bij menig ander mens op Aarde.

Eerste:
https://goetheanum.tv/programs/gerald-haefner-ueber-den-krieg-in-der-ukraine?categoryId=9882

Tweede:
Over oorlog en vrede in de Tao Te Tjing artikel van Roeland Schweitzer

De Tao Te Tjing over oorlog en vrede.
TAO is vrede.
De Tao Te Tjing voor kinderen bevat een aantal teksten die misschien helpen om het gesprek met kinderen te voeren over wat er nu gaande is in de wereld.
Voor oude mensen
De Tao Te Tjing bevat meerdere duidelijke pleidooien tegen oorlog en geweld. Als eerste tekst 30.
Meer dan de helft van de 81 teksten in de Tao Te Tjing gaat over oorlog, over vrede en daarmee verbonden: leiderschap.
Deze teksten zijn samengevat te vinden op de pagina’s:
Voor jonge mensen
(Uit de Tao Te Tjing voor kinderen, het boek over vrede en vreugde.)
Tao betekent alles, met één uitzondering: geweld.
Daarom kun je Tao vertalen met vrede, verder is het onvertaalbaar. 
Over Tao valt veel meer te vertellen. Zie Tao
De teksten 30 en 31 zijn glashelder tegen oorlog. Er staan veel meer teksten in het boek, allemaal tegen geweld en oorlog.
Tekst 35, over vrede, is ook glashelder. Vrede is onze bron en ons doel.
Tekst 67 biedt hoop: 
Uiteindelijk overwint de liefde, zoals van een moeder voor haar kinderen.
Tekst 68 vertelt hoe je aan vrede kunt werken. Met een advies in tekst 70: het is soms wijs om onzichtbaar te huppelen. Of, zoals in tekst 75, om soms te fladderen als een vlinder.
Echte vrede is vrede voor iedereen, tekst, een van de slotteksten van de Tao Te Tjing.
Informatie: bovenstaand komt uit de laatste nieuwsbrief, gedateerd 3 mrt. 2022
http://www.tekensvanleven.nl/roelandschweitzer.htm

THE GREAT BELL CHANT (The end of suffering) 

Gepost Zondag 13 november 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=F1ZwaEzMtJw

Video met een tekst uitgesproken door Thay (Thich Nhat Hanh), chanting door Phap Niet, video Gary Malkin.

In Plum Village oefencentra over de hele wereld wordt dit iedere dag gedaan. Het geluid van de Grote Bel is zo mooi en helpt hun en anderen om onze geest te kalmeren, ons lichaam te ontspannen. Om terug te komen naar ons ware thuis en het opwekken van compassie voor alle levende wezens.
Zo wordt  onze vredige energie verstuurd door het geluid van de bel en met de wensen erbij uitgesproken, gedacht, en het te herhalen, zodat al het lijden ophoudt en transformeert naar positieve en in balans zijnde energie.

Plum Village is vermeld in de links.