‘HET MOET ERUIT KOMEN’ channeling met GOD

ZONDAG 21 JULI 2019 CHANNELING MET GOD – HET MOET ERUIT KOMEN!

Het eerste wat er werd gemerkt, ‘n hele typische dag.

Er werd aangegeven, duwtjes gegeven om al de genoteerde berichten, dit is gedaan sinds 23 juli 2017, nog eens in de handen vast te houden, vooral de eerste elf, want die waren met God en één met God en Jezus, deze zijn niet uitgewerkt voor publicatie.
Anja voelt zich heel erg in de wachtmodus, kijkt uit naar de cyclus wisseling van 13 jaar, volgens Maya. Partner is anders, maar reageert wel volgens ingevingen.
Door duwtjes zijn we berichten gaan lezen over Epstein en berichten gerelateerd daaraan, allemaal via de website van Wakkere Mensen.
En op internet naar LaVey, Ron Hubbard, Scientology organisatie en Michael Aquino en zelfs via een oude You Tube weergave (ergens in de jaren tachtig), Oprah Winfrey heeft Michael Aquino en zijn partner in haar programma over zijn geloof (kerk van Satan) naast zijn werk als militair in het Amerikaanse leger.
Wat wij ‘normaal‘ niet zo maar verkiezen om te lezen.
Je weet dat het er is op Aarde, er is keuze, wil je dit weten/zien e.d. of niet, of een beetje.
Wij hebben al eerder ernaar gekeken of over gelezen via allerlei mogelijkheden boek, krant, internet, film, TV. Het is best dichtbij om het zomaar uit te leggen.
We werden serieus, om het met dit woord uit te leggen en realiseerden ons voor de zoveelste keer wat een gebeurtenissen in het bestaan op Aarde aan de gang zijn, dat door het toelaatbare mogelijkheden heeft overschreden.

Toen kwam de zin: HET MOET ERUIT KOMEN! Dat is hoe de channeling begon.

God heeft waargenomen hoe Zijn kinderen afgoden, een afgod maken, zoals gebeurde door de terugkeer naar Israël vanuit Egypte, daar werd ook een zekere afgod vereerd op een bepaald moment.
Wanneer jullie kijken of zoeken op internet of andere publicaties is daar informatie over te vinden.
En dan kunnen jullie je realiseren dat dit gebeurt op jullie planeet Aarde Hier in het Nu.
En velen zijn erbij betrokken, heeft te doen met macht en geld, verafgoding voor dit beiden om te behouden en meer te krijgen, criminaliteit, met andere woorden het aanwenden van krachten tegen de wetten van het Universum en de Schepping zelf. Het is al geregeld dat het naar buiten komt.

Geen ontsnappen mogelijk. God, dat ben Ik is Liefde en Licht er is geen alternatief.

Hierbij wil Ik, God jullie duidelijk maken dat alternatieven geen doel van Goddelijke oorsprong, dat is waarom dit al is ‘empowered’ het hele proces van verlichting. Zie het als een podiumlicht, een spotlicht van de Grote Bron, het heeft ze allemaal Diegenen in dit licht geplaatst. En zij denken ook, denken ook dat ze kunnen ontsnappen, niet weer, dan komt er een ander spotlicht en eventueel nog een ander, dat is nog steeds aangaande. Zij zijn niet mogelijk om het echte pad van verlichting te volgen door de afgoden, daardoor houden ze niet van het spiraalsgewijs omhoog gaan omdat hun afgoden daar niet zijn, deze zijn gehecht aan de Aarde, sommige delen van de Aarde. God, ik blijf op deze manier communiceren, heeft de deur gesloten waar dat al vandaan is gekomen in de relativiteit.

Het behoort niet tot het werkelijke wereldgebouw van dit Universum en van Mijn Woning.
GENOEG IS GENOEG, dit heeft Mijn oren bereikt keer na keer na keer.

Dus veel te veel. God wil dat jullie weten en begrijpen dat zij mis-verstanden- hebben aangegaan.

Zij, van de mis-verstanden behoren ook tot de Schepping.
De lijn van de geboorte op Aarde met verstoringen als tegengesteld van het ware op Aarde.
Op een manier heeft het te maken met hun manier van realiseren met een soort van bewustzijn dat het op Aarde ‘nog’ een illusionaire wereld is waar deze dingen gedaan kunnen worden.

Nu, God realiseert zich dat degenen die anders zijn en nu zijn ingestapt op gekozen missie en de vragen aanvoelt en al hebben gehoord over permissie om naar Aarde te gaan, waarom hebben zij dat gekregen?

Vraag: zijn zij al “zo” voordat ze weer naar de Aarde gaan? Of wat?

God, ik ga het zo simpel mogelijk uitleggen, dat betekent dat het meer ingewikkeld is, er is een fase na wat jullie ervaren als doodgaan op Aarde, en dat is best een behoorlijk zuiveringsproces voordat er weer kan worden teruggegaan naar de eeuwigheid, de zaden van het nastervelijke, er is een ego monade, o.a.
soort van spel met levensatomen, misschien zouden jullie het wel een schaakspel noemen.

Dan maken wij de opmerking met alle beleefdheden: God, wij hebben het gevoel, idee, dat U ons wil laten begrijpen dat ‘zij’ zich weer kunnen belichamen om als ‘dat’ te zijn? God, ik spreek met hen voordat zij terugkeer gaan doen, keer niet terug naar jullie kwade manieren en daden, ik spreek tot hen over vertrouwen en inkeer en gaf hen de permissie voor de nieuwe incarnatie en neem de goede afslag naar het pad van terugkeer naar Mij en Hogere dimensies. De seconde dat zij de adem inademden op Aarde, zo pril als het kan zijn, voelden ze de afgoden weer en alles wat er mee te maken heeft. IK maak hierbij de opmerking dat er uitzonderingen geweest zijn en nog steeds, er waren en zijn er die hebben geluisterd en herinnerd. Vraag van ons: “Er is gezegd, dat wij het allemaal als mensen gedaan hebben?
God, geliefden, tsja die mogelijkheid is er in het relatieve en vooral de lagere dimensies, maar niet al van de mensheid, van de mensen die op Aarde zijn en geweest zijn, en zeker hier in het nu bij deze gebeurtenis, zijn er vanaf het begin bij betrokken geweest, sommigen ja, die zijn er vanaf het begin bij betrokken geweest, sommige kwamen later en nog later en soms vanuit andere Universums, vooral voor dit gebeuren.
Sommige beleven net als Mij God, vanaf het begin, vanuit de hogere sferen, als leden van één van de eenheid van bepaalde zielgroepen, generatiegroepen, als Engelen, als verwantschap, familie, speciale relaties o.a. dat zijn ook missies en echt leven.

Sommigen komen vanuit de wortels van het tegenovergestelde, de gevallenen, sommige zijn Engelen of Galactische wezens. Toen GOED en SLECHT in bestaan kwamen, heeft te maken met het verhaal van Adam en Eva, dit had een relatie met geboorte geven aan reproductie. De mensen die zich ontwikkelden door het mens zijn op Aarde, ontwikkelden een soort van gedrag met al, door al wat er gebeurde.
En dat nog is op een manier. Wanneer jullie besluiten een missie weer aan te nemen op Aarde of welke andere keuze dan ook, dit is voor het Nu verlagen naar lagere dimensies, het laagste, dit werd verwacht, maar niet duidelijk hoe en zo en wat oorzaak en gevolg zou bewerkstelligen.

Zoals het Nu is voor de Nieuwe Aarde, maar dat is een tegenovergestelde gebeurtenis, terug omhoog. Laten we spreken over het gegeven dat jullie je ouderpaar kunnen uitkiezen, de bloedlijn of generatietijdperk voor de incarnatie. Het is zo, Ik weet dat jullie denken en wellicht uitspreken, het had voorkomen kunnen worden. Natuurlijk is er deze mogelijkheid en ja Ik kan de Aarde reinigen, gewoon zo maar, maar waar wordt er dan geleerd door mijn kinderen, de scholing. Er is een wet die jullie niet kunnen ontsnappen, jullie moeten ervaren wat jullie hebben gecreëerd ….. IK veronderstel dat dit geen nadere uitleg nodig heeft.

Nogmaals met eenvoudige woorden, het kan jullie van streek maken, die bedoeling heeft het niet, IK wil dat jullie de situatie aanvoelen met al jullie zintuigen van binnen en de fysieke en jullie allerbeste bewustzijn. DIT is nu aan het gebeuren Hier Nu op Aarde en vooral heel zeker met effect voor het, en dit Universum. Wat volkomen de kant van het Licht aan het helpen is.

IK heb de bron geopend voor het helpende, leidende en helende Licht, en velen zijn behulpzaam, om deze grondige, zeer grondige reiniging te doen.

God en ja geliefden, oorzaak heeft gevolg en sommige van jullie, IK zeg alstublieft tegen jullie, om te herinneren waarom jullie op Aarde zijn en draag, verdraag de consequenties, onderga en ervaar ze, van beide kanten, vanuit de kant van de genoemde wet, en vanuit of door de taken van jullie missies.

Maar IK en al jullie betrokken dierbaren hebben jullie geen onmogelijke missies of opdrachten gegeven.
De ‘tijd’ is nabij dat ik meer merkbaar ga ingrijpen, het voorstadium is reeds langere tijd geleden begonnen.
Ballingschap en Gerechtshof, voor de betrokkenen die gekozen hebben voor een duistere natuur, zoals verklaard aan het begin van dit bericht.

Gerechtshof betekent begeleiding door Hogere Betrokken Wezens.

Dit is al zorgvuldig overdacht en uitgewerkt want het is volgens Mijn gedachten, van Mijn Licht dat geen alternatief heeft van enig soort.

Degenen die hierbij betrokken zijn als de Duisteren, allemaal, moeten deze wet ervaren, van wat jullie hebben gecreëerd moeten jullie ervaren, en ook al met dit versnelde effect, IK veronderstel dat Ik dat niet nader hoef uit te leggen, wanneer jullie je ware geheugen gebruiken, ervaringen en verbeelding, hoe dat zal zijn en al aan de gang is.

Het betekent niet dat dit allemaal op Aarde gebeurt, want er is dit gegeven van GENOEG IS GENOEG, maar voor een deel, ja.

Jullie zullen getuigen zijn, Ik wil jullie erop wijzen, dat jullie dat niet hoeven, jullie hebben de keuze, het is jullie vrije wil, het is als ja of nee, en van alles er tussenin.

Omdat het zo zal zijn. Sommigen van jullie zullen stil en rustig zijn, wellicht onbewust, afwachtend, wetende dat ergens, voorwaarts in het Nu het beter zal zijn, omdat Ik weet als jullie Schepper, dat jullie naar de Aarde gekomen zijn als observeerders, laten we zeggen de stilte van een zekere onschuldige kant, omdat dat er ook is, en op hun manier dienen zij groots dit evenement, er is een zeker gewicht mee verbonden van deze groep, dat nodig is voor balans van vergeving.

Er zal claim zijn voor gerechtigheid en bestraffing, vrede is nodig hierbij!

Het doel is grote reiniging, zoals Ik dit aan jullie wil uitspreken, anderszins kan de planeet moeilijker omhoog. De ‘ruimte’ als navolging in wat jullie tijd noemen, wat Ik noem het echte leven gegeven voor de voortzetting, kan niet meer worden ingenomen door de creaties van de duisteren.
Als jullie Mijn vuist op de tafel gehoord zouden kunnen hebben, om het met woorden aan jullie uit te leggen, in Mijn echte realiteit is het anders, maar Ik heb het gedaan met al Mijn Liefde en ook voor Al.

IK moest meerdere drama’s voorkomen, er zijn er al verscheidenen gebeurd op diverse niveaus en ook om meer in nog dieper verval te geraken of erin te blijven.

Maar Ik wil loven al degenen die de nodige ervaringen hebben gedaan en ze hebben overgebracht via de manieren beschikbaar en dit gaat door en door, het zal niet stoppen. Hoe jullie al die diverse, verschillende ervaringen hebben ‘geschilderd’ op jullie menselijke manieren, ze waren niet allemaal met donkerder kleuren en tonen, er was op een manier balans, er waren er met heldere lichte kleuren en tonen.
En de daarmee verbonden ervaringen. God, Ik ben, neemt alles waar als waarnemer.

Hoe het Licht groeide en nog aan het groeien is naar triomf en het zal zo zijn. Ik spreek oprecht uit, Ik Doe, Ik Ben, Het is, dat jullie deze woorden begrijpen, het pad is er, verlicht pad van onthullingen, maar het kan wat hobbelig blijven, met donkere kuilen, kleuren.

Gods opmerking: “De duisternis is te bestrijden met duisternis door gebruik van het Zwaard van Licht”.

Het volgende is bedoeld als Grootse Ondersteuning, jullie gewend (geraakt) aan beproevingen en uitdagingen, de hobbelige weg, de bergen en de dalen, Ik verwacht dat jullie begrijpen dat dat niet zomaar is en was gedaan en wat er nog gaat komen door de onthullingen. Jullie zijn allemaal op Aarde, die ervoor kiezen om te blijven, Ik verwacht dat jullie het komen en gaan begrijpen, dat er een voorwaarts is naar de Nieuwe Dageraad van de Aarde, goed op weg! Dat jullie keuze is! Jullie hebben recht om jullie goedheid uit te drukken en goed bedoelde voortzetting voor Nieuwe Aarde.

Het originele concept is inzichtbaar zoals het bedoeld was te zijn, enige aanpassingen waren noodzakelijk. Kijk via vanbinnen, het Licht zal leiden ook om te herinneren. Maar als jullie angst ervaren in iedere vorm dat het kan, hou vast aan Dat Licht, hou het vast met jullie fysieke handen, omarm het, Ik weet jullie kunnen het fysiek niet werkelijk zien, maar met verbeelding wel, als jullie dit doen vanuit jullie innerlijke hartkerncentrum met jullie uiterste rechtopstaande intenties, kunnen jullie tasten de werkelijke wereld en helpen om het waar te maken en te verschijnen.

Jullie allemaal hebben dit recht, geen enkel tegenovergestelde van het goede kan hier mee omgaan, wij blijven ze wel aanmoedigen om anders te kiezen! Eigenlijk is de wereld al te Boven gekomen, herinner Degene die dit heeft gedaan en ondersteun het met jullie liefde vanuit ieder geloof of overtuiging.
Dat zal helpen! Zoals jullie, als lezer, waarnemer waarschijnlijk nu wel zullen begrijpen, dit is een bericht voor leiding voor wat er staat te komen en gebeuren, volgens Mijn schema voor dit speciale gebeuren op en met Aarde in dit Universum en zoveel andere betrokken schepselen, creaties in dit Universum en zelfs van verder. Ik ben jullie Schepper en Ik vergeet niet, Ik neem enkel met Liefde waar.
Laat jullie Zelf niet langer bekoren en verleiden, bevrijd jullie Zelf van alles wat wordt genoemd ‘kwaad’, jullie zijn in het rijk van de relativiteit, jullie zijn bepalers, degenen die kwalificeren.

Herinner geliefden, om te weten dat het al bestaat en al gedaan en ervaren is, dit is het moeilijker deel, de herinnering aan wat en wie het heeft veroorzaakt.

IK BEN HIER EN NU, ook! Zoals in jou, jullie! In Liefde en Eenheid. Amen.

Ontvangen: Zondag 21 Juli 2019.
Geplaatst op website: 22 Juli 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

 

DANK aan U Lieve God!

 

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.

En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie