Overige

FOTO’s : Van de kunstwerken zijn digitale foto’s gemaakt en daar hoorden ook bewerkingen bij om het op de website te plaatsen, het kan zijn dat er afwijkingen, aanpassingen en kleurafwijkingen zijn met de originele werken.

En over de vertaling in de Engelse taal. Ik heb geen studie in de Engelse taal gedaan en de vertalingen zijn zoals ik de Engelse taal, tot op in het nu ken en ik ben nog aan het leren en ik hou ervan om dit te doen, hier heb ik bewust voor gekozen, want dat ben ik en niet een ander die mijn woorden vertaald.

Over de opleiding bij Emerald Foundation, dit is een internationale therapie training tot medisch schildertherapeut.

Op deze kunstwerken is het auteursrecht van toepassing, met betrekking tot kopiëren. ©
Dat betekent het een en ander, dit kan worden gevonden op het internet.

Auteursrecht artikelen 2017-2024, Anja Tjelpa.
Alle rechten voorbehouden voor eigen werk. Voor ander werk geen claim op rechten.

Het is toegestaan een artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Materiaal van Derden. Het kan zijn dat ik bij blog artikelen materiaal gebruik van derden om de artikelen meer tot uitdrukking te laten komen. Deze afbeeldingen, illustraties, video’s worden door mij gebruikt en het is niet mijn bedoeling om iemand te schaden, de originele kunstwerken/illustraties/afbeeldingen/video’s zijn expliciet eigendom van de betreffende artiest, maker, degene die de rechten heeft. Het is meer de bedoeling om anderen onder de aandacht te brengen. Mocht ik iets hebben gebruikt waarvoor er geen toestemming is, laat mij dit weten. Dan zal het worden weggehaald.

Het bezoeken van de website.
Het bezoek, het gebruiken van deze website en al wat er op geplaatst is, is geheel voor eigen risico en een vrijwillige keuze.
Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge het gebruik.

NEDERLANDS – ENGELS In aanvang zijn er vertalingen gedaan naar de Engelse taal.
Door divers is hiermee opgehouden. De website werkt niet helemaal lekker door iets in de vertaalmodus.
Ik kan het niet uitleggen, merk enkel dat het niet allemaal okay is. Excuses.
Vriendelijk verzoek om zelf een vertaaloptie te kiezen.

 

Google analytics – bescherming Privacy

Tjelpanja website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. (o.a.)
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/).
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tjelpanja te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Tjelpanja heeft hier geen invloed op.
Anja Tjelpa heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anja Tjelpa gebruikt deze informatie zelf niet, gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij een wet of rechterlijke macht mij daartoe dwingt. Eventuele onvolkomenheden als datalekken vallen onder de verantwoordelijkheid van Google/WordPress

 

Over vertalingen: Van de engelstalige artikelen van John Smallman, Ronna Herman, Ron Head – De Raad, Tom Kenyon, Jennifer Farley, Shelley Young, Brieven uit de Hemel, Neale Donald Walsch, Sue Lie, Wes Annac, Aluna Joy Yaxkin staan er vertalingen in de bibliotheek van Wakkere Mensen