TOESPELING – Meester Lanto

TOESPELING

Begin september 2021

Intro:

Op de langste dag van dit jaar 2021, dat was een maandag, dat bleek een aparte dag te zijn, al gelijk bij wakker worden, eigenlijk bijna niet wakker kunnen worden. Moeizaam, ik wil eigenlijk helemaal niks.

Laat opstaan, dat werd laat gaan slapen, net voor middernacht.

Dat helemaal niks ging ook niet helemaal op, daar bleek wel degelijk werk aan de winkel. Spiritueel, channel werk, voorbereidingen.

Wat in eerste instantie resulteerde, in verloop van 30 dagen in het bericht Perspectivisme.

Wat hierbij anders was dan anders, op de langste dag werden er cijfers doorgegeven, een reeks 3 – 6 – 9 en 12.

Wat duidelijk werd begrepen is dat het een toespeling betrof.

Verdere uitleg kwam nog niet door.

 

Daar kwamen wel gedachten aan te pas.

In eerste instantie waren de gedachten aan maanden, wat later manen, volle manen, nieuwe manen of bij elkaar? 21 Juni aanvang zomerseizoen, seizoenen? Later, o ja, Tesla, de 369 methode.

Maar hier werd twaalf genoemd, wat eigenlijk een drie is en bij elkaar is het 21, is ook drie.

 

Toen losgelasten, het komt wel. Er waren nog andere dingen waar veel energie voor nodig bleek. O.a. tweemaal Volle Maan in Aquarius, de dag buiten de tijd, het nieuwe zonnejaar, de Leeuwenpoort, met Nieuwe Maan in Leo, drie channelingberichten en het persoonlijke.

 

Week 35, maandag, de één na laatste dag van augustus, kwamen er ingevingen om meer over cijfers te gaan lezen. Zie ondergenoemd.

 

Bedrock, een online magazine, artikel over de 369 methode van Tesla.

En een video hierover via You Tube van – Engineering Made Easy.

Kort artikel over Aritmomancie of Numerologie. (Voorspelkunsten)

De Goddelijke Driehoek – F. Javane en D. Bunker.

Geheime Leer III – H.P. Blavatsky

David Wells – Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen.

Het graalmysterie en de zeven vrije kunsten – Frans Lutters.

Boeken over de Maya’s, over de tonen (nummers).

Slimleren.nl – Priemgetallen

Wijsheden uit het Oude China Gillian Stokes – DE I TJING

J.Kruisheer – Inwijdingsriten, Mythen en Legenden der Oude Mysteriën.

Vruchtbare Aarde Magazine – Voeding voor de Ziel – nr. 4/03

Chartres het raadsel van het Labyrint, de drie Roosvensters.

Rudolf Steiner – Economie

Neale Donald Walsch – Gesprekken met God.

 

Vervolg; 1 Week later, de eerste maandag in september, de zesde, was het voor mij klaar met het lezen en ben begonnen te schrijven.

Nadat ik vele meters heb gelezen, cijfers, letters en andere leestekens, het volgende, in ieder cijfer van 1 t/m 9, sommige rekenen 0 erbij, op Goddelijke, in en in diepgaande Schepperswijze, daar is in ‘verwerkt’ een ‘boekrol’ aan basissen, fundaties, sleutels, bouwstenen, bedoelingen, mogelijkheden, fundamentele essenties, waarheden, voor velerlei en op velerlei mystieke manieren volgens exactheid. En onverwoestbaar, ermee rekenen, vermenigvuldigen en zo, dat is ontstaan door te doen in de rijken van ervaringen.

De natuurlijke (als een geheel) cijfers dat is de essentie, verwerkt tot symbolen, je kan het ook benoemen als signaturen of beiden, dragers met een grootse betekenis.

 

Noot uit Neale Donald Walsch, boek I, ‘een ongewoon gesprek met God’.

Een ding kan niet bestaan zonder tegendeel, behalve in de wereld van het Absolute.
Evenwel was het Rijk van het Absolute niet voldoende voor jou of Mij.

Ik bestond daar, in de eeuwigheid en jij komt er ook vandaan. In het Absolute bestaan geen ervaringen, enkel en alleen kennis. Kennis is een Goddelijke Staat, maar de grootste vreugde is te Zijn. En Zijn is enkel en alleen te bereiken door ervaring. Evolutie verloopt dus: weten, ervaren, zijn. Het is de Heilige Triniteit, de Drie-eenheid die God is. Met andere woorden: dat wat doet verrijzen; dat wat verrezen is; dat wat is. Dit wordt genoemd de drie-enige realiteit, Gods signatuur. Het Goddelijke model. De drie-in-een is in ieder domein te vinden van het verhevene. Alles is daar Eén en ontwikkelt zich van het een naar het ander, de cirkel van leven die nimmer eindigt. Geen ontkomen aan betreffende wat tijd en ruimte wordt genoemd. De andere zijde is, dat deze drie-enige in geen enkele oppervlakkige relatie van het leven te vinden is. Bij oppervlakkige relaties is er geen ruimte ‘tussenin’, er zijn geen tussenoplossingen. Oppervlakkige relaties of algemene relaties zijn altijd tweetallen, in de Hogere Rijken is dit zonder uitzondering altijd drietallen.

Voorbeelden van tweetallen; links-rechts, groot-klein, langzaam-snel, dn het grootste tweetal aller tijden mannelijk-vrouwelijk.

 

Het vriendelijke verzoek wordt gedaan voor toelichting.

Ik stel mij open voor wie of wat er bestemd is om te communiceren.

Meester Lanto

Gegroet dierbaren op Aarde, hier Meester Lanto in toereikendheid van Radiatie, vanuit de tweede straal.

Gezien het over de hele globe en bewoners van de Aarde gaat en toebehorende sferen, heb ik mij wederom als representant van vele aan deze zijde aangeboden om voornamelijk Oost en West en uiteraard niet zonder Noord en West, in een voor alle betrokkenen emissie te onderhouden en e.e.a. toe te lichten.

 

Verschillen of differentiatie is essentia voor het relatieve.

Zoals zinnebeelden en tekens.

Toen onze Schepper het Kosmische Wiel creëerde vanuit het Absolute, dan beland je als Schepper in een weloverwogen, gigantisch, magnifiek, wonderbaarlijk, specifiek en speciaal, mystiek, oprecht en liefdevol bezig zijn.

Van een Eenheid in een Niet-eenheid. Er werd veel in beweging gezet.

Van Eén naar … jullie op Aarde zijn gewoon geraakt aan tellen, getallen.

De oer natuur cijfers symboliseren, vertegenwoordigen een aspect van de Eenheid, in de perfectie vanuit het Absolute. Het doorgronden is een mystieke, diepgaande route via het spiraliseren, waar absoluut het oneindigheidsteken bij behoort, de Absolute betekenis is het deel wat zich onmogelijk laat uitdrukken in woorden.

 

Zoals valt te begrijpen zijn de doorgegeven cijfers een reeks.

En wel van betekenis voor dit buitengewone gebeuren op geliefde Aarde en Al wat erbij betrokken is.

Het vertegenwoordigt de logica zoals op Aarde wordt gehanteerd.

Maar buitengewoon aangestuurd door dat vanuit de oorsprong uit het Absolute, het Kosmische Wiel is erom gestuurd te worden, richtingen, boordevol met ontelbare keuzepatronen in een geheel van ontelbare omstandigheden en dat is altijd en immer in bewegingen.

In – Uit, Op – Af. Daar gaat het over. Het oerwoud van het Elysium.

 

Wat wordt er gezien, gehoord, aangevoeld door aantallen van jullie die Nu leven op Aarde?

Soms in heel vroege morgenuren, soms in de momenten van de avondzon, soms in hele kleine momenten, kijkend in het Zonlicht of het Licht van de Maan en/of de Sterren, de Wolkentaal, de taal van de Natuur.

Bij typische weertoestanden of die hele aparte momenten van stiltes.

Een trancemoment, een flitsmoment, een meditatiemoment.

Dat is een moment tegenwoordigheid van het gelaat van de Nieuwe Aarde.

 

Lieve dierbare mensen op Aarde, wat zit er IN het Leven op Aarde?

En wat wordt er uitgehaald en wat wordt er mee gedaan?

De Grootheid, het scalaire biedt een geweldige voedingsbodem aan. (Matrix)

 

Er is mij gevraagd het volgende te gebruiken:

Dichotomie – deling in twee gelijkwaardige delen.

Dualiteit – tweeheid in het duaal zijn.

Zoals tussen de spaken een wiel, het Wiel, is er tussenruimte. Intervallen.

De nodige tussenruimte van het één naar het andere. Dat is drie. (Ook)

 

Het individu en de individualiteit. Het intergetijdengebied van de mens.

Is gelijkenis begrijpelijk?

Geen enkele activiteit van de Ziel komt zonder keuze tot stand.

De ziel kan gaan waarheen de Ziel wil.

De ziel creëert, maar het menselijke verstand heeft reactie.

 

De bewustzijnsziel is fase drie van de ontwikkeling van de ziel.

Is een nieuwe fase in een turbulente tijd.

Dat betekent niet dat de andere twee fases geen invloed of werking meer hebben. De uiteindelijke bedoeling is vereniging en volledige harmonie, dat is 9, 3×3. Het afstemmen op waar het vandaan komt, het oerwoud met zijn resonantie welke bedoeld weerklinkt in de relatieve rijken.

Er is een bepaalde kracht volgens dit cijfer, teken, qua graad vanuit de Hemelboog in combinatie met het Aardse solaire systeem.

Zeg de cijfers maar eens, van 1 t/m 9 en dan je wil verder, doorzetten, volhouden, al bij elkaar intens, deze intentie kan worden aangevoeld, dit is het kloppen van kosmische golfritmes, dat kan weerklinken zoals al aangegeven en van de voedingsbodem voor gebruik.

 

Omen, omina, zijn voortekenen uit de Natuur in Haar Totaliteit.

De mens heeft allerlei meegekregen voor het mens Zijn om deze voortekenen te interpreteren. Dit is in bepaalde gebieden op Aarde enigszins verstedelijkt.

Dit is in de ruim laatste honderd jaar op Aarde stevig beïnvloedt door materialisatie, technologieën en voorheen daaraan al door feodale stelsels en systemen en andere opzettelijke systemen, door gerichte wil en bedoelingen.

Waar in het heden via diverse fronten gebruik van wordt gemaakt om dit te ondersteunen, de technologie van het passende antwoord.

 

Wij willen graag voorstellen dat jullie als mens van de mensheid, geliefden, daar is een mooi woord voor, gaan rememoreren, vanuit het van Binnen.

De innerlijke schatkamer. Wij hebben mede ondervonden, wij zijn zoals jullie zijn, dat de donkere nacht van de Ziel, enige nasleep heeft opgeleverd voor de facetten van de Innerlijke Schatkamer. Ook dat is een medespel in de huidige levensontwikkelingen. Daar is de Zes voor nodig, voor de natuurlijke ritmes van de Kosmos, balans tussen dat mooie daar van binnen en de omgeving(en) en het interpreteren van voortekenen en/of het sociale inter Kosmische contact met de Natuur en het mens Zijn. Kosmische stroming.

 

Ongewone dingen doen behoort bij het creëren van de Nieuwe Wereld voor de planeet Aarde. Het volgen van massa is geen vooruitgang.

 

Zeker van belang deze periode te overzien vanuit astronomisch uitkijkpunt en de fenomenen betrokken bij de Aarde en sommige voor verder.

De Nieuwe Maan in Virgo, welke een innige relatie heeft met Demeter en haar dochter Persephone of Kore. We spreken hier over de niet abstracte Natuur.

We spreken over wat leeft in de stralen van de Sterren en van de Maan.

Deze speciale dochter van Demeter is een weefster, heeft kleed gewoven uit alles wat er is, voor en door haar moeder, vertegenwoordigster van het Wereld Al achter haar staat.  En Zeus als Vader, Oppergod, verbonden met Jupiter de grootste planeet van het bij Aarde horende stelsel, welke zeker een machtige mede invloed uitoefent. Een etherisch liefdeskleed, een prachtig onderdeel van de scalaire voedingsbodem. Jullie hebben voeding van/uit de Natuur op Gaia hierdoor.

 

Zoals de seizoenen, allerlei seizoenen zich nu openbaren op Aarde, verdeeld over de Aarde, dat is niet altijd zo geweest. De Godenleer behoort bij de route van het Kosmische Wiel. Er zijn wat varianten ontstaan in de loop van de route op Aarde.

Dochter Kore of Persephone is daar geweest door Hades of Pluto wat door jullie onderwereld wordt genoemd.

Het heeft geen bedoeling om deze Godenleer hier nader toe te lichten.

Het gaat om het herstel van de communicatie met de Natuur, de Godin van de Natuur en dat is degene die het weefwerk verricht hiervoor.

Bedoeld wordt aan te geven dat er diverse werelden zijn betrokken bij Aarde en al betrokken volgens de Creatie. 4×3 is 12 en dat wordt weer drie.
Waarom 4? De vier elementen, de vier windrichtingen, de vier rivieren van Eden, de vier stromen uit de uier van de koe Audhumla, de vierzijdige Pyramide, de vier Heilige dieren Leeuw, Arend, Stier en Mens, de vierkanten van een kubus, o.a. dit zijn enkele voorbeelden.

Sleutels voor leven in harmonie worden door dit van de Schepping, in een constante aangereikt, als Sterren aan het Firmament.

 

Deze mythe kan worden ingezien als een verschuiving van macht, van invloeden waardoor er veranderingen op de Aarde zijn ontstaan.

Machtsverschuiving betekent revolutie, chaotische omwenteling voor herziening en vernieuwing van de inrichting van het bestuur voor de planeet.

Eén van de kwesties die urgent dient te worden herzien en hersteld, is terugkoppeling. Het ontbreken ervan of het verhullen, dat laatste wil zeggen, niet openlijk zeggen of tonen. Iets ergens aan onttrekken met bepaalde redenen en het in het duister plaatsen.

 

Dit schemeren, doorschemeren geeft aan ‘machtig total-loss’.

Het heeft twee kanten, speciaal voor deze hoogwaardige evolutionaire gebeurtenis. De oppervlakkig machtige kant en de verheven, machtige kant. Laat er nu door deze combinatie WEL tussenruimte zijn.

De plek waar gelijkwaardige tweeheid, de ontmoetingen, ervaringen, uitdagingen aangaat met de kant van het duale.

Om de uitkomst te bewerkstelligen voor het Hoogste Goed of Welzijn van Al.

 

Geliefden, men kan deze tussenruimte eventueel inzien als gevuld met versplinteringen. Wij verwachten dat jullie in kunnen zien, dat er verlies van oude normen en waarden aan de orde is. Dat is een gegeven om rekening mee te houden en zeker als bewoner van Aarde die zich inzet voor een beterende, betere visie voor het leven op Aarde in de continuering.
Is planning van toepassing? Veel is gelegen aan keuzes. Staat het Hogere Plan of planning, radicaal tegenover wat er op Aarde wordt gepland?

Ja, want daar komen de wortels vandaan. Graag refereren wij nogmaals aan rememoreren.

Dat is een breed, omvangrijk gebied. De historie van het Leven via het Kosmische Wiel. Jullie dierbaren zijn Gods kinderen als mensenkinderen op Aarde als mede bewegenden, doeners, via weten, ervaren en zijn.

Onze toespeling berust mede op het stimuleren van jullie visies, visioenen via het innerlijke, persoonlijke sleutels, codes tot inzicht.

Zet haalbaarheid in het zicht en voeg er voeding bij in overvloed.

Het gaat om bewaren van innerlijke rust en kalmte in de chaotische wervelingen van deze merkwaardige storm. Respecteer anderen en wees tolerant. Maar hou de draden van het Licht en het weefwerk van het Licht stevig in handen (3). Zoals waarschijnlijk duidelijk, het tij is aan het keren, de cirkel is ronddrijvend (6), laat jullie meedrijven voor iets nieuws, probeer het!

Deze periode heeft tevens als ‘inhoud’ verjonging (12).

Legioenen aan deze zijde, Gene zijde, zijn vol verlangen om te assisteren en assisteren al, er worden aanhoudend schenkende stromen gecreëerd en gesproeid als spirituele regen voor de route. Tot zover.

 

Jullie geliefden, aan het levenswandelen terug naar Thuis.

Zou het goed komen?

Iets, kan nauwelijks wachten…

Wat valt er te bewaren voor het langdurig rememoreren?

Dansend op de lijnen van het Grote Plan?

Bouw er een vernieuwd levensplan omheen en doorheen.

Nieuwe wereld voor vele, vele jaren, rollend en niet snel eindigend.

Ga wandelen, levenswandelen door een Nieuw Levenspark op Aarde, met poorten tot Hemelse parken en avenues!!!

 

Heilige groeten en Lichtwezen zegeningen vanuit het Heelal.

Ik ben Meester Lanto.

 

Samengesteld op maandag en dinsdag 6 en 7 september 2021.
Geplaatst op de website: 8 september 2021
Voor website bewerkt door Anja met support van Michael.
En je doet het nooit alleen en daarvoor:

Dankbaarheid in grote omvang omringd door Liefde.

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie