Juli 2020. Ik ben nu verheugd dat ik oranje heb gekozen als vertegenwoordigend mijn naam.

Er is in de wereld iets aan de gang waardoor ik het nu kan gebruiken als verzet tegen genomen maatregelen die onze vrijheid belemmeren en tegen globalistisch gedrag welke mensen over de hele wereld dominerend beïnvloeden. Al jaren geleden kunst gemaakt die ik heb genoemd oranje wit zwart, bij deze ter deelneming, omdat ook zwart-wit hieraan bijdraagt, één van de kunstwerkjes.

Voor verder support heb ik wat nieuwsteksten overgenomen van de website van Eliant.eu https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/nieuws-en-activiteiten/

Tekst spreekt voor zich:

Een toekomstgerichte aanpak

Velen zijn zich ook bewust van het feit dat alle Staten – niet enkel China – over elektronische instrumenten voor totale bewaking beschikken, en daarvan gebruik maken, wanneer dit nodig blijkt. De mede-ontwikkelaar van deze technologie in de VS, professor Joseph Weizenbaum van het MIT, heeft in een interview dat werd gegeven in het jaar van Orwell, 1984, als volgt geantwoord op de vraag of wij afstevenen op een totale bewakingsstaat: Natuurlijk, aangezien wij systematisch in die richting aan het werken zijn. Maar of die Staat er nu uiteindelijk zal komen, zal veeleer een gevolg zijn van het feit dat de mens zijn eigen vrijheid niet meer verdedigt, dan de schuld van de computer. Weizenbaum gaf dan de regimes van Stalin en Hitler als voorbeelden van hoe totale bewaking ook mogelijk is zonder computer en wees erop dat een gezonde toekomst voor de mensheid in grote mate afhangt van de ontwikkeling van moraliteit en empathie voor elkaar. Het is, daarom, bemoedigend te zien hoeveel positieve activiteiten en zorginitiatieven de coronacrisis teweegbrengt, en dit ondanks, alle angst en bezorgdheid die opduikt en blijft opduiken.

Onze Eliant campagne voor een gezonde groei in de digitale mediawereld, die onverdroten verdergaat, is, inderdaad, enkel gericht op deze doelstelling van beslissend belang: wij willen ertoe bijdragen dat een maximum aantal personen volwassen wordt dat ertoe in staat moet zijn om autonoom, empathisch en beredeneerd te denken!

Suggesties om het immuunsysteem te versterken

Uit de benadering van de integratieve geneeskunde – zoals, bijvoorbeeld, deze van de antroposofische geneeskunde – komen, naast de bekende adviezen ter voorkoming van de besmetting, verdere inzichten naar voren die de gezondheid en immunisatie stimuleren, dankzij dewelke wij de ziekte kunnen voorkomen en het verloop ervan gunstig kunnen begeleiden. Bijzonder relevant, in dit opzicht, is het om nauwgezet het verloop van de lichaamstemperatuur op te volgen. Koorts is, inderdaad, een krachtig natuurlijk wapen waarover het lichaam beschikt om zich te kunnen verweren tegen virussen en bacteriën. Daarom wensen wij te verwijzen naar de webpagina warmuptofever.org van de kinderarts, Prof. Dr. David Martin, waaruit u substantiële informatie kunt halen. In het domein van de integratieve geneeskunde bestaan, daartoe, geneesmiddelen met procesgerichte effecten, die, bijvoorbeeld, afkomstig zijn van de homeopathische en antroposofische productie, en, op een fysiologische wijze, ondersteuning kunnen bieden voor een gezonde werking van de longen en luchtwegen. ELIANT wenst zich, ook in de toekomst, onvermoeibaar te blijven inzetten voor het behoud van dergelijke keuzemogelijkheden in het gezondheidssysteem.

Op het vlak van de levensstijl zijn voldoende uren slaap, een gezonde voeding en regelmatige fysieke activiteit in de open lucht van belang.

Op geestelijk vlak stimuleren goede gedachten en motivaties die gericht zijn op het essentiële en die ons doen gewaarworden dat wij niet alleen lichaam zijn, maar ook een onverwoestbare spirituele identiteit hebben die ontvankelijk is voor de gedachte, de immuniteit. Op emotioneel vlak kunnen positieve gewaarwordingen helpen. Deze kunnen worden opgewekt en versterkt door gebed en meditatie – bijv. via de woorden die toentertijd werden geformuleerd door Rudolf Steiner voor de meditatieve ondersteuning van een gezond ademhalingsproces:

In die zin bedanken wij uw hartelijk en wensen wij u een goede gezondheid toe

Gods beschermende zegenende straal Vervul mijn groeiende ziel Dat ze kan opnemen Alom versterkende krachten. Ze wil zichzelf de gelofte geven De macht van de liefde in zichzelf Vol leven op te wekken En zo Gods kracht te zien Op haar levenspad En te werken in de geest van God Met alles wat ze heeft.

Waar staan we? Wat kunnen we doen?

Er is nog nooit een crisis geweest die zo goed als alle mensen op een of andere manier heeft geraakt en getroffen. Hierdoor werden drie knelpunten pijnlijk duidelijk:

  • De vele zware covid-gevallen in regio’s met een hoge luchtvervuiling hebben ons duidelijk gemaakt dat we onze houding tegenover de klimaatverandering moeten bijsturen.
  • De virusinfectie die van dier op mens is overgedragen, heeft ons ook anders laten kijken naar hoe we omgaan met dieren.
  • De lockdown liet ons stilstaan bij de basisrechten van alle burgers, legde zwakke punten in het gezondheidszorgsysteem bloot en in de verte doemde het spookbeeld op van een ‘gezondheidsdictatuur’ met een staat die over de schouders meekijkt.

Welke rol kan ELIANT spelen in de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn? Voor wat betreft de drie bovenstaande knelpunten hopen we – met uw steun, omdat u deze nieuwsbrief verder verspreidt in uw vrienden- en kennissenkring – dat we de aandacht kunnen vestigen op de biodynamische landbouw. Het is inspirerend om elke dag weer te zien welke positieve effecten op klimaat en dierenwelzijn hierdoor teweeggebracht kunnen worden en hoe we mensen kunnen aansporen om hun gedrag te veranderen:

Klimaat

De klimaatverandering en de opwarming van de aarde die daarmee gepaard gaat, is veroorzaakt door de mens. Ze is niet alleen een bedreiging voor de vegetatie, de dieren en de mensheid, maar ook voor de toekomst van de aarde. Vooral in de biodynamische en de ecologische landbouw zien wij een instrument om hier iets aan te doe, zie “De externe kosten van de landbouwproductie”.

Dierenwelzijn

Onze voorouders hebben dieren getemd, ze een plekje gegeven in de landbouw, gedomesticeerd en verzorgd. Ze hoorden bij het gezin en beide kanten profiteerden van elkaar. Maar sinds we dieren als voorwerpen, als waren zijn gaan zien, leeft het grootste deel van hen op grootschalige boerderijen. Ze worden op elkaar gepropt in kleine ruimten, kunnen niet naar buiten en krijgen vaak niet de juiste voeding, want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Ze leiden een dieronwaardig bestaan. Om de dieren in deze omstandigheden niet aan allerlei ziekten te laten sterven, moeten massaal antibiotica toegediend worden, zie “Antibioticaresistentie”. Alleen op deze manier kunnen de consumenten elke dag goedkoop vlees kopen, maar ze beseffen niet dat het helemaal niet gezond is en dat het massaal houden van dieren het klimaat zwaar belast.

Burgerrechten en -plichten

Maar er is ook een positieve kant aan de corona-epidemie. De zwakke punten in onze samenleving werden pijnlijk duidelijk en de politiek en de samenleving getuigden van veel goede wil om na de pandemie niet ‘naar de orde van de dag’ terug te keren. Het is zonder twijfel duidelijk geworden dat het absoluut anders moet. Ieder van ons kan hier zijn steentje bijdragen. We moeten ons informeren, ons inlezen, onze houding veranderen, onze verantwoordelijkheid nemen.

Er zijn een aantal dingen die we alvast kunnen doen: we kunnen de voorkeur geven aan ecologische en streekproducten, zoals diervriendelijk gekweekt vlees – en daarvoor iets meer betalen en bijgevolg iets minder consumeren. Zo dragen we zorg voor de aarde, stimuleren we dierenwelzijn en nemen we als burgers mee de verantwoordelijkheid op voor de aarde en al haar bewoners.

Hartelijk dank voor het meedenken en meehelpen Ik groet u vanwege het ELIANT-team
Michaela Glöckler

Er kan gedoneerd worden en er is ook een petitie. zie link hierboven.

 

Onderstaand is introductie over mij.

In het heel kort, als kind heb ik veel getekend met kleurpotloden en later met viltstiften en een beetje met olieverf.
Deze creativiteit verminderde behoorlijk doordat er paardrijden en paarden in mijn leven kwamen, eigenlijk volledig deze creatieve kant laten gaan.
Pas in mijn vroege twintiger jaren heb ik dit weer een beetje opgepakt, maar ook heel tijdelijk. Een cursus tekenen volgen hoorde daar bij.
Zo’n tien jaar later of zo, die creativiteit zit erin en wilde eruit, ben ik handvormen met klei gaan doen voor een behoorlijke lange periode. Daardoor ook weer af en toe aan het schilderen, o.a.
De grote ommekeer kwam in de 21e eeuw door persoonlijke omstandigheden en toen kwam het ‘grote’ besluit om meer, zoveel mogelijk van mijn creatieve zijde te ontwikkelen.
Voor een opleiding kunstzinnige therapie gekozen en gevolgd.
Introductie voor de Antroposofie, om niet meer te verlaten en trouw te blijven volgen.
Door deze opleiding(en) kwam de spirituele kant optimaal naar boven en naar voren, daar ben ik nog steeds heel blij mee.
Het spirituele, maar ook het natuurlijke is voor mij de hele grote bron voor inspiratie.
Een foto als voorbeeld, want dat doe ik ook heel graag foto’s maken.
Zoals de foto van de oranje roos bij ‘over Anja’ door mij is gemaakt.
Maar kijk op de voorbeeldfoto naar dit al, wat daar is, de kleuren als aardetinten, vormen, schakeringen en werkingen van licht en duister.
Een enorme bron voor allerlei kunstzinnig werk en creaties.
Met heel veel liefde en plezier creëer ik met kleuren in bewegingen en soms vormen en stemmingen, uitdrukkingen en impressies voornamelijk op papier met allerlei mediums.
Ik vind variatie heel mooi en spannend en wat een oneindige mogelijkheden.
En al dit ook om het onzichtbare, zichtbaar te maken.
Maar ook welkom bij mijn Blog onderwerpen! En verder, dit gaat niet alleen over mijn museum, ook over mijn rotsvaste geloof en vertrouwen met degene aan de andere zijde, de hogere werelden, geestelijke werelden. Daar gaan de onderwerpen over in Blog: Spiritueel, Ode aan, Studie materiaal, Muziek.

Ik heb vertalingen gedaan voor het Blog van Wakkere Mensen vanaf 2016 tot in het heden toe. Van John Smallman, Heavenletters van Gloria Wendroff, Suzanne Lee, Celia Fenn, Ronna Herman, Wes Annac, Tom Kenyon, Brenda Hoffman en wat anderen. Heden doe ik nog vertalingen van Ronna Herman met Aartsengel Michael en Heavenletters of Brieven uit de Hemel 1x per week uit het archief van meer dan 6000 Heavenletters.

De website van Wakkere Mensen heeft een prachtig archief met heel veel spirituele boodschappen, berichten en informatie van allerlei bronnen en aard op spiritueel niveau, alternatief niveau, niveau van contacten met wezens uit natuurrijken en Gaia zelf en sinds 2020 met juiste informatie en ondersteuning over het wereldwijde gebeuren door een virus met de naam Corona  – Covid 19.

Nieuw in Blog: Muziek, per 24 april 2020, verruilt voor het Blog onderwerp foto’s.

Ook nieuw: Archief met alle onderwerpen die via het Blog zijn geplaatst vanaf het begin.

                       Recent verbeterd: Links via contacten, nu een apart kopje op de website.

Nieuw in Portfolio voor het jaar 2020, per 26 maart:

Start kunst 2020 en Kosmische Inspiratie II.

Gaia’s bewegingen in tekening.

 

🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡  🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡  🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡

 Jouw hand in mijn hand ⭐️

Kunst gemaakt in februari 2013, Christus terugkeer naar de Aarde.

🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡  🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡  🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡

Kunst en blogberichten

Channeling met Samuel als woordvoerder voor bericht van de Vijfheid, V/M God van dit deel van het Universum en de Schepper

Gepost op de website: 4 augustus 2020

Zwaard - 'studie' voor bericht met behulp van Aartsengel Michael

Gepost op de website: 22 juli 2020

Vijfheid in Positie - Verklaring en Channeling

Gepost op de website: 7 -7-2020

Aartsengel Michael, een bericht, inlichtingen met een Zonnig Karakter

Gepost op de website: 19 juni 2020

Recente blog berichten

Bericht

Bericht Anja Tjelpa 3 Augustus, 2020 Channeling met Samuel als woordvoerder voor bericht van de Vijfheid, V/M God van dit deel van het Universum en de Schepper. Anja: Als eerste, iedereen van harte welkom. Dit keer is de aanvang als volgt; Het begon 27 juli jl., wij ontvingen een enorme inbreng, in de ochtend zitten…

ZWAARD

ZWAARD Met behulp en bericht van Aartsengel Michael. Door Anja Tjelpa – juli 2020   Laat ik beginnen met de Aarde, de moederplaneet voor de mensheid, de mensen van de mensheid. Moederplaneet en laat ik Vader Aarde niet buiten dit relaas laten, maar door Vader te noemen erbij te betrekken, echter de hoofdrol is toebedeeld…

Petula Clark Twee Songs

PETULA CLARK   Muziek is heel inspirerend voor mij, ook popmuziek en vooral datgene waar ik mee ben opgegroeid. Overdag, in de avond en soms ’s-nachts stond de radio aan, tot dat papa de uitknop indrukte wanneer ik al in slaapland verkeerde. Wellicht herinneren jullie de zeezenders radio Veronica en radio Noordzee, die waren favoriet.…

Vijfheid in Positie

VIJFHEID IN POSITIE Verklaring en Channeling - Anja Tjelpa 7 juli 2020 Deze channeling heeft plaatsgevonden gedurende een specifieke periode. Gedurende de Maan in de posities van bijschaduw naar bijschaduw (juni en juli) en de Zonnewende – Ringvormige Zoneclips en de Volle Maan van 5 juli. Met overgaande vibraties van maand energieën en Zodiac energieën, de…

Inlichtingen met een Zonnig Karakter

INLICHTINGEN MET EEN ZONNIG KARAKTER Aartsengel MICHAEL Anja Tjelpa vrijdag 19 juni 2020   Geliefde familie van Lichtwezens als mensen op Aarde, sta mij toe om het volgende aan jullie door te geven, e.e.a. is voor herhaling vatbaar. Ik bedeel grote waarde en aartsengel assistentie toe aan deze vorm van ontmoeting met een sluier van…

Visions Stevie Wonder

STEVIE WONDER Een tweede nummer van Stevie Wonder. "Visions" van het album Innervisions Motown 1973. Voor meer informatie over dit album, zie het eerste blogbericht over het andere, eerdere nummer van ditzelfde album: Higher Ground of Hoogste Grond.   Eerst de Engelse Tekst.   "Visions" People hand in hand Have I lived to see the…